Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Dušan Kováč, Mgr. Emil Šišan, Eva Šišanová, Radovan Bališ, Nina Kovačiková, Lukáš Pavelka, Marián Šebesta, Daniela Šebestová, Miroslav Mičo, Ingrid Mičová, Monika Vašíčková, Jozef Jurík, Jozef Formel, Mária Formelová, Štefan Hlavna, Mária Bugyiová, Katarína Benčíková, Ondrej Miklovič, Viera Paulisová, Jozef Čirka, Ivana Čirková, Lýdia Kmeťová, Adriana Sandecká, Robert Kabašta, Margita Kabaštová, Denisa Bistáková, Michal Chovanec, Janka Országhová, Ing.arch. Róbert Mrštica, Mgr. Lucia Mršticová, Jozef Jeluš, Rudolf Tvrdý, Jitka Tvrdá, Milan Vavrinec, Marián Divilek, Ing. Stanislav Lakota, Rastislav Krajčovič, Robert Schaller, Jana Schallerová, Radoslav Marcinka, Katarína Marcinková, Miroslav Kollár, Viliam Černý, Jarmila Černá, Anna Voltmannová, Pavol Poláčik, Helena Poláčiková, Anna Fazekasová, Milan Gvizd, Marta Gvizdová, Dušan Rolinec, Martina Rolincová, Dušan Kováčik, Ing. Andrej Kováčik, Zdenko Kováčik, Marek Kováčik, Jozef Halmeš, Eva Halmešová, Jozef Vágovič, Mária Vágovičová, Rudolf Galbavý, Marek Mertel, Ľubomír Chovanec, Anna Chovancová, Pavol Vozárik, Darina Vozáriková, Miroslav Paulen, Alena Paulenová, PhDr. Marián Manák, Vanda Rondošová, Eduard Strnisko, Anna Strnisková, Martin Palkech, Beáta Palkechová, Darina Čongová, Ján Seman, Jozef Gallas, Emília Gallasová, Ing. Viktor Tittel, Edita Tittelová, Marian Vavro, Katarína Vavrová, Natália Náhliková, Iveta Uherčíková, Jaroslava Polačiková, Erika Zelenayová, Rudolf Ščipák, Viera Ščipáková, Miroslav Matovič, Mária Grznáriková, Ing. Milan Dragúň, Kamila Dragúňová, Michal Kamenčík, Andrej Masaryk, Peter Čulák, Monika Gažovičová, Juraj Gažovič, Martin Šudy, Oľga Šudyová, Jana Hlavienková, Eva Hlavnová, Patrik Paloncy, Ing. Jarmila Černá, Eleonora Chovanecová, Zdenka Nemcová, Daniela Zlatovská, Marián Nemec, Stanislav Lakota, Valéría Ťažká, Ľudovít Kiss, Ing. Miroslava Chovancová
Záložný dlžník: Dušan Kováč, Mgr. Emil Šišan, Eva Šišanová, Radovan Bališ, Nina Kovačiková, Lukáš Pavelka, Marián Šebesta, Daniela Šebestová, Miroslav Mičo, Ingrid Mičová, Monika Vašíčková, Jozef Jurík, Jozef Formel, Mária Formelová, Štefan Hlavna, Mária Bugyiová, Katarína Benčíková, Ondrej Miklovič, Viera Paulisová, Jozef Čirka, Ivana Čirková, Lýdia Kmeťová, Adriana Sandecká, Robert Kabašta, Margita Kabaštová, Denisa Bistáková, Michal Chovanec, Janka Országhová, Ing.arch. Róbert Mrštica, Mgr. Lucia Mršticová, Jozef Jeluš, Rudolf Tvrdý, Jitka Tvrdá, Milan Vavrinec, Marián Divilek, Ing. Stanislav Lakota, Rastislav Krajčovič, Robert Schaller, Jana Schallerová, Radoslav Marcinka, Katarína Marcinková, Miroslav Kollár, Viliam Černý, Jarmila Černá, Anna Voltmannová, Pavol Poláčik, Helena Poláčiková, Anna Fazekasová, Marta Gvizdová, Dušan Rolinec, Martina Rolincová, Dušan Kováčik, Ing. Andrej Kováčik, Zdenko Kováčik, Marek Kováčik, Jozef Halmeš, Eva Halmešová, Jozef Vágovič, Mária Vágovičová, Rudolf Galbavý, Marek Mertel, Ľubomír Chovanec, Anna Chovancová, Pavol Vozárik, Darina Vozáriková, Miroslav Paulen, Alena Paulenová, PhDr. Marián Manák, Vanda Rondošová, Eduard Strnisko, Anna Strnisková, Martin Palkech, Beáta Palkechová, Darina Čongová, Ján Seman, Jozef Gallas, Emília Gallasová, Ing. Viktor Tittel, Edita Tittelová, Marian Vavro, Katarína Vavrová, Natália Náhliková, Iveta Uherčíková, Jaroslava Polačiková, Erika Zelenayová, Rudolf Ščipák, Viera Ščipáková, Miroslav Matovič, Mária Grznáriková, Ing. Milan Dragúň, Kamila Dragúňová, Michal Kamenčík, Andrej Masaryk, Peter Čulák, Monika Gažovičová, Juraj Gažovič, Martin Šudy, Oľga Šudyová, Jana Hlavienková, Eva Hlavnová, Patrik Paloncy, Ing. Jarmila Černá, Eleonora Chovanecová, Zdenka Nemcová, Daniela Zlatovská, Marián Nemec, Stanislav Lakota, Valéría Ťažká, Ľudovít Kiss, Ing. Miroslava Chovancová
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 4778/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia