Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2021 podľa krajov
18248
4,94%
-221
16244
5,32%
-368
17347
5,45%
-280
21432
5,81%
-415
24463
6,60%
-336
36793
10,21%
-524
51402
12,11%
-257
46300
11,33%
+158
232229
7,92%
-2243
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: MESTO ŽILINA, Mária Imrichová, Tomáš Náter, Erika Puckalová, Daniel Javoran, Alena Koberová, Petra Nair, Jaroslav Kubáň, Peter Kubiš, Emília Vrábliková, Eva Poľková, Zuzana Námorová, Helena Mitelmanová, Roman Papala, Stella Machová, Mária Milecová, František Gajdoš, Vlasta Gajdošová, Mgr. Helena Tužinská CSc., Štefan Kadlečík, Júlia Kadlečíková, Jana Čichoňová, Slavomír Šimček, Jarmila Šimčeková, Dagmar Michaláková, Žofia Vodrážková, Ivan Fujak, Jarmila Fujaková, Rastislav Hulín, Štefan Janco, Ľubomír Gumančík, Eva Šugárová, Anna Mičková, Ing. Marián Vrábel PhD., Kristína Böhmová, Alena Kováčová, Milada Halahijová, Zlata Bodnárová, Dušan Brisuda, Milan Tarač, Anna Oravíková, Mária Sušienková, Peter Kováč, Zuzana Vršanská, Mária Kubáčová, Emília Kavecká, Tomáš Maťko, Rudolf Danišek, Mgr. Anna Danišková, Katarína Vojtušová, Oľga Barteková, Emil Malich, Magdaléna Masaryková, Juraj Sklenár, Bc. Radoslav Oliver Košík, Mária Seifertová, Ing. Viktor Babka, Mariana Babková, Ing. Jozef Mičák, František Daniš, Mária Danišová, Erika Hradilová, Ing. Juraj Staško, Ing. Božena Stašková, JUDr. Andrej Lalinský
Záložný dlžník: MESTO ŽILINA, Mária Imrichová, Tomáš Náter, Erika Puckalová, Daniel Javoran, Alena Koberová, Petra Nair, Jaroslav Kubáň, Peter Kubiš, Emília Vrábliková, Eva Poľková, Zuzana Námorová, Helena Mitelmanová, Roman Papala, Stella Machová, Mária Milecová, František Gajdoš, Vlasta Gajdošová, Mgr. Helena Tužinská CSc., Štefan Kadlečík, Júlia Kadlečíková, Jana Čichoňová, Slavomír Šimček, Jarmila Šimčeková, Dagmar Michaláková, Žofia Vodrážková, Ivan Fujak, Jarmila Fujaková, Rastislav Hulín, Štefan Janco, Ľubomír Gumančík, Eva Šugárová, Anna Mičková, Ing. Marián Vrábel PhD., Kristína Böhmová, Alena Kováčová, Milada Halahijová, Zlata Bodnárová, Dušan Brisuda, Milan Tarač, Anna Oravíková, Mária Sušienková, Peter Kováč, Zuzana Vršanská, Mária Kubáčová, Emília Kavecká, Tomáš Maťko, Rudolf Danišek, Mgr. Anna Danišková, Katarína Vojtušová, Oľga Barteková, Emil Malich, Magdaléna Masaryková, Juraj Sklenár, Bc. Radoslav Oliver Košík, Mária Seifertová, Ing. Viktor Babka, Mariana Babková, Ing. Jozef Mičák, František Daniš, Mária Danišová, Erika Hradilová, Ing. Juraj Staško, Ing. Božena Stašková, JUDr. Andrej Lalinský
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 5916/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia