Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo I, Košice, Ing. Štefan Dióssy, Ing. Imrich Balla, Ing. Helena Ballová, Ľubomír Hrivňák, Ing. Beáta Petrušová, Gabriela Árvaiová, Silvia Marcinková, Ákos Palencsár, Ing. Katalína Klačková, Mária Jánská, Serafína Szilágyiová, JUDr. Martina Daňová, Ing. Milan Schmotzer PhD., MUDr. Jana Čorňáková, Mgr. Marcel Mikloš, Ing. Rudolf Durbák, Irena Durbáková, František Pataki, Juliana Patakiová, Pravomila Lastivková, Ján Levay, Gabriela Fircáková, Imrich Kačeňák, Mária Semanová, Jozef Seman, Mgr. Dana Herceg, Martin Seman, Anna Feješová, Mgr. Katarína Barriová, Ľudmila Kačeňáková, Iveta Lukačiková, Jana Grošková, Viliam Čorňák, Magdaléna Huljaková, Jozef Kačmarik, Luďka Kačmariková, Ing. Rudolf Pokorný, Jarmila Pokorná, Dušan Vrátný, Mária Vrátná, Štefan Budai, Mária Budaiová, Ing. Ferdinand Žakarovský, Mário Farkaľ, Edita Drozdová, Ladislav Bortík, Ing. Martin Krokavec, Viera Žakarovská, Ing. Martin Štober, Ing. Helena Štoberová, Ing. Judita Gogová, Zuzana Farkaľová, PhDr. Svetlana Libová, Mária Kleknerová, Ľudmila Klemaničová, Mgr. Emil Klemanič, Kamila Hrivňáková, Libuša Gajdošová, Monika Hronská, MUDr. Anna Šeďová, Miroslav Hermely, Adriana Hermelyová, Anna Moravčíková, Ing. Beáta Daňková, Ladislav Drozda, Pavol Danko, Róbert Feču, Ing. Judita Tillová, Gerd Rebíček, Valéria Gruberová, Jozef Tyč, Timea Ferková, Peter Ragulský, MUDr. Marta Uhliarová, Ing. Eva Soroká, Richard Topolčanský, Ing. Zoltán Rudoó, Tibor Lupa, Ľubica Lupová, Ing. Denisa Dióssyová, Zuzana Vajdová, Gabriela Velíšková, Vojtech Velíšek, Doc. RNDr. Oľga Hritzová, Ing. Miroslav Prada, MUDr. Gabriela Pradová, Agnesa Bernátová, RNDr. Alžbeta Krokavcová, Mária Karašová, Karol Hamorník, Eva Hamorníková, Ing. Alena Okruhľanská, Mária Huljaková, Ondrej Huljak, JUDr. Ján Pirč, MUDr. Anna Pirčová, Ing. Oto Žiak, Ing. Soňa Žiaková, Peter Dunák, Doc. Ing. Milan Smutný CSc., MUDr. Mária Smutná, Paraškeva Kollerová, Ing. Eva Dučaiová, Ing. Peter Šoltés, Anna Kuspánová, Otakár Moňok, Mária Moňoková, Anna Mitrová, Ing. Marcela Mitrová, Ing. Ladislav Macko, Oleksandr Samborskyy, Viola Samborská, Eva Sobotová, Alžbeta Sakmárová, Ladislav Lejko, Edita Lejková, Katarína Ižáková, Irena Borščová, Danica Matúšová, Tomáš Hlaváč, Annamária Petríková, Anna Girmanová, Václav Císařovský, Anna Císařovská, Ján Matfiak, Viera Dorčáková
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo I, Košice, Ing. Štefan Dióssy, Ing. Imrich Balla, Ing. Helena Ballová, Ľubomír Hrivňák, Ing. Beáta Petrušová, Gabriela Árvaiová, Silvia Marcinková, Ákos Palencsár, Ing. Katalína Klačková, Mária Jánská, Serafína Szilágyiová, JUDr. Martina Daňová, Ing. Milan Schmotzer PhD., MUDr. Jana Čorňáková, Mgr. Marcel Mikloš, Ing. Rudolf Durbák, Irena Durbáková, František Pataki, Juliana Patakiová, Pravomila Lastivková, Ján Levay, Gabriela Fircáková, Imrich Kačeňák, Mária Semanová, Jozef Seman, Mgr. Dana Herceg, Martin Seman, Anna Feješová, Mgr. Katarína Barriová, Ľudmila Kačeňáková, Iveta Lukačiková, Jana Grošková, Viliam Čorňák, Magdaléna Huljaková, Jozef Kačmarik, Luďka Kačmariková, Ing. Rudolf Pokorný, Jarmila Pokorná, Dušan Vrátný, Mária Vrátná, Štefan Budai, Mária Budaiová, Ing. Ferdinand Žakarovský, Mário Farkaľ, Edita Drozdová, Ladislav Bortík, Ing. Martin Krokavec, Viera Žakarovská, Ing. Martin Štober, Ing. Helena Štoberová, Ing. Judita Gogová, Zuzana Farkaľová, PhDr. Svetlana Libová, Mária Kleknerová, Ľudmila Klemaničová, Mgr. Emil Klemanič, Kamila Hrivňáková, Libuša Gajdošová, Monika Hronská, MUDr. Anna Šeďová, Miroslav Hermely, Adriana Hermelyová, Anna Moravčíková, Ing. Beáta Daňková, Ladislav Drozda, Pavol Danko, Róbert Feču, Ing. Judita Tillová, Gerd Rebíček, Valéria Gruberová, Jozef Tyč, Timea Ferková, Peter Ragulský, MUDr. Marta Uhliarová, Ing. Eva Soroká, Richard Topolčanský, Ing. Zoltán Rudoó, Tibor Lupa, Ľubica Lupová, Ing. Denisa Dióssyová, Zuzana Vajdová, Gabriela Velíšková, Vojtech Velíšek, Doc. RNDr. Oľga Hritzová, Ing. Miroslav Prada, MUDr. Gabriela Pradová, Agnesa Bernátová, RNDr. Alžbeta Krokavcová, Mária Karašová, Karol Hamorník, Eva Hamorníková, Ing. Alena Okruhľanská, Mária Huljaková, Ondrej Huljak, JUDr. Ján Pirč, MUDr. Anna Pirčová, Ing. Oto Žiak, Ing. Soňa Žiaková, Peter Dunák, Doc. Ing. Milan Smutný CSc., MUDr. Mária Smutná, Paraškeva Kollerová, Ing. Eva Dučaiová, Ing. Peter Šoltés, Anna Kuspánová, Otakár Moňok, Mária Moňoková, Anna Mitrová, Ing. Marcela Mitrová, Ing. Ladislav Macko, Oleksandr Samborskyy, Viola Samborská, Eva Sobotová, Alžbeta Sakmárová, Ladislav Lejko, Edita Lejková, Katarína Ižáková, Irena Borščová, Danica Matúšová, Tomáš Hlaváč, Annamária Petríková, Anna Girmanová, Václav Císařovský, Anna Císařovská, Ján Matfiak, Viera Dorčáková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 5640/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia