Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Novozámocké bytové družstvo, družstvo, Imrich Farkaš, Pavol Kristek, Marta Kristeková, Vojtech Kóša, Kamila Kóšová, Henrich Fiala, Euridika Fialová, Anna Urgeová, Veronika Klobučníková, Ľudovít Lendvai, Jaroslava Simonicsová, Margita Vetterová, Július Szajkó, Terézia Szajková, Jozef Nad, Anna Nadová, Zoltán Szabó, Ing. Gabriela Szabóová, Peter Balla, Erik Húska, Skarleta Árpásová, Mária Stanová, Norbert Ondreáš, Mária Ondreášová, Ing.PhD. Loránt Peternai, Mgr. Zuzana Peternaiová, Bc. Kristína Poláková, Monika Kovácsová, Judita Tabiová, Ján Erös, Ľudmila Erösová, Eva Tonková, Ladislav Hamar, Eva Hamarová, Jozef Nemes, Viktória Nemesová, Katarína Kovácsová, Soňa Podolcová, Jozef Mráz, Ing. Drahoslava Kovács, Ing. Alexander Kotrusz, Ján Beleš, Ing.arch. Vladimíra Kotruszová, Jozef Foltán, Štefan Galla, Mária Gallová, Estera Kissová, József Holocsi, Roman Blaško, Alžbeta Bajáková, Zoltán Vida, Marta Vadkertiová, Ing. Slavomíra Farkasová, Imrich Rozno, Júlia Roznová, Bedřich Thér, Erika Thérová, Adrián Kovács, Jozef Smolárik, Vladimír Rosival, Vlasta Rosivalová, Andrej Magyar, Ján Bodoki, Katarína Bodokiová, František Skuliba, Renata Skulibová, Rozália Farkasová, Štefan Perina, Katarína Perinová, Zuzana Kečkéšová, Seréna Tóthová, Michal Lábadi, Marta Lábadiová, Veronika Kukyová, Veronika Kukyová, Mgr. Viera Kocholová, Gabriel Szalai, Angelika Szalaiová, Ing. Ladislav Jandas, Attila Czuczor, Tímea Czuczorová
Záložný dlžník: Novozámocké bytové družstvo, družstvo, Imrich Farkaš, Pavol Kristek, Marta Kristeková, Vojtech Kóša, Kamila Kóšová, Henrich Fiala, Euridika Fialová, Anna Urgeová, Veronika Klobučníková, Ľudovít Lendvai, Jaroslava Simonicsová, Margita Vetterová, Július Szajkó, Terézia Szajková, Jozef Nad, Anna Nadová, Zoltán Szabó, Ing. Gabriela Szabóová, Peter Balla, Erik Húska, Skarleta Árpásová, Mária Stanová, Norbert Ondreáš, Mária Ondreášová, Ing.PhD. Loránt Peternai, Mgr. Zuzana Peternaiová, Bc. Kristína Poláková, Monika Kovácsová, Judita Tabiová, Ľudmila Erösová, Eva Tonková, Ladislav Hamar, Eva Hamarová, Jozef Nemes, Viktória Nemesová, Katarína Kovácsová, Soňa Podolcová, Jozef Mráz, Ing. Drahoslava Kovács, Ing. Alexander Kotrusz, Ján Beleš, Ing.arch. Vladimíra Kotruszová, Jozef Foltán, Štefan Galla, Mária Gallová, Estera Kissová, József Holocsi, Roman Blaško, Alžbeta Bajáková, Zoltán Vida, Marta Vadkertiová, Ing. Slavomíra Farkasová, Imrich Rozno, Júlia Roznová, Bedřich Thér, Erika Thérová, Adrián Kovács, Jozef Smolárik, Vladimír Rosival, Vlasta Rosivalová, Andrej Magyar, Ján Bodoki, Katarína Bodokiová, František Skuliba, Renata Skulibová, Rozália Farkasová, Štefan Perina, Katarína Perinová, Zuzana Kečkéšová, Seréna Tóthová, Michal Lábadi, Marta Lábadiová, Veronika Kukyová, Veronika Kukyová, Mgr. Viera Kocholová, Gabriel Szalai, Angelika Szalaiová, Ing. Ladislav Jandas, Attila Czuczor, Tímea Czuczorová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4793/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia