Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Novozámocké bytové družstvo, družstvo, Štefan Anda, Anna Andová, František Mihalovics, Anna Mihalovicsová, Alexander Vereš, Ján Furic, Alžbeta Furicová, Pavol Valaška, Miloš Arpáš, Ing. Mária Arpášová, Ing. Lucia Košíková, Peter Hatala, Danka Hatalová, Mikuláš Kocsis, Edita Kocsisová, MUDr. Arnold Fenyvesi, Mgr. Lívia Fenyvesiová, Jozef Pastorek, Božena Pastoreková, Ákos Hegedűs, Silvia Hegedűsová, Henrieta Šimeková, Tomáš Molnár, Gabriela Kováčová, Ingrid Timárová, Emil Timár, Ingrid Timárová, Iveta Pavlíková, Karol Chren, Marcela Sviteková, Marian Farkaš, Anna Farkašová, Agáta Švecová, Eva Švecová, Agneša Belánová, Igor Kováčik, Ing. Danka Kováčiková, Helena Sekerešová, Zsolt Sekereš, Janka Ferusová, Anna Deáková, Martin Deák, Ing. František Mechura, Viera Mechurová, Jozef Bakoš, Darina Bakošová, Stanislav Kalina, Berta Kalinová, Ferdinand Paluska, Iveta Palusková, Ing. Ľudovít Hulanský, Viera Samuelová
Záložný dlžník: Novozámocké bytové družstvo, družstvo, Štefan Anda, Anna Andová, František Mihalovics, Anna Mihalovicsová, Alexander Vereš, Ján Furic, Alžbeta Furicová, Pavol Valaška, Miloš Arpáš, Ing. Mária Arpášová, Ing. Lucia Košíková, Peter Hatala, Danka Hatalová, Mikuláš Kocsis, Edita Kocsisová, MUDr. Arnold Fenyvesi, Mgr. Lívia Fenyvesiová, Jozef Pastorek, Božena Pastoreková, Ákos Hegedűs, Silvia Hegedűsová, Henrieta Šimeková, Tomáš Molnár, Gabriela Kováčová, Ingrid Timárová, Emil Timár, Ingrid Timárová, Iveta Pavlíková, Karol Chren, Marcela Sviteková, Marian Farkaš, Anna Farkašová, Agáta Švecová, Eva Švecová, Agneša Belánová, Igor Kováčik, Ing. Danka Kováčiková, Helena Sekerešová, Zsolt Sekereš, Janka Ferusová, Anna Deáková, Martin Deák, Ing. František Mechura, Viera Mechurová, Jozef Bakoš, Darina Bakošová, Stanislav Kalina, Berta Kalinová, Ferdinand Paluska, Iveta Palusková, Ing. Ľudovít Hulanský, Viera Samuelová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4788/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia