Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo I, Košice, František Uhrín, MUDr. Juraj Bernát, MUDr. Janette Bernátová, Ing. Peter Podolinský, Ing. Darina Liptáková, Ing. Martin Lipták, Martina Švorcová, Ján Kmeť, Jozef Nagy Tkáč, Ľudmila Nagy Tkáčová, Mgr. Dagmar Obšatníková, Mgr. Peter Obšatník
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo I, Košice, František Uhrín, MUDr. Juraj Bernát, MUDr. Janette Bernátová, Ing. Peter Podolinský, Ing. Darina Liptáková, Ing. Martin Lipták, Martina Švorcová, Ján Kmeť, Jozef Nagy Tkáč, Ľudmila Nagy Tkáčová, Mgr. Dagmar Obšatníková, Mgr. Peter Obšatník
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 5247/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia