Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo II. Košice, DAJAN SK, s.r.o., Konštantín Bella, Eva Bellová, Stanislav Parušev, Jana Lengyelová, Ladislav Lengyel, Eva Vikartovská, Svetlana Popovcová, Thuy Mui Tran, Marianna Babjaková, Vincent Begáni, Ľubica Begániová, Beáta Slivková, Miroslav Marčišin, Eva Marčišinová, Irena Gajková, Ladislav Gajko, Jana Ballyová, Kvéta Mathéová, Dušan Bally, Oto Ludvig, Anna Ludvigová, Richard Jonáš, Stela Jonášová, Mgr. Monika Andrášková, Miroslav Beer, Marta Beerová, Ing. Zdenko Pastyrčák, Ján Špak, Alžbeta Špaková, Magdaléna Suchá, Jozef Potoček, Mgr. Dana Potočeková, Josef Lačný, Eva Lačná, Ivo Pilip, Mária Pilipová, Jarmila Janíková, Vladimír Janík, PhDr. Helena Petruňová, Bc. Anna Prasličková BSBA., RNDr. Irena Lubiščáková, Peter Kozma, Tatiana Kozmová, Ing. Miroslav Sloboda, Ing. Ľubomír Krupa, Ing. Terezia Krupová, Ing. Peter Bucko, Ing. Jana Bucková, Ing. Igor Chamilla, Mgr. Iveta Chamillová, Anna Tokarčíková, František Tokarčík, JUDr. Jarmila Bezeková, Mária Franková, Štefan Franko, MUDr. Eduard Čurilla, Ing. Zuzana Čurillová, Martin Ružinský, Zoltán Mirek, Anna Mireková, Dušan Hlaváč, Oľga Hlaváčová
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo II. Košice, DAJAN SK, s.r.o., Konštantín Bella, Eva Bellová, Stanislav Parušev, Jana Lengyelová, Ladislav Lengyel, Eva Vikartovská, Svetlana Popovcová, Thuy Mui Tran, Marianna Babjaková, Vincent Begáni, Ľubica Begániová, Beáta Slivková, Miroslav Marčišin, Eva Marčišinová, Irena Gajková, Ladislav Gajko, Jana Ballyová, Kvéta Mathéová, Dušan Bally, Oto Ludvig, Anna Ludvigová, Richard Jonáš, Stela Jonášová, Mgr. Monika Andrášková, Miroslav Beer, Marta Beerová, Ing. Zdenko Pastyrčák, Ján Špak, Alžbeta Špaková, Magdaléna Suchá, Jozef Potoček, Mgr. Dana Potočeková, Josef Lačný, Eva Lačná, Ivo Pilip, Mária Pilipová, Jarmila Janíková, Vladimír Janík, PhDr. Helena Petruňová, Bc. Anna Prasličková BSBA., RNDr. Irena Lubiščáková, Peter Kozma, Tatiana Kozmová, Ing. Miroslav Sloboda, Ing. Ľubomír Krupa, Ing. Terezia Krupová, Ing. Peter Bucko, Ing. Jana Bucková, Ing. Igor Chamilla, Mgr. Iveta Chamillová, Anna Tokarčíková, František Tokarčík, JUDr. Jarmila Bezeková, Mária Franková, Štefan Franko, MUDr. Eduard Čurilla, Ing. Zuzana Čurillová, Martin Ružinský, Zoltán Mirek, Anna Mireková, Dušan Hlaváč, Oľga Hlaváčová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 6327/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia