Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Veronika Ševecová, Bc. Martin Beňo, Zuzana Barátová, Juraj Barát, Ajše Imeri, Eva Juhásová, Viera Glázerová, Miroslav Čeplö, Drahomíra Čeplöová, Milan Boldižár, Ing. PhDr. Peter Havaj, Katarína Havajová, Iveta Zsarnaiová, Valéria Kleščová, Petra Močková, Ing. Peter Močko, Prof. Ing. Štefan Majerčák CSc., Róbert Béreš, Renáta Bérešová, Terézia Výrostková, Jozef Šuška, Eva Šušková, Valéria Zarembová, Ing. Beata Bérešová, Ľudmila Lukáčová, Branislav Mika, Gabriel Gulbiš, JUDr. Judita Gulbišová, Agáta Hrušovská, Tomáš Németh, Vlasta Némethová, Jana Copková, Ing. Peter Marko, Mgr. Eva Marková, Ján Tóth, Prof. Ing. Ľudovít Kovanič DrSc., MUDr. Oľga Kovaničová CSc., Ing. Ján Cirbus, Ing. Tatiana Cirbusová, JUDr. Zuzana Semanová, Roman Pirožinský, Miroslav Harčarik, Iveta Harčariková, Ing. Gejza Illéš, Ing. Marta Illéšová, Ján Molnár, Iveta Molnárová, Tibor Segul, Ing. Ladislav Štefik, Naďa Schweinerová, Ing. Ľubica Spišáková, Ing. Ingrid Valková, Jozef Tóth, Ružena Lešková, MUDr. Mikuláš Loja, MUDr. Edita Lojová, Ing. Marcela Gergeľová, Viera Petrvalská, Eva Kršiaková, Bc. Martina Szakácsová, Ladislav Mozner, Igor Mora, Zuzana Morová, Emília Ďurišová, Ladislav Varga, Ľubica Vargová, Miroslav Nemčík, Zora Nemčíková, Etela Ábelová, Peter Vaco, Miroslava Kravecová, Ing. Emília Parobeková, Alena Čopová, Mgr. Karol Sovari Soos, Katarína Imrišová, Ing. Jozef Zuber, Ing. Miroslava Cirbusová, MVDr. Pavel Kočan, Slávka Kočanová, Ing. Viera Tomášová, Zlatica Šujanová, Ľudmila Šujanová, JUDr. Ján Geleneky, Margita Gelenekyová, Ing. Marián Krempaský, Mgr. Valéria Krempaská, PhDr. Juraj Stanko, Anna Karoliová, Marián Karoli, Ľubomír Karoli, Ing. Ján Belohlávek, Mária Belohlávková, Ing. Andrea Ábelová, PhDr. Vlasta Ábelová, RNDr. Milan Žukovič, MUDr. Viktor Rosenberg, Igor Baňas, Mgr. Jana Samončíková, Viera Paranová, Ing. Monika Rusinová, Ing. Fouad Chihada, Ján Brezovský, Margita Brezovská, Jindřiška Bérešová, Kristína Kováčová, Henrieta Findriková, Dr. Miron Medviď, Lýdia Medviďová, Radoslava Semanová, Katarína Bocanová, Helena Savčáková, Marek Bakalár, Bc. Lenka Jalčová, Martin Priputen, Mario Rodák, Gejza Hric, Irena Hricová, Peter Sirkovský, Silvia Volanská, Ing. Anton Červeňák, Elena Poláková, Jaroslav Štefuš
Záložný dlžník: Veronika Ševecová, Bc. Martin Beňo, Zuzana Barátová, Juraj Barát, Ajše Imeri, Eva Juhásová, Viera Glázerová, Miroslav Čeplö, Drahomíra Čeplöová, Milan Boldižár, Ing. PhDr. Peter Havaj, Katarína Havajová, Iveta Zsarnaiová, Valéria Kleščová, Petra Močková, Ing. Peter Močko, Prof. Ing. Štefan Majerčák CSc., Róbert Béreš, Renáta Bérešová, Terézia Výrostková, Jozef Šuška, Eva Šušková, Valéria Zarembová, Ing. Beata Bérešová, Ľudmila Lukáčová, Branislav Mika, Gabriel Gulbiš, JUDr. Judita Gulbišová, Agáta Hrušovská, Tomáš Németh, Vlasta Némethová, Jana Copková, Ing. Peter Marko, Mgr. Eva Marková, Ján Tóth, Prof. Ing. Ľudovít Kovanič DrSc., MUDr. Oľga Kovaničová CSc., Ing. Ján Cirbus, Ing. Tatiana Cirbusová, JUDr. Zuzana Semanová, Roman Pirožinský, Miroslav Harčarik, Iveta Harčariková, Ing. Gejza Illéš, Ing. Marta Illéšová, Ján Molnár, Iveta Molnárová, Tibor Segul, Ing. Ladislav Štefik, Naďa Schweinerová, Ing. Ľubica Spišáková, Ing. Ingrid Valková, Jozef Tóth, Ružena Lešková, MUDr. Mikuláš Loja, MUDr. Edita Lojová, Ing. Marcela Gergeľová, Viera Petrvalská, Eva Kršiaková, Bc. Martina Szakácsová, Ladislav Mozner, Igor Mora, Zuzana Morová, Emília Ďurišová, Ladislav Varga, Ľubica Vargová, Miroslav Nemčík, Zora Nemčíková, Etela Ábelová, Peter Vaco, Miroslava Kravecová, Ing. Emília Parobeková, Alena Čopová, Mgr. Karol Sovari Soos, Katarína Imrišová, Ing. Jozef Zuber, Ing. Miroslava Cirbusová, MVDr. Pavel Kočan, Slávka Kočanová, Ing. Viera Tomášová, Zlatica Šujanová, Ľudmila Šujanová, JUDr. Ján Geleneky, Margita Gelenekyová, Ing. Marián Krempaský, Mgr. Valéria Krempaská, PhDr. Juraj Stanko, Anna Karoliová, Marián Karoli, Ľubomír Karoli, Ing. Ján Belohlávek, Mária Belohlávková, Ing. Andrea Ábelová, PhDr. Vlasta Ábelová, RNDr. Milan Žukovič, MUDr. Viktor Rosenberg, Igor Baňas, Mgr. Jana Samončíková, Viera Paranová, Ing. Monika Rusinová, Ing. Fouad Chihada, Ján Brezovský, Margita Brezovská, Jindřiška Bérešová, Kristína Kováčová, Henrieta Findriková, Dr. Miron Medviď, Lýdia Medviďová, Radoslava Semanová, Katarína Bocanová, Helena Savčáková, Marek Bakalár, Bc. Lenka Jalčová, Martin Priputen, Mario Rodák, Gejza Hric, Irena Hricová, Peter Sirkovský, Silvia Volanská, Ing. Anton Červeňák, Elena Poláková, Jaroslav Štefuš
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 6364/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia