Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Ján Kosa, Margita Kosová, Ján Perháč, Vincent Ferenc, Helena Ferencová, Viera Knapíková, Jozef Juhás, Ružena Juhásová, Ľuboš Pavel, Monika Pavelová, Ing. Miroslav Stehlík, Ing. Beáta Stehlíková, Eugen Lukšič, Ľudmila Lukšičová, Albertín Novotný, Viktória Novotná, MUDr. Katarína Tellová, Ing. Helena Žihlavníková, Jozef Tinta, Klára Tintová, Mária Lenguelová, Anton Trojanovič, Mária Trojanovičová, Zdenka Motyková, Eduard Palovčík, Anna Palovčíková, Helena Firmentová, Eva Toporová, Ľubomír Soták, Ján Mascuch, Mária Mascuchová, Július Jozefík, Božena Jozefíková, Ján Janovčík, Monika Janovčíková, Bc. Vladimír Sedlák, Ing. Bc. Katarína Sedláková, Jozef Karasz, Mária Karaszová, Eva Hidasiová, Ida Remperová, Dušan Remper, Miloslav Remper, Eduard Remper, Jana Simighová, Milan Slavkovský, Mgr. Jarmila Slavkovská, Slavomír Baran, Vlasta Baranová, Jozef Podolinský, Gizela Podolinská, Alena Simuničová, Alica Micenková, Jarmila Hudová, Peter Segiňák, Mária Palkovitsová, Ing. Tibor Višňovský, Monika Višňovská, Ing. Otokar Žarnay, Mgr. Oto Žarnay, Albín Fuhrman, Klára Fuhrmanová, Alena Herditzká, Ing. Peter Herditzský, Eva Lengyelová, Ing. Marek Biroš, Ing. Miriam Birošová, Ing. Vladimír Szaniszlo, Margita Szaniszlová, Ing. Štefan Hrušovský, Mária Hrušovská, Mária Kelnerová, Eva Sotáková, Gabriela Kalinayová, Slavomír Laska, Martina Laska, Pavol Gic, Mária Gicová, Ján Dono, Mária Donová, Ing. Dušan Timko, Marta Timková, Dana Holováčová, Kornélia Kollárová, Ing. Miroslav Mindžák, Vojtech Tóth, Margita Tóthová, Iveta Pancáková, Renáta Jonášová, Ing. Oskar Kutlik, Alžbeta Kutliková, Eduard Takács, Magdaléna Takácsová, Ján Čorba, Etela Čorbová, Helena Bernátová, Ľudovít Cihanský, Veroslava Cihanská, Jozef Sonkolyos, Edita Sonkolyosová, Marta Tokarčíková, MVDr. Dana Horevajová, Peter Tokarčík, Ing. Miroslav Farkaš, Mgr. Ľubica Majorošová, Ing. Jozef Majoroš, Juraj Sabač, Svetlana Sabačová, Dana Kacejová
Záložný dlžník: Ing. Ján Kosa, Margita Kosová, Ján Perháč, Vincent Ferenc, Helena Ferencová, Viera Knapíková, Jozef Juhás, Ružena Juhásová, Ľuboš Pavel, Monika Pavelová, Ing. Miroslav Stehlík, Ing. Beáta Stehlíková, Eugen Lukšič, Ľudmila Lukšičová, Albertín Novotný, Viktória Novotná, MUDr. Katarína Tellová, Ing. Helena Žihlavníková, Jozef Tinta, Klára Tintová, Mária Lenguelová, Anton Trojanovič, Mária Trojanovičová, Zdenka Motyková, Eduard Palovčík, Anna Palovčíková, Helena Firmentová, Eva Toporová, Ľubomír Soták, Ján Mascuch, Mária Mascuchová, Július Jozefík, Božena Jozefíková, Ján Janovčík, Monika Janovčíková, Bc. Vladimír Sedlák, Ing. Bc. Katarína Sedláková, Jozef Karasz, Mária Karaszová, Eva Hidasiová, Ida Remperová, Dušan Remper, Miloslav Remper, Eduard Remper, Jana Simighová, Milan Slavkovský, Mgr. Jarmila Slavkovská, Slavomír Baran, Vlasta Baranová, Jozef Podolinský, Gizela Podolinská, Alena Simuničová, Alica Micenková, Jarmila Hudová, Peter Segiňák, Mária Palkovitsová, Ing. Tibor Višňovský, Monika Višňovská, Ing. Otokar Žarnay, Mgr. Oto Žarnay, Albín Fuhrman, Klára Fuhrmanová, Alena Herditzká, Ing. Peter Herditzský, Eva Lengyelová, Ing. Marek Biroš, Ing. Miriam Birošová, Ing. Vladimír Szaniszlo, Margita Szaniszlová, Ing. Štefan Hrušovský, Mária Hrušovská, Mária Kelnerová, Eva Sotáková, Gabriela Kalinayová, Slavomír Laska, Martina Laska, Pavol Gic, Mária Gicová, Ján Dono, Mária Donová, Ing. Dušan Timko, Marta Timková, Dana Holováčová, Kornélia Kollárová, Ing. Miroslav Mindžák, Vojtech Tóth, Margita Tóthová, Iveta Pancáková, Renáta Jonášová, Ing. Oskar Kutlik, Alžbeta Kutliková, Eduard Takács, Magdaléna Takácsová, Ján Čorba, Etela Čorbová, Helena Bernátová, Ľudovít Cihanský, Veroslava Cihanská, Jozef Sonkolyos, Edita Sonkolyosová, Marta Tokarčíková, MVDr. Dana Horevajová, Peter Tokarčík, Ing. Miroslav Farkaš, Mgr. Ľubica Majorošová, Ing. Jozef Majoroš, Juraj Sabač, Svetlana Sabačová, Dana Kacejová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 4165/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia