Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: AGROJAS Látky, s.r.o.
Záložný dlžník: AGROJAS Látky, s.r.o.
Veriteľ: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zastúpené na základe Dohody o plnomocenstve č. PRV 606/2008-910 Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, so sídlom Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, IČO: 30794323
Výpis zo spisu záložného práva č. 505/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia