Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2020 podľa krajov
17579
4,69%
+767
16299
5,22%
+540
18810
5,75%
+840
22924
6,08%
+518
24687
6,53%
+698
36522
9,76%
+573
50131
11,34%
+373
44552
10,47%
+1687
231504
7,65%
+5996
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Marta Križanová, Zuzana Hettešová, Daniel Varga, Zuzana Eckhardtová, Ladislav Šimanský, Jaroslava Šimanská, Danka Miklášiková, Daniel Miklášik, Miroslav Krupa, Alžbeta Nováková, Mária Skalická, Terezia Kusovská, Erika Kusovská, Ing. Milan Mokrý, Helena Mokrá, Marián Zavadil, Mária Zavadilová, Ing. Jozef Bardač, Slávka Bardačová, Ľubica Vargová, Ján Čulaga, Božena Čulagová, Mgr. Mária Samohýlová, Julián Ondriš, Jozef Čevan, Vít Dobiš, Mária Dobišová, Jozef Michalčík, Ľudmila Michalčíková, Igor Halás, Mgr. Dana Halásová, Mária Jánošková, Ľudmila Ardanová, Ing. Mikuláš Bartko, Irena Bartková, Peter Gavura, Vít Brezovský, Gabriela Brezovská, Anna Koldová, Ing. Eduard Svíčka, Miroslava Janíčková, Peter Zemko, Lenka Zemková, RNDr. Ladislav Jakubčík, MUDr. Anna Jakubčíková, Diana Rajčinová, Evelína Hricová, Emil Novák, Ľuboš Jurík, Zuzana Orlová, Veronika Beránková, Oľga Podhradská, Ján Fabo, Monika Andreanská, František Lenghardt, Mária Lenghardtová, Dáša Pavelková, Štefánia Čuláková, Štefan Račkovič, Darina Račkovičová, Ivan Upohlav, Sidonia Upohlavová, David Bendl, Patrik Moravanský, Jaroslav Repka, Jozef Šoka, Oľga Šoková, Ing. Patrik Debnár, Anna Ondrišová, Miroslav Minarovský, Štefan Vršecký, Anna Vršecká
Záložný dlžník: Marta Križanová, Zuzana Hettešová, Daniel Varga, Zuzana Eckhardtová, Ladislav Šimanský, Jaroslava Šimanská, Danka Miklášiková, Daniel Miklášik, Miroslav Krupa, Alžbeta Nováková, Mária Skalická, Terezia Kusovská, Erika Kusovská, Ing. Milan Mokrý, Helena Mokrá, Marián Zavadil, Mária Zavadilová, Ing. Jozef Bardač, Slávka Bardačová, Ľubica Vargová, Ján Čulaga, Božena Čulagová, Mgr. Mária Samohýlová, Julián Ondriš, Jozef Čevan, Vít Dobiš, Mária Dobišová, Jozef Michalčík, Ľudmila Michalčíková, Igor Halás, Mgr. Dana Halásová, Mária Jánošková, Ľudmila Ardanová, Ing. Mikuláš Bartko, Irena Bartková, Peter Gavura, Vít Brezovský, Gabriela Brezovská, Anna Koldová, Ing. Eduard Svíčka, Miroslava Janíčková, Peter Zemko, Lenka Zemková, RNDr. Ladislav Jakubčík, MUDr. Anna Jakubčíková, Diana Rajčinová, Evelína Hricová, Emil Novák, Ľuboš Jurík, Zuzana Orlová, Veronika Beránková, Oľga Podhradská, Ján Fabo, Monika Andreanská, František Lenghardt, Mária Lenghardtová, Dáša Pavelková, Štefánia Čuláková, Štefan Račkovič, Darina Račkovičová, Ivan Upohlav, Sidonia Upohlavová, David Bendl, Patrik Moravanský, Jaroslav Repka, Jozef Šoka, Oľga Šoková, Ing. Patrik Debnár, Anna Ondrišová, Miroslav Minarovský, Štefan Vršecký, Anna Vršecká
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4276/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia