Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Novozámocké bytové družstvo, družstvo, Ing. Tibor Lendvai, Ing. Tibor Hudec, Monika Kováčová, Veronika Frndová, Ing. Miroslav Bohát, Ing. Helena Bohátová, Ondrej Štefánik, Ladislav Benko, Mária Benková, Marek Šimunek, Monika Šimuneková, Pavol Šipický, Lýdia Šipická, Dagmar Šalgová, Ľubomír Melišek, Štefánia Melišková, Matilda Hudecová, Rozália Glucharová, Edita Szabová, Viera Václavová, Ing. František Struhar, Ing. Eva Struharová, Renáta Kočišová, Ing. Peter Ruska, Anna Rusková, Vojtech Nagy, Júlia Nagyová, Tomáš Ladunga, Ing. Dalibor Jelínek, Natália Jelíneková, Roland Uhrin, Ivan Holy, Ľubica Hola, Ing. Darina Potocká, Mgr. Marta Potocká, Tomáš Gulas, Daniela Gulasová, Tibor Brenkus, Emil Morvay, Angelika Morvayová, Ing. Tibor Gajdošík, Marianna Berlíková, Anna Csabiová, Karol Šóóš, Ildikó Šóóšová, Darina Bánošová, Dušan Jaďud, Otília Safarová, Hajnalka Koprdová, Karol Kollár, Irena Kollárová, Stanislav Polak, Anna Polaková, Melichar Hentek, Tibor Uher, Beáta Uherová, Mária Mrváňová, Jozef Mrváň, Peter Mrváň, Viliam Benko, Elena Benková, Ondrej Stefanik, Anna Stefaniková, Magdaléna Machová, Peter Csikós, Csaba Csikós, Vlasta Hlavata, Stefan Keresztes, Magdalena Keresztesová, Jaroslav Adamovič, Jaroslav Adamovič, Marcela Adamovičová, Marek Vitek, Veronika Viteková, Helena Pánisová, Rudolf Slávik, Zuzana Sláviková, Marek Jakubík, Renáta Lábadiová, Peter Blanár, Martin Fica, Beáta Procházková, Ing. Tomáš Málnási, Monika Málnásiová, Ľudovít Simunek, Mária Simuneková, Ing. Pavol Vician, Eleonóra Vicianová, Karol Kostal, Zita Kostalová
Záložný dlžník: Novozámocké bytové družstvo, družstvo, Ing. Tibor Lendvai, Ing. Tibor Hudec, Monika Kováčová, Veronika Frndová, Ing. Miroslav Bohát, Ing. Helena Bohátová, Ondrej Štefánik, Ladislav Benko, Mária Benková, Marek Šimunek, Monika Šimuneková, Pavol Šipický, Lýdia Šipická, Dagmar Šalgová, Ľubomír Melišek, Štefánia Melišková, Matilda Hudecová, Rozália Glucharová, Edita Szabová, Viera Václavová, Ing. František Struhar, Ing. Eva Struharová, Renáta Kočišová, Ing. Peter Ruska, Anna Rusková, Vojtech Nagy, Júlia Nagyová, Tomáš Ladunga, Ing. Dalibor Jelínek, Natália Jelíneková, Roland Uhrin, Ivan Holy, Ľubica Hola, Ing. Darina Potocká, Mgr. Marta Potocká, Tomáš Gulas, Daniela Gulasová, Tibor Brenkus, Emil Morvay, Angelika Morvayová, Ing. Tibor Gajdošík, Marianna Berlíková, Anna Csabiová, Karol Šóóš, Ildikó Šóóšová, Darina Bánošová, Dušan Jaďud, Otília Safarová, Hajnalka Koprdová, Karol Kollár, Irena Kollárová, Stanislav Polak, Anna Polaková, Melichar Hentek, Tibor Uher, Beáta Uherová, Mária Mrváňová, Jozef Mrváň, Peter Mrváň, Viliam Benko, Elena Benková, Ondrej Stefanik, Anna Stefaniková, Magdaléna Machová, Peter Csikós, Csaba Csikós, Vlasta Hlavata, Stefan Keresztes, Magdalena Keresztesová, Jaroslav Adamovič, Jaroslav Adamovič, Marcela Adamovičová, Marek Vitek, Veronika Viteková, Helena Pánisová, Rudolf Slávik, Zuzana Sláviková, Marek Jakubík, Renáta Lábadiová, Peter Blanár, Martin Fica, Beáta Procházková, Ing. Tomáš Málnási, Monika Málnásiová, Ľudovít Simunek, Mária Simuneková, Ing. Pavol Vician, Eleonóra Vicianová, Karol Kostal, Zita Kostalová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4784/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia