Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Peter Novotný, Marta Novotná, MUDr. Vanda Výrosteková, Milan Vereš, Iveta Verešová, Igor Bodnár, Ing. Marek Kozlay, Ing. Alena Kozlayová, Ing.arch. Lucia Čerhatá, Ing. Tatiana Podobová, Miroslav Gregor, Iveta Gregorová, Mária Csokasiová, Zuzana Schmögnerová, Bronislava Mošková, Ing. René Blahušiak, Martina Blahušiaková, Vojtech Deržák, Dušan Jančok, Tibor Deržák, Gabriela Mikitová, Ing. Michal Labanc, Ing. Margita Labancová, Valéria Janusová, Mária Sopková, Kristína Csájiová, Jozef Ševela, Eva Ševelová, Peter Prekop, Daniela Prekopová, Jozef Poledník, Mária Focková, Ing. Emil Nomilner, Ing. Ľudmila Nomilnerová, Peter Novotný, Alžbeta Šestáková, Belo Palmaj, Gabriela Palmajová, Ing. Ján Ďuraj CSc., Mgr. Janka Ďurajová, Ing. Miroslav Belka, Eva Protznerová, Eva Protznerová, Kamila Perlick, Ing. Zuzana Princíková, Oľga Nagyová, Terézia Šándorová, Mária Gmucová, Anna Királyová, Jozef Bodnár, Ľubica Bodnárová, Jaroslav Pella, Anna Pellová, Beáta Rydzyková, Karol Vaško
Záložný dlžník: Peter Novotný, Marta Novotná, MUDr. Vanda Výrosteková, Milan Vereš, Iveta Verešová, Igor Bodnár, Ing. Marek Kozlay, Ing. Alena Kozlayová, Ing.arch. Lucia Čerhatá, Ing. Tatiana Podobová, Miroslav Gregor, Iveta Gregorová, Mária Csokasiová, Zuzana Schmögnerová, Bronislava Mošková, Ing. René Blahušiak, Martina Blahušiaková, Vojtech Deržák, Dušan Jančok, Tibor Deržák, Gabriela Mikitová, Ing. Michal Labanc, Ing. Margita Labancová, Valéria Janusová, Mária Sopková, Kristína Csájiová, Jozef Ševela, Eva Ševelová, Peter Prekop, Daniela Prekopová, Jozef Poledník, Mária Focková, Ing. Emil Nomilner, Ing. Ľudmila Nomilnerová, Peter Novotný, Alžbeta Šestáková, Belo Palmaj, Gabriela Palmajová, Ing. Ján Ďuraj CSc., Mgr. Janka Ďurajová, Ing. Miroslav Belka, Eva Protznerová, Eva Protznerová, Kamila Perlick, Ing. Zuzana Princíková, Oľga Nagyová, Terézia Šándorová, Mária Gmucová, Anna Királyová, Jozef Bodnár, Ľubica Bodnárová, Jaroslav Pella, Anna Pellová, Beáta Rydzyková, Karol Vaško
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 5512/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia