Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Dušan Uher, Oľga Uhrová, Ing. Jaroslav Dzuro, Alena Dzurová, Michal Buno, Ľubica Čavojská, Marián Dolnák, Marta Dolnáková, Ing. Peter Kováčik, Mária Kováčiková, Milan Sadloň, Libuša Sadloňová, Milan Pavlovič, Darina Pavlovičová, Ján Mocko, Emília Mocková, Elena Pavlovičová, Marián Kondlla, Zuzana Potfajová, Blanka Bartóková, Lucie Baranová, Ľuboš Krapka, Eva Krapková, Ing. Jozef Pilek, MUDr. Lenka Pileková, Jaroslav Durec, Eva Durcová, Martina Lukáč, Ing. Mária Biloveská, Štefan Barančin, Mgr. Blažena Barančinová, Ján Kostelný, Darina Kostelná, Anna Kučerová, Milan Kučera, Iveta Kučerová, Dušan Suchý, Martina Švancarová, Ing. Jiří Konečný, Ing. Alena Konečná, Marian Michalec, Jarmila Michalcová, Ladislav Pribiš, Marcela Pribišová, Vladimír Žabka, Anna Žabková, Pavol Kriško, Miroslav Hornáček, Jana Hornáčková, Radoslav Juríček, Alena Mockovčiaková, Emil Sopóci, Zlatica Sopóciová, Silvia Kovačovicová, Jozef Herák, Pavol Sabršúl, Viera Sabršúlová, Ján Pánik, Anna Garajová, Patrícia Klačková, Pavol Medňanský, Vladimír Mikulec, Zlatica Mikulcová, Marica Cintulová, Miroslava Honzová, Erik Bartók, Anna Novotná
Záložný dlžník: Dušan Uher, Oľga Uhrová, Ing. Jaroslav Dzuro, Alena Dzurová, Michal Buno, Ľubica Čavojská, Marián Dolnák, Marta Dolnáková, Ing. Peter Kováčik, Mária Kováčiková, Milan Sadloň, Libuša Sadloňová, Milan Pavlovič, Darina Pavlovičová, Ján Mocko, Emília Mocková, Elena Pavlovičová, Marián Kondlla, Zuzana Potfajová, Blanka Bartóková, Lucie Baranová, Ľuboš Krapka, Eva Krapková, Ing. Jozef Pilek, MUDr. Lenka Pileková, Jaroslav Durec, Eva Durcová, Martina Lukáč, Ing. Mária Biloveská, Štefan Barančin, Mgr. Blažena Barančinová, Ján Kostelný, Darina Kostelná, Anna Kučerová, Milan Kučera, Iveta Kučerová, Dušan Suchý, Martina Švancarová, Ing. Jiří Konečný, Ing. Alena Konečná, Marian Michalec, Jarmila Michalcová, Ladislav Pribiš, Marcela Pribišová, Vladimír Žabka, Anna Žabková, Pavol Kriško, Miroslav Hornáček, Jana Hornáčková, Radoslav Juríček, Alena Mockovčiaková, Emil Sopóci, Zlatica Sopóciová, Silvia Kovačovicová, Jozef Herák, Pavol Sabršúl, Viera Sabršúlová, Ján Pánik, Anna Garajová, Patrícia Klačková, Pavol Medňanský, Vladimír Mikulec, Zlatica Mikulcová, Marica Cintulová, Miroslava Honzová, Erik Bartók, Anna Novotná
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4706/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia