Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Jozef Kúdela, Monika Miškovičová, Erika Kúdelová, Ing. Boris Pisár, Mgr. Jana Pisárová, Vladimír Danek, Renáta Daneková, Peter Pažitný, Soňa Pažitná, Danica Urbanová, Miloš Jančovič, Monika Jančovičová, Roman Dafčík, Mgr. Daniela Dafčíková, Oľga Oravcová, Režná Oľga, Ivan Oravec, Ivan Pavlínek, Mária Pavlínková, Ing. Emil Čačko, Adriana Čačková, Silvia Kaločányová, Andrea Kvantová, Roman Kvanta, Hanáková Adriana, Pavol Krkoška, Ľudmila Krkošková, Mgr. Petra Števová, Eva Poláková, František Polák, Silvia Macháčová, Jozef Bigas, Emília Bigasová, Juraj Beňuš, Janka Beňušová, Jana Števová, Soňa Polačeková, Miroslav Krajčovič, Andrea Krajčovičová, Róbert Kadlečík, Liboslava Kadlečíková, Marián Štefanka, Helena Štefanková, Rudolf Mikuláš, Michal Hanák, Katarína Mikulášová, Anton Polakovič, Emília Polakovičová, Pavol Rosina, Marta Rosinová, Iveta Sobolčiaková, Pavol Polakovič, Mária Polakovičová, Jozef Jakubek, Vlasta Jakubeková, Pavol Gono, Lýdia Gonová, Milan Hirc, Martina Hircová, Ing. Erik Kaločány, Mária Kaločányová, Anna Lehocká, Silvia Kmeťová, Róbert Halmo, Erik Škorík, Mgr. Alžbeta Škoríková, Viliam Surgoš, Alena Surgošová, Marian Kollár, Martina Kollárová, Jaroslav Števo, Patrik Sobolčiak, Pavol Lehocký
Záložný dlžník: Jozef Kúdela, Monika Miškovičová, Erika Kúdelová, Ing. Boris Pisár, Mgr. Jana Pisárová, Vladimír Danek, Renáta Daneková, Peter Pažitný, Soňa Pažitná, Danica Urbanová, Miloš Jančovič, Monika Jančovičová, Roman Dafčík, Mgr. Daniela Dafčíková, Oľga Oravcová, Režná Oľga, Ivan Oravec, Ivan Pavlínek, Mária Pavlínková, Ing. Emil Čačko, Adriana Čačková, Silvia Kaločányová, Andrea Kvantová, Roman Kvanta, Hanáková Adriana, Pavol Krkoška, Ľudmila Krkošková, Mgr. Petra Števová, Eva Poláková, František Polák, Silvia Macháčová, Jozef Bigas, Emília Bigasová, Juraj Beňuš, Janka Beňušová, Jana Števová, Soňa Polačeková, Miroslav Krajčovič, Andrea Krajčovičová, Róbert Kadlečík, Liboslava Kadlečíková, Marián Štefanka, Helena Štefanková, Rudolf Mikuláš, Michal Hanák, Katarína Mikulášová, Anton Polakovič, Emília Polakovičová, Pavol Rosina, Marta Rosinová, Iveta Sobolčiaková, Pavol Polakovič, Mária Polakovičová, Jozef Jakubek, Vlasta Jakubeková, Pavol Gono, Lýdia Gonová, Milan Hirc, Martina Hircová, Ing. Erik Kaločány, Mária Kaločányová, Anna Lehocká, Silvia Kmeťová, Róbert Halmo, Erik Škorík, Mgr. Alžbeta Škoríková, Viliam Surgoš, Alena Surgošová, Marian Kollár, Martina Kollárová, Jaroslav Števo, Patrik Sobolčiak, Pavol Lehocký
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4277/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia