Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: MESTO ŽILINA, Petr Filip, Ivana Straková, František Zakopčaník, Beáta Meššová, Gabriela Janteková, Petra Kubačáková, Anton Štritz, Karol Filip, Jana Filipová, Alojz Mikušiak, Ing. Ľubica Mikušiaková, Helena Krivošová, Ján Cabadaj, Anna Cabadajová, Ing. Ladislav Chyba, Mária Chybová, Dagmar Dorčíková, Ivan Gavlák, Stanislav Hodás, Marta Hodasová, Anna Filipová, Tibor Slanička, Jarmila Marfiaková, Ing. Daniela Vojčiaková, Jozef Slanička, Amália Púčková, MUDr. Karol Faban, MUDr. Eliška Fabanová, Stanislav Hruška, Hrušková Zdeňka, Róbert Hanuška, František Veselovský, Jiřina Veselovská, Rastislav Ziman, Jana Masárová, Ing. Jozef Singer, Mgr. Viera Singrová, Stanislav Hornák, Katarína Hornáková, Michal Donát, Ing. Richard Baran, Ľubomír Rihák, Naděžda Štritzová, Pavol Žarnay, Leona Guttenová, Štefan Slanička, Jozef Dedík, Zuzana Dedíková, Milan Straka, Ľudmila Lučivňáková, MUDr. Judita Porubcová, Ing. Ladislav Porubec, Ján Kuric, Zuzana Kuricová, Pavol Potočiar, Ľuba Grešová, Viliam Vitos, Vincent Taraba, Marek Höger, Anna Szlovacseková, Ing. Štefan Lojek, Ing. Simona Lojeková, JUDr. František Fenik, Ing. Ľubica Božinovič, Mgr. Alexander Fenik, Vladimír Stašík, Elfrída Androvičová, Bc. Jiří Androvič, Alena Bašťovanská, Viera Bašťovanská, Jozef Androvič, Peter Androvič, MUDr. Marek Pijala, Miroslav Lazar, Martina Šenkárová, Ing. Ľudmila Figurová, Mgr. Pijalová Eva, Helena Leitnerová, Adriana Kuchárová, Anton Bučko, Anna Bučková, Miloš Šenkár, Ján Chovanec, Anna Chovancová, Daniela Harvančíková, Igor Štaffen, Magdaléna Štaffenová, Renáta Přibilová, Ľubomír Martinka, Mária Martinková, Ing. Mária Majerská, doc. RNDr. Mariana Marčoková CSc., Róbert Dižo, Štefan Pavlík, Duna Schächterová, Kristína Linetová, Jaroslav Daubrava, Zuzana Daubravová, Mária Frišová, Juraj Tlach, Anna Tlachová, Ing. Ján Moravčík, Mária Trusková, Jozef Balažovič, Martin Digaňa, Emil Mráz, Vladimír Vepřek, Ing. Eva Vepřeková, Martin Jarina, Štefan Vojtek, Ing. Eva Neveselá, Ján Hlas, Ing. Elena Hlasová, Jana Kaliariková, Kamila Klagová, Slavomíra Klagová, Ľubomír Panák, Margita Panáková, Juraj Hlaváč, Jozef Dikoš, Andrea Dikošová, Emil Kováčik, Helena Kováčiková, Viera Gocálová, Marta Hlbočanová, Marián Šiculiak, Viera Šaranová, PhDr. Soňa Řeháková, Mária Adamíková, Peter Kudla, Ingrid Kudlová, Nina Martinková, Ing. František Schlosser, Ing. Viera Schlosserová, MUDr. Mária Šusterová, Ing. Alexander Šuster, Ing. Lucia Lábiková, Mária Srbová, Mgr. Vladimír Srba, Ing. Milan Srba, Anežka Mikelová, Jozef Kopecký, Janka Kopecká, Ivan Kriško, Mgr. Peter Hujo, Jaroslava Hujová, Sidónia Kukučková, Milan Schächter, Eva Balažovičová, Eva Ubárová
Záložný dlžník: Petr Filip, Ivana Straková, František Zakopčaník, Beáta Meššová, Gabriela Janteková, Petra Kubačáková, Anton Štritz, Karol Filip, Jana Filipová, Alojz Mikušiak, Ing. Ľubica Mikušiaková, Helena Krivošová, Ján Cabadaj, Anna Cabadajová, Ing. Ladislav Chyba, Mária Chybová, Dagmar Dorčíková, Ivan Gavlák, Stanislav Hodás, Marta Hodasová, Anna Filipová, Tibor Slanička, Jarmila Marfiaková, Ing. Daniela Vojčiaková, Jozef Slanička, Amália Púčková, MUDr. Karol Faban, MUDr. Eliška Fabanová, Stanislav Hruška, Hrušková Zdeňka, Róbert Hanuška, František Veselovský, Jiřina Veselovská, Rastislav Ziman, Jana Masárová, Ing. Jozef Singer, Mgr. Viera Singrová, Stanislav Hornák, Katarína Hornáková, Michal Donát, Ing. Richard Baran, Ľubomír Rihák, Naděžda Štritzová, Pavol Žarnay, Leona Guttenová, Štefan Slanička, Jozef Dedík, Zuzana Dedíková, Milan Straka, Ľudmila Lučivňáková, MUDr. Judita Porubcová, Ing. Ladislav Porubec, Ján Kuric, Zuzana Kuricová, Pavol Potočiar, Ľuba Grešová, Viliam Vitos, Vincent Taraba, Marek Höger, Anna Szlovacseková, Ing. Štefan Lojek, Ing. Simona Lojeková, JUDr. František Fenik, Ing. Ľubica Božinovič, Mgr. Alexander Fenik, Vladimír Stašík, Elfrída Androvičová, Bc. Jiří Androvič, Alena Bašťovanská, Viera Bašťovanská, Jozef Androvič, Peter Androvič, MUDr. Marek Pijala, Miroslav Lazar, Martina Šenkárová, Ing. Ľudmila Figurová, Mgr. Pijalová Eva, Helena Leitnerová, Adriana Kuchárová, Anton Bučko, Anna Bučková, Miloš Šenkár, Ján Chovanec, Anna Chovancová, Daniela Harvančíková, Igor Štaffen, Magdaléna Štaffenová, Renáta Přibilová, Ľubomír Martinka, Mária Martinková, Ing. Mária Majerská, doc. RNDr. Mariana Marčoková CSc., Róbert Dižo, Štefan Pavlík, Duna Schächterová, Kristína Linetová, Jaroslav Daubrava, Zuzana Daubravová, Mária Frišová, Juraj Tlach, Anna Tlachová, Ing. Ján Moravčík, Mária Trusková, Jozef Balažovič, Martin Digaňa, Emil Mráz, Vladimír Vepřek, Ing. Eva Vepřeková, Martin Jarina, Štefan Vojtek, Ing. Eva Neveselá, Ján Hlas, Ing. Elena Hlasová, Jana Kaliariková, Kamila Klagová, Slavomíra Klagová, Ľubomír Panák, Margita Panáková, Juraj Hlaváč, Jozef Dikoš, Andrea Dikošová, Emil Kováčik, Helena Kováčiková, Viera Gocálová, Marta Hlbočanová, Marián Šiculiak, Viera Šaranová, PhDr. Soňa Řeháková, Mária Adamíková, Peter Kudla, Ingrid Kudlová, Nina Martinková, Ing. František Schlosser, Ing. Viera Schlosserová, MUDr. Mária Šusterová, Ing. Alexander Šuster, Ing. Lucia Lábiková, Mária Srbová, Mgr. Vladimír Srba, Ing. Milan Srba, Anežka Mikelová, Jozef Kopecký, Janka Kopecká, Ivan Kriško, Mgr. Peter Hujo, Jaroslava Hujová, Sidónia Kukučková, Milan Schächter, Eva Balažovičová, Eva Ubárová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4591/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia