Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Michal Halecký, Olena Halecká, Eva Bartošová, Ľubomír Jakab, JUDr. Ján Husár CSc., JUDr. Mária Husárová, Viliam Takáč, Anna Takáčová, Ľubica Pillárová, Ing. Denisa Tučeková, MUDr. Pavol Bálent, Anna Bálentová, Ing. Adriana Dubéciová, MVDr. Emil Švický, Mária Švická, Alžbeta Kepičová, Ivan Krúpa, Adriana Krúpová, PaedDr. Marián Telepka, MUDr. Danica Telepková, Erika Kuběnková, MUDr. Zdenka Scholtzová, Mikuláš Čikovský, Gabriel Ribó, Valéria Ribová, Štefan Kukuricáš, Magdaléna Kukuricášová, Ing. Dušan Blaško, Štefan Chomča, Eva Chomčová, Ing. Juraj Kugla, Mgr. Dagmar Kuglová, JUDr. Marta Maková, Ing. Milan Jenčík, Ing. Ján Sabo, Ing. Štefánia Jenčíková, Eva Sabová, Peter Németh, Eva Némethová, MUDr. Peter Lipčák, Gabriela Lipčáková, PhDr. Miroslava Timková, Dezider Marhanský, Mária Marhanská, Miroslav Kopča, MUDr. Štefan Raffáč, JUDr. Ľudmila Raffáčová, JUDr. Július Cvanciger, JUDr. Daniela Cvancigerová, Eduard Kandik, Judita Kandiková
Záložný dlžník: Michal Halecký, Olena Halecká, Eva Bartošová, Ľubomír Jakab, JUDr. Ján Husár CSc., JUDr. Mária Husárová, Viliam Takáč, Anna Takáčová, Ľubica Pillárová, Ing. Denisa Tučeková, MUDr. Pavol Bálent, Anna Bálentová, Ing. Adriana Dubéciová, MVDr. Emil Švický, Mária Švická, Alžbeta Kepičová, Ivan Krúpa, Adriana Krúpová, PaedDr. Marián Telepka, MUDr. Danica Telepková, Erika Kuběnková, MUDr. Zdenka Scholtzová, Mikuláš Čikovský, Gabriel Ribó, Valéria Ribová, Štefan Kukuricáš, Magdaléna Kukuricášová, Ing. Dušan Blaško, Štefan Chomča, Eva Chomčová, Ing. Juraj Kugla, Mgr. Dagmar Kuglová, JUDr. Marta Maková, Ing. Milan Jenčík, Ing. Ján Sabo, Ing. Štefánia Jenčíková, Eva Sabová, Peter Németh, Eva Némethová, MUDr. Peter Lipčák, Gabriela Lipčáková, PhDr. Miroslava Timková, Dezider Marhanský, Mária Marhanská, Miroslav Kopča, MUDr. Štefan Raffáč, JUDr. Ľudmila Raffáčová, JUDr. Július Cvanciger, JUDr. Daniela Cvancigerová, Eduard Kandik, Judita Kandiková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 5918/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia