Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Jozef Kováčik, Silvia Kováčiková, Michal Erdélyi, Julianna Erdélyiová, Peter Babčan, RNDr. Ilda Kovácsová, Viliam Weisel, Ľudmila Weiselová, Ing. Vincent Marcin CSc., Mária Marcinová, Helena Pšenicová, Mária Kocianová, Jozef Trajtel, Rozália Trajtelová, Ing. Martina Uhrinová, Ing. Milan Danihel, Mária Danihelová, Jozef Nagy, Ing. Drahotín Kollár, Ing. Zdena Kollárová, Mgr. Zuzana Vargová, Andrea Juríková, Jozef Jurík, Valéria Barčáková, JUDr. Jaroslav Kuchárik, Anna Kucháriková, Ronald Bitterer, Jana Gábiková, Ján Hošala, Ing. Robert Szöke, Mgr. Terézia Pacanovská, Ing. Róbert Sulík, Mária Stanová, Anna Lintnerová, Cecília Šubová, Dalibor Vicen, Marek Baumann, Eva Gregušová, Lýdia Netriová, Ing. Augustín Netri, Ing. Eva Dušičková, Mgr. Andrea Jakubčeková, Dušan Hűbner, Ing. Marta Riecka, Iveta Žillová, Valéria Horáková, Vojtech Heleši, Magdaléna Rahmenová, Valéria Tiefenbacherová, Ing. Le Hong Quang, Ing. Tran Thi An Loc, Terézia Dudášová, MUDr. Alžbeta Tureková, Ing. Hedvoga Štastná, Ľubica Takácsová, Viera Hudiová, PhDr. Elena Hradiská, Štefan Strazay, Eleonóra Kubovičová, František Kubovič, Vladimír Just, Eva Justová, MUDr. Katarína Gašparová, Ing. Albín Chmel, Kamila Chmelová, Martin Hvizdoš, Václav Synek, Ing. Karol Jelemenský CSc., Anna Jelemenská, Mgr. Lukáš Táborský, Viliam Szoke, Jolana Szokeová, Ing. Lívia Hlotáková, Belo Paulen, Alžbeta Paulenová, Michal Dušanič, Štefan Galvánek, Helena Malá, Magdaléna Masárová, Marta Männerová, PhDr. Jaroslav Ondruška, PhDr. Nataša Ondrušková, JUDr. Vladimír Forgáč CSc., Miriam Plaváková, Andrej Tóth, Július Horyna, Ing. Andrea Mojžíšová, Ing. Peter Illéš, MUDr. Eva Fabová, Jakub Drastich, Ing. Galina Lačoková, Ing. Emil Nemeček, Mgr. Branislav Kriška, Božena Neumannová, Jana Jánošová, Helena Benešová, Jana Froncová, Dana Froncová, Andrea Wágnerová, Viera Adamková
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Jozef Kováčik, Silvia Kováčiková, Michal Erdélyi, Julianna Erdélyiová, Peter Babčan, RNDr. Ilda Kovácsová, Viliam Weisel, Ľudmila Weiselová, Ing. Vincent Marcin CSc., Mária Marcinová, Helena Pšenicová, Mária Kocianová, Jozef Trajtel, Rozália Trajtelová, Ing. Martina Uhrinová, Ing. Milan Danihel, Mária Danihelová, Jozef Nagy, Ing. Drahotín Kollár, Ing. Zdena Kollárová, Mgr. Zuzana Vargová, Andrea Juríková, Jozef Jurík, Valéria Barčáková, JUDr. Jaroslav Kuchárik, Anna Kucháriková, Ronald Bitterer, Jana Gábiková, Ján Hošala, Ing. Robert Szöke, Mgr. Terézia Pacanovská, Ing. Róbert Sulík, Mária Stanová, Anna Lintnerová, Cecília Šubová, Dalibor Vicen, Marek Baumann, Eva Gregušová, Lýdia Netriová, Ing. Augustín Netri, Ing. Eva Dušičková, Mgr. Andrea Jakubčeková, Dušan Hűbner, Ing. Marta Riecka, Iveta Žillová, Valéria Horáková, Vojtech Heleši, Magdaléna Rahmenová, Valéria Tiefenbacherová, Ing. Le Hong Quang, Ing. Tran Thi An Loc, Terézia Dudášová, MUDr. Alžbeta Tureková, Ing. Hedvoga Štastná, Ľubica Takácsová, Viera Hudiová, PhDr. Elena Hradiská, Štefan Strazay, Eleonóra Kubovičová, František Kubovič, Vladimír Just, Eva Justová, MUDr. Katarína Gašparová, Ing. Albín Chmel, Kamila Chmelová, Martin Hvizdoš, Václav Synek, Ing. Karol Jelemenský CSc., Anna Jelemenská, Mgr. Lukáš Táborský, Viliam Szoke, Jolana Szokeová, Ing. Lívia Hlotáková, Belo Paulen, Alžbeta Paulenová, Michal Dušanič, Štefan Galvánek, Helena Malá, Magdaléna Masárová, Marta Männerová, PhDr. Jaroslav Ondruška, PhDr. Nataša Ondrušková, JUDr. Vladimír Forgáč CSc., Miriam Plaváková, Andrej Tóth, Július Horyna, Ing. Andrea Mojžíšová, Ing. Peter Illéš, MUDr. Eva Fabová, Jakub Drastich, Ing. Galina Lačoková, Ing. Emil Nemeček, Mgr. Branislav Kriška, Božena Neumannová, Jana Jánošová, Helena Benešová, Jana Froncová, Dana Froncová, Andrea Wágnerová, Viera Adamková
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 5503/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia