Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: MESTO - Kysucké Nové Mesto, Pavol Gašperák, Jozef Mitka, Katarína Mitková, Stanislav Valíček, Božena Valíčková, Mgr. Marcela Goliatová, Anton Goliat, Patrik Juríček, Monika Juríčková, Jana Fujášová, Jozef Kaňuk, Veronika Kaňuková, Július Podkonický, Silvia Podkonická, Martin Šteiniger, Gabriela Steinigerová, Veronika Rezetková, Milan Tvrdý, Margita Tvrdá, Emil Podolák, Mária Podoláková, Miroslav Sloboda, Katarína Špernogová, Andrea Slobodová, Igor Horák, Jarmila Smolková, Peter Brodňan, Veronika Brodňanová, Ján Rudinec, Veronika Rudincová, Mária Remišová, Martina Remišová, Jana Remišová, Mariana Remišová, Martin Remiš, Zuzana Remišová, Emília Kameňovská, Ján Mikulík, Daša Harceková, Patrik Štrkáč, Milan Urban, Lýdia Urbanová, Oliver Richtárik, Helena Richtáriková, Anton Lejsal, Ľudmila Lejsalová, Jennifer Thone, Vladimír Potočár, Stanislava Potočárová, Vladimír Bohdal, Milan Čuraj, Dana Bohdalová, Lenka Urbanová, Irena Čurajová, Václav Švaňa, Magdaléna Švaňová, Ľudovít Čuntala, Beáta Čuntalová, Jaroslav Vlček, Mária Vlčková, Štefánia Lokajová, Mária Reitšpisová, Miroslava Kuricová, Anna Podolanová, Alena Bajánková, Conax, Patrik Fraštia, Blanka Fraštiová, Bohumír Ramšák, Irina Ramšáková, Lýdia Táborská, Henrieta Sršňová, Ján Gašinec, Helena Pušková, Lenka Gašincová, Peter Kultán, Ivan Jarošík, Monika Mančicová, Július Adámek, Kamila Adámková, Anton Janiga, Božena Janigová, Jarmila Ondrejčáková, Milan Jaroš, Marta Jarošová, Oľga Vavrová, Vladimíra Vavrová, Jaroslava Koňušíková, Štefánia Buková, Katarína Slavíková, Dana Huťanová, Ján Patyk, Sidónia Patyková, Rozália Budinská, Janka Pavlusíková, Marta Chabroňová, Štefan Vlček, Anna Vlčková, Ján Patyk, Ladislav Hrtús, Zdenko Kykloš, Ján Turčáni, Margita Pokorná, Anna Turčániová, Karol Vnuk, Anna Posluchová, Peter Mäkký, Jaroslav Dršman, Lenka Dršmanová, Milan Magoč, Jozef Cibula, Irena Valiašková, Daniela Pošteková, Mária Drndová, Dimitar Petev, Erika Korhelíková, Pavol Švaňa, Oľga Švaňová, Martin Kopačka, Anna Grečnárová, Mária Štefánková, Eva Žideková, Michal Židek, Ružena Zelinová, Milan Jedinák, Mária Jedináková, Anna Játiová, Emília Šteinigerová, Stanislav Šteiniger, Ladislava Egriová, Lenka Macášová, Štefan Lisko, Jana Brodňanová-Hajnalová, Jozef Belan, Renáta Belanová, František Gabor, Andreja Gaborová, Brigita Krasňanová, Marie Bilíková, Ľudovít Kubala, Helena Kubalová, Marek Kopel, Marcela Koplová, Miroslav Šidlo, Mariana Šidlová, Ing. Zuzana Čimborová, Peter Kvašňovský, Slávka Jakubíková, Jaroslav Paluch, Ing. Lucia Chorvátová, Božena Řeháková, Václav Řehák, Erika Fujáková, Ján Pauk, Kamil Švaňa, Eva Švaňová, Martin Legerský, Erika Legerská, Peter Vašek, Katarína Vašková, Ján Svrček, Ján Masaryk
Záložný dlžník: MESTO - Kysucké Nové Mesto, Pavol Gašperák, Jozef Mitka, Katarína Mitková, Stanislav Valíček, Božena Valíčková, Mgr. Marcela Goliatová, Anton Goliat, Patrik Juríček, Monika Juríčková, Jana Fujášová, Jozef Kaňuk, Veronika Kaňuková, Július Podkonický, Silvia Podkonická, Martin Šteiniger, Gabriela Steinigerová, Veronika Rezetková, Milan Tvrdý, Margita Tvrdá, Emil Podolák, Mária Podoláková, Miroslav Sloboda, Katarína Špernogová, Andrea Slobodová, Igor Horák, Jarmila Smolková, Peter Brodňan, Veronika Brodňanová, Ján Rudinec, Veronika Rudincová, Mária Remišová, Martina Remišová, Jana Remišová, Mariana Remišová, Martin Remiš, Zuzana Remišová, Emília Kameňovská, Ján Mikulík, Daša Harceková, Patrik Štrkáč, Milan Urban, Lýdia Urbanová, Oliver Richtárik, Helena Richtáriková, Anton Lejsal, Ľudmila Lejsalová, Jennifer Thone, Vladimír Potočár, Stanislava Potočárová, Vladimír Bohdal, Milan Čuraj, Dana Bohdalová, Lenka Urbanová, Irena Čurajová, Václav Švaňa, Magdaléna Švaňová, Ľudovít Čuntala, Beáta Čuntalová, Jaroslav Vlček, Mária Vlčková, Štefánia Lokajová, Mária Reitšpisová, Miroslava Kuricová, Anna Podolanová, Alena Bajánková, Conax, Patrik Fraštia, Blanka Fraštiová, Bohumír Ramšák, Irina Ramšáková, Lýdia Táborská, Henrieta Sršňová, Ján Gašinec, Helena Pušková, Lenka Gašincová, Peter Kultán, Ivan Jarošík, Monika Mančicová, Július Adámek, Kamila Adámková, Anton Janiga, Božena Janigová, Jarmila Ondrejčáková, Milan Jaroš, Marta Jarošová, Oľga Vavrová, Vladimíra Vavrová, Jaroslava Koňušíková, Štefánia Buková, Katarína Slavíková, Dana Huťanová, Ján Patyk, Sidónia Patyková, Rozália Budinská, Janka Pavlusíková, Marta Chabroňová, Štefan Vlček, Anna Vlčková, Ján Patyk, Ladislav Hrtús, Zdenko Kykloš, Ján Turčáni, Margita Pokorná, Anna Turčániová, Karol Vnuk, Anna Posluchová, Peter Mäkký, Jaroslav Dršman, Lenka Dršmanová, Milan Magoč, Jozef Cibula, Irena Valiašková, Daniela Pošteková, Mária Drndová, Dimitar Petev, Erika Korhelíková, Pavol Švaňa, Oľga Švaňová, Martin Kopačka, Anna Grečnárová, Mária Štefánková, Eva Žideková, Michal Židek, Ružena Zelinová, Milan Jedinák, Mária Jedináková, Anna Játiová, Emília Šteinigerová, Stanislav Šteiniger, Ladislava Egriová, Lenka Macášová, Štefan Lisko, Jana Brodňanová-Hajnalová, Jozef Belan, Renáta Belanová, František Gabor, Andreja Gaborová, Brigita Krasňanová, Marie Bilíková, Ľudovít Kubala, Helena Kubalová, Marek Kopel, Marcela Koplová, Miroslav Šidlo, Mariana Šidlová, Ing. Zuzana Čimborová, Peter Kvašňovský, Slávka Jakubíková, Jaroslav Paluch, Ing. Lucia Chorvátová, Božena Řeháková, Václav Řehák, Erika Fujáková, Ján Pauk, Kamil Švaňa, Eva Švaňová, Martin Legerský, Erika Legerská, Peter Vašek, Katarína Vašková, Ján Svrček, Ján Masaryk
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 6181/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia