Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2021 podľa krajov
16845
4,61%
-1488
13429
4,27%
-794
14278
4,34%
-816
18437
4,74%
-697
20400
5,35%
-871
32029
8,91%
-852
45854
10,72%
-973
41347
10,01%
-1346
202619
6,79%
-7837
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Peter Kulich, Miroslava Vranková, Emília Slobodová, PhDr. Janka Packová, Ing. Vojtech Packa, Milan Bulik, Jana Buliková, Peter Škrovan, Jozef Rajec, Anna Rajcová, Iveta Hollá, Ing. Valerián Mikolášek, Bc. Mária Baranková, Ing. Ľubomír Turský, Ľubomíra Turská, Miroslav Bača, Kvetoslava Bačová, Ing. Miroslav Mazáň, Magdaléna Mazáňová, Jaroslav Rendek, Vladimír Pavlík, Helena Pavlíková, Mariana Kopuncová, Ľudmila Ďatková, Ing. Ján Václav, Paula Mišáková, Iveta Ďurišová, Jozef Talajka, Anna Talajková, Peter Bukovič, Andrea Bukovičová, Anna Tomíková, Mgr. Margita Bezáková, Ján Mikovič, Emília Mikovičová, Jozef Císar, Bohuš Toman, Jana Tomanová, Milan Krajčík, Radislava Krajčíková, Jitka Tormová, Milan Kostolný, Mgr. Eva Kostolná, Mgr. Ján Semko, Alžbeta Semková, Emília Plavnická, Ľuboš Rajník, Vladimír Digaňa, Gabriela Digaňová, Vladimír Kudlík, Mária Kudlíková, Júlia Jurenková, Ing. Eva Mokrišová, Pavel Jurenka, Peter Jurenka, Jozef Korman, Ľudmila Kormanová, Mgr. Milan Kališ PhD., Michal Kališ, Vlasta Šupáková, Andrej Šupák, Jaroslav Sabol, Antónia Sabolová, Anna Straková, Ing. Stanislav Klabník, Ľudmila Klabníková, Ing. František Čaja, Oľga Čajová, Ferdinand Bakoš, Oľga Bakošová, Miroslav Pršek, Jozef Mičutka, Anna Mičutková, Narcis Behúň, Anna Behúňová, Dušan Oškrda, Danka Oškrdová, Eva Bartošková, Igor Rajec, Mária Rajcová, Peter Michalička, Barbora Lubinová, Jarmila Karasová, Janka Satinová, Jana Majchútová, Štefánia Slugeňová, Mgr. Petra Galiovská, Jana Buranová, Mária Kobelová, Erik Kocúr, Renáta Kocúrová, Eva Horanská, Ing. Ľubomír Staňo, Ing. Adriana Staňová, Anna Melicherová, Helena Pappová, Juraj Turza, Jarmila Merňová, Melánia Čerňanská, Ing. Jozef Bačinský, Margita Bačinská, Radoslav Červeňanský, Mária Šlosiarová, Peter Gergely, Adriana Gergelyová, Radek Krótki, Monika Krótka, Jana Prekopová, Ing. Ján Zajac, Eva Zajacová, Beata Horňáková, Rastislav Mrva, Radka Mrvová, Anton Hruška, Eva Hrušková, Ing. Milan Kováčik, Mária Kováčiková, Jozef Strapko, Vlasta Strapková, Jozef Bugoš, Hermína Bugošová, Peter Belák, Milada Beláková, Júlia Strempeková, Božena Chromiaková, Ján Levko, Marta Levková, Milan Florek, Alena Floreková, Angela Porubčanová, Zdeno Repka, Daniela Repková, Miroslav Moško, Marta Mošková, Róbert Staňo, Zdenka Staňová, Milan Zahradník, Marta Zahradníková, Vladimír Fulop, Helena Fulopová, Zděnek Strapko, Libuše Strapková, Karol Čúz, Adela Čúzová, Zbigniew Satina, Oľga Satinová, Miroslav Bartoník, Emil Šuranský, Mária Bartoníková, Mária Šuranská, Tatiana Franeková, Ján Balvon, Ľubomír Kvasnica, Peter Geljen, Vladimír Škápik, Milada Holbová, Mariana Jančárová, Lenka Balvonová, Marta Kvasnicová, Ing. Zuzana Horner, Jaromír Čiháček, Irena Horňáková, Mária Sedláková, Dana Škápiková, Mgr. Dana Škultétyová, Pavol Veveričík, Ing. Milan Staňo, Jakub Štolun, Monika Masárová, Anton Vlasko, Ľubomír Vlasko, Ing. František Semrič, PharmDr. Zuzana Semričová, Jana Fornadelová, Rudolf Prekop, Vladimír Sloboda, Radoslav Harňák, Anton Lezo, Marta Lezová, Bronislava Bačová, MUDr. Irena Jankechová, Mgr. Juraj Zubaj, Mgr. Daniela Zubajová, Rastislav Bača, Marián Bulko, Anna Bulková, Juraj Dolinaj, Andrea Dolinajová, Roman Gross, Marta Mišincová, Pavol Ambra, Božena Ambrová, Milan Gabaj, Andrea Gabajová, Ivana Hirtlová, Miroslav Šepták, Janetta Šeptáková, Sylvia Škrovanová, Andrea Kocianová, Peter Wolf, Zdenka Šimková, Ing. Danka Tlachová, Štefánia Mesárošová, Peter Púček, Silvia Šošovičková, Viera Václavová, Agnesa Dašková, Ing. Miroslav Mazáň, Magdaléna Mazáňová, Jarmila Miháliková, Daniela Masláková, Pavol Maslák, Zita Baran, Marián Prekopp, Emília Prekoppová, Martina Krištáková, Anna Augustíniová, Ľubica Kulichová, Verona Císarová, Marta Onderová, Barbora Onderová, Eva Zigmanová, Gabriela Poláčková, Stanislav Zigman, Ing. Peter Vrábel, Miroslava Vrábelová, Zuzana Schillerová, Rastislav Rajník, Dana Jurenková, Andrea Galisová, Slavomír Sabol, Ing. Štefan Štefanec, Terézia Štefancová, Marta Mečiarová, J & M PROPERTY s. r. o., Valéria Detková, Milan Detko, Marta Huňová, Zuzana Baluchová, Bc. Peter Sedlár, MUDr. Jaroslav Poliačik, Vlasta Poliačiková, Ing. Martin Paksi, Mgr. Zuzana Paksi, Ing. Marián Horňák, Cecília Urbánková, Emília Jánošíková, Ing. Mária Prievozníková, Katarína Lezová, Mária Hollá, Marcel Vozňák, Katarína Vozňáková
Záložný dlžník: Peter Kulich, Miroslava Vranková, Emília Slobodová, PhDr. Janka Packová, Ing. Vojtech Packa, Milan Bulik, Jana Buliková, Peter Škrovan, Jozef Rajec, Anna Rajcová, Iveta Hollá, Ing. Valerián Mikolášek, Bc. Mária Baranková, Ing. Ľubomír Turský, Ľubomíra Turská, Miroslav Bača, Kvetoslava Bačová, Ing. Miroslav Mazáň, Magdaléna Mazáňová, Jaroslav Rendek, Vladimír Pavlík, Helena Pavlíková, Mariana Kopuncová, Ľudmila Ďatková, Ing. Ján Václav, Paula Mišáková, Iveta Ďurišová, Jozef Talajka, Anna Talajková, Peter Bukovič, Andrea Bukovičová, Anna Tomíková, Mgr. Margita Bezáková, Ján Mikovič, Emília Mikovičová, Jozef Císar, Bohuš Toman, Jana Tomanová, Milan Krajčík, Radislava Krajčíková, Jitka Tormová, Milan Kostolný, Mgr. Eva Kostolná, Mgr. Ján Semko, Alžbeta Semková, Emília Plavnická, Ľuboš Rajník, Vladimír Digaňa, Gabriela Digaňová, Vladimír Kudlík, Mária Kudlíková, Júlia Jurenková, Ing. Eva Mokrišová, Pavel Jurenka, Peter Jurenka, Jozef Korman, Ľudmila Kormanová, Mgr. Milan Kališ PhD., Michal Kališ, Vlasta Šupáková, Andrej Šupák, Jaroslav Sabol, Antónia Sabolová, Anna Straková, Ing. Stanislav Klabník, Ľudmila Klabníková, Ing. František Čaja, Oľga Čajová, Ferdinand Bakoš, Oľga Bakošová, Miroslav Pršek, Jozef Mičutka, Anna Mičutková, Narcis Behúň, Anna Behúňová, Dušan Oškrda, Danka Oškrdová, Eva Bartošková, Igor Rajec, Mária Rajcová, Peter Michalička, Barbora Lubinová, Jarmila Karasová, Janka Satinová, Jana Majchútová, Štefánia Slugeňová, Mgr. Petra Galiovská, Jana Buranová, Mária Kobelová, Erik Kocúr, Renáta Kocúrová, Eva Horanská, Ing. Ľubomír Staňo, Ing. Adriana Staňová, Anna Melicherová, Helena Pappová, Juraj Turza, Jarmila Merňová, Melánia Čerňanská, Ing. Jozef Bačinský, Margita Bačinská, Radoslav Červeňanský, Mária Šlosiarová, Peter Gergely, Adriana Gergelyová, Radek Krótki, Monika Krótka, Jana Prekopová, Ing. Ján Zajac, Eva Zajacová, Beata Horňáková, Rastislav Mrva, Radka Mrvová, Anton Hruška, Eva Hrušková, Ing. Milan Kováčik, Jozef Strapko, Vlasta Strapková, Jozef Bugoš, Hermína Bugošová, Peter Belák, Milada Beláková, Júlia Strempeková, Božena Chromiaková, Ján Levko, Marta Levková, Milan Florek, Alena Floreková, Angela Porubčanová, Zdeno Repka, Daniela Repková, Miroslav Moško, Marta Mošková, Róbert Staňo, Zdenka Staňová, Milan Zahradník, Marta Zahradníková, Vladimír Fulop, Helena Fulopová, Zděnek Strapko, Libuše Strapková, Karol Čúz, Adela Čúzová, Zbigniew Satina, Oľga Satinová, Miroslav Bartoník, Emil Šuranský, Mária Bartoníková, Mária Šuranská, Tatiana Franeková, Ján Balvon, Ľubomír Kvasnica, Peter Geljen, Vladimír Škápik, Milada Holbová, Mariana Jančárová, Lenka Balvonová, Marta Kvasnicová, Ing. Zuzana Horner, Jaromír Čiháček, Irena Horňáková, Mária Sedláková, Dana Škápiková, Mgr. Dana Škultétyová, Pavol Veveričík, Ing. Milan Staňo, Jakub Štolun, Monika Masárová, Anton Vlasko, Ľubomír Vlasko, Ing. František Semrič, PharmDr. Zuzana Semričová, Jana Fornadelová, Rudolf Prekop, Vladimír Sloboda, Radoslav Harňák, Anton Lezo, Marta Lezová, Bronislava Bačová, MUDr. Irena Jankechová, Mgr. Juraj Zubaj, Mgr. Daniela Zubajová, Rastislav Bača, Marián Bulko, Anna Bulková, Juraj Dolinaj, Andrea Dolinajová, Roman Gross, Marta Mišincová, Pavol Ambra, Božena Ambrová, Milan Gabaj, Andrea Gabajová, Ivana Hirtlová, Miroslav Šepták, Janetta Šeptáková, Sylvia Škrovanová, Andrea Kocianová, Peter Wolf, Zdenka Šimková, Ing. Danka Tlachová, Štefánia Mesárošová, Peter Púček, Silvia Šošovičková, Viera Václavová, Agnesa Dašková, Ing. Miroslav Mazáň, Magdaléna Mazáňová, Jarmila Miháliková, Daniela Masláková, Pavol Maslák, Zita Baran, Marián Prekopp, Emília Prekoppová, Martina Krištáková, Anna Augustíniová, Ľubica Kulichová, Verona Císarová, Marta Onderová, Barbora Onderová, Eva Zigmanová, Gabriela Poláčková, Stanislav Zigman, Ing. Peter Vrábel, Miroslava Vrábelová, Zuzana Schillerová, Rastislav Rajník, Dana Jurenková, Andrea Galisová, Slavomír Sabol, Ing. Štefan Štefanec, Terézia Štefancová, Marta Mečiarová, J & M PROPERTY s. r. o., Valéria Detková, Milan Detko, Marta Huňová, Zuzana Baluchová, Bc. Peter Sedlár, MUDr. Jaroslav Poliačik, Vlasta Poliačiková, Ing. Martin Paksi, Mgr. Zuzana Paksi, Ing. Marián Horňák, Cecília Urbánková, Emília Jánošíková, Ing. Mária Prievozníková, Katarína Lezová, Mária Hollá, Marcel Vozňák, Katarína Vozňáková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4897/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia