Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Jozef Ulbrík, Mária Ulbríková, Denisa Rácová, Milan Juria, Anna Juriová, Rudolf Draškovič, Anna Švikruhová, Rastislav Jarunek, Terézia Trokšiarová, Stanislav Kovár, Marta Kovárová, Markéta Letková, Jozef Kiprich, Drahomíra Kiprichová, Oľga Veselá, Marta Maďarová, Jozef Maďar, Katarína Kosíková, Ingrid Osuská, Pavol Osuský, Roman Beleš, Ján Daráš, Slávka Babalová, Jozef Horváth, Božena Pechová, Richard Sternmuller, Alena Sternmullerová, Peter Bílený, Elena Erdmann, Stanislav Zelina, Alena Zelinová, Zuzana Kubíčková, Alžbeta Švecová, Marta Kardošová, Darina Dzurická, Darina Foltínová, Helena Pírová, Darina Šurinová, Mgr. Peter Letanovský, Mgr. Ľubica Letanovská, Michaela Rybárová, Ing. Ivan Mazanec, Zuzana Mazancová, Stanislav Kovár, Marta Kovárová, Ing. Ján Husárik, Vlasta Husáriková
Záložný dlžník: Jozef Ulbrík, Mária Ulbríková, Denisa Rácová, Milan Juria, Anna Juriová, Rudolf Draškovič, Anna Švikruhová, Rastislav Jarunek, Terézia Trokšiarová, Stanislav Kovár, Marta Kovárová, Markéta Letková, Jozef Kiprich, Drahomíra Kiprichová, Oľga Veselá, Marta Maďarová, Jozef Maďar, Katarína Kosíková, Ingrid Osuská, Pavol Osuský, Roman Beleš, Ján Daráš, Slávka Babalová, Jozef Horváth, Božena Pechová, Richard Sternmuller, Alena Sternmullerová, Peter Bílený, Elena Erdmann, Stanislav Zelina, Alena Zelinová, Zuzana Kubíčková, Alžbeta Švecová, Marta Kardošová, Darina Dzurická, Darina Foltínová, Helena Pírová, Darina Šurinová, Mgr. Peter Letanovský, Mgr. Ľubica Letanovská, Michaela Rybárová, Ing. Ivan Mazanec, Zuzana Mazancová, Stanislav Kovár, Marta Kovárová, Ing. Ján Husárik, Vlasta Husáriková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 6290/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia