Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: MVDr. Milan Tóth, Valéria Dudášová, Klára Hlávková, Mgr. Matúš Trnka, Mgr. Jana Trnková, Ing. Michal Trnka, Jana Trnková, Ružena Bandová, Milan Bahna, Jarmila Bahnová, Filip Tóth, Adam Tóth, Juraj Tóth, Martin Marföldi, Helena Marföldiová, Alexander Jakubis, Daniela Jakubisová, Ing. Ladislav Potančok, Marta Potančoková, Katarína Pásztorová, Ing. Matúš Dubecký, Iris Dubecká, Jaroslav Melišek, Lýdia Melišeková, Juraj Paulus, Anna Paulusová, Ing. Radka Žuravová, Pavel Benčík, Mária Benčíková, Eva Kubáňová, Ján Madarás, Ján Benkei, Anna Benkeiová, Vojtech Gödöllei, Etela Gödölleiová, Alexander Ürge, Tímea Konczová, Ján Sabo, Marta Sabová, Igor Szekeres, Martina Szekeresová, Milan Mládek, Jozef Šimonik, Mária Šimoniková, Marek Šebeštín, Marian Ivanič, Ľubica Ivaničová, Ladislav Daniš, Ladislav Karvai, Mária Karvaiová, Melinda Mésárošová, Július Kičko, Priska Podušelova
Záložný dlžník: MVDr. Milan Tóth, Valéria Dudášová, Klára Hlávková, Mgr. Matúš Trnka, Mgr. Jana Trnková, Ing. Michal Trnka, Jana Trnková, Ružena Bandová, Milan Bahna, Jarmila Bahnová, Filip Tóth, Adam Tóth, Juraj Tóth, Martin Marföldi, Helena Marföldiová, Alexander Jakubis, Daniela Jakubisová, Ing. Ladislav Potančok, Marta Potančoková, Katarína Pásztorová, Ing. Matúš Dubecký, Iris Dubecká, Jaroslav Melišek, Lýdia Melišeková, Juraj Paulus, Anna Paulusová, Ing. Radka Žuravová, Pavel Benčík, Mária Benčíková, Eva Kubáňová, Ján Madarás, Ján Benkei, Anna Benkeiová, Vojtech Gödöllei, Etela Gödölleiová, Alexander Ürge, Tímea Konczová, Ján Sabo, Marta Sabová, Igor Szekeres, Martina Szekeresová, Milan Mládek, Jozef Šimonik, Mária Šimoniková, Marek Šebeštín, Marian Ivanič, Ľubica Ivaničová, Ladislav Daniš, Ladislav Karvai, Mária Karvaiová, Melinda Mésárošová, Július Kičko, Priska Podušelova
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4879/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia