Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2024 podľa krajov
12342
2,39%
-242
11226
2,69%
-229
11533
2,74%
-355
14658
2,85%
-203
16283
3,07%
-256
28895
5,47%
-403
41640
6,27%
-461
33748
5,16%
-359
170325
3,92%
-2508
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo II. Košice, Otakar Vénos, Lívia Vénosová, Ing. Helena Vrchotová, Beáta Furdová, Jozef Hudák, Jozef Jablonický, Janka Jablonická, Daniel Sekelský, Iveta Sekelská, Vincent Dolhy, Dagmar Dolhyová, Marián Garaj, Jana Garajová, Viera Štofančíková, Mária Wjechová, Ing. Peter Medvedík, Daniela Medvedíková, Emília Jámborová, Teodor Pohly, Anna Pohyová, Vladimír Semjon, Anna Semjonová, Ing. Milan Pecuch, Viera Horňáková, Jozef Čollák, Ľubica Čolláková, Mária Bernátová, Petra Kolcunová, Ing. Ivana Hvizdošová, Cyril Hvizdoš, Magdaléna Hvizdošová, Tatiana Zgiburová, Jozef Hupcej, Eva Hupcejová, Dr. Judita Kohut, Vladimír Horňák, Alica Horňáková, Anna Topolčaniová, Maroš Mazák, Zuzana Mazáková, František Hajdu, Viera Hajduová, Marek Pastucha, JUDr. Katarína Boháčová, Božena Nagyová, Ing. Ladislav Tobák, Monika Tobáková, Ing. Dušan Hajdu, Ing. Alena Hajduová, Viera Šestáková, Ervín Kudlík, Anna Kudlíková, Marek Frei, Ing. Lucia Freiová, Ing. Vladimír Balaži, Ing. Tatiana Hajduová, Gustáv Špak, Bohuslav Olejár, Anna Olejárová, Mgr. Stanislava Hrinková, Ing. Peter Hrinko, Ing. Mária Hrinková, Ing. Norbert Dargó, Martina Bilohlávková, Mária Golabová, Kvetoslava Nagyová, Milan Štofan, Slávka Štofanová
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo II. Košice, Otakar Vénos, Lívia Vénosová, Ing. Helena Vrchotová, Beáta Furdová, Jozef Hudák, Jozef Jablonický, Janka Jablonická, Daniel Sekelský, Iveta Sekelská, Vincent Dolhy, Dagmar Dolhyová, Marián Garaj, Jana Garajová, Viera Štofančíková, Mária Wjechová, Ing. Peter Medvedík, Daniela Medvedíková, Emília Jámborová, Teodor Pohly, Anna Pohyová, Vladimír Semjon, Anna Semjonová, Ing. Milan Pecuch, Viera Horňáková, Jozef Čollák, Ľubica Čolláková, Mária Bernátová, Petra Kolcunová, Ing. Ivana Hvizdošová, Cyril Hvizdoš, Magdaléna Hvizdošová, Tatiana Zgiburová, Jozef Hupcej, Eva Hupcejová, Dr. Judita Kohut, Vladimír Horňák, Alica Horňáková, Anna Topolčaniová, Maroš Mazák, Zuzana Mazáková, František Hajdu, Viera Hajduová, Marek Pastucha, JUDr. Katarína Boháčová, Božena Nagyová, Ing. Ladislav Tobák, Monika Tobáková, Ing. Dušan Hajdu, Ing. Alena Hajduová, Viera Šestáková, Ervín Kudlík, Anna Kudlíková, Marek Frei, Ing. Lucia Freiová, Ing. Vladimír Balaži, Ing. Tatiana Hajduová, Gustáv Špak, Bohuslav Olejár, Anna Olejárová, Mgr. Stanislava Hrinková, Ing. Peter Hrinko, Ing. Mária Hrinková, Ing. Norbert Dargó, Martina Bilohlávková, Mária Golabová, Kvetoslava Nagyová, Milan Štofan, Slávka Štofanová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 6204/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia