Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mgr. Larisa Hrabiková, Bytové družstvo Prešov, Ján Kábrt, Štefánia Sováková, František Bicko, Anton Droppa, Zuzana Droppová, Rastislav Kron, Peter Jaco, Vladimír Novysedlák, Adriana Kronová, Ragína Jacová, Mária Viničenková, Ing.arch. Peter Viničenko, Ing.arch. Marek Viničenko, Milan Goga, Andrej Čižmár, Ing. Jaroslav Smolko, Alžbeta Smolková, Bruno Galeštok, František Cicoň, Elena Vargova, Helena Straková, Júlia Cicoňová, Ladislav Maďar, Ján Olejnik, Ján Velas, Jaroslav Michalička, Radoslav Krupa, Jozef Bernát, Jozef Fabian, Marta Maďarová, Marta Velasová, Martin Mertinko, Anna Hricová, Ján Cipka, Mgr. Anna Nováková - Marcinčínová, Mgr. Terézia Kulková, Margita Pankuchova, Mikuláš Sovak, Andrej Zubrický, Anna Beluchova, Mária Zubrická, Eva Krupová, Mária Kandravá, Iveta Bernátová, Mgr. Júlia Krupová, Milan Chamrad, Mária Chamradová, Helena Kicova, Ing. Jozef Oslanec, Václav Anderko, Katarína Havadejová, Milan Grich, Ing. Mária Krištofová, PhDr. Vladimír Baran, Richard Majer, Dušan Timko, Andrej Zimmermann, Ivan Tomaščík, Zdenko Kubík, Anna Romanova, MUDr. Soňa Bazlerova, Milan Alexovič, Ing. Jozef Seman, Martin Baran, Jozef Blažovský, Ing. Stanislav Štefančin, Mária Fabianova, Beáta Balaziova, MUDr. Jozef Balazi, Ing. Oľga Oslancová, Magdaléna Anderková, Mária Semanová, Irena Grichová, Ľudmila Baranová, Alena Majerová, Katarína Blažovská, Anna Timková, Zlata Zimmermannová, Monika Štefančinová, Lucia Tomaščíková, Dana Kábrtová, Jana Krasnicanová, Silvia Pavuková Lenhardtová, Helena Novotná, Lenka Alexovičová, Anna Drsmanova, Anna Hromjaková, Danica Olejniková, Ľudmila Borzova, Zuzana Lichvárová, Ing. Ladislav Balara, Valentín Argay, Marián Barenyi, Ľudmila Melegová, Ľubomír Kráľ, Ing. Martin Murcko, Viera Blaščáková, Ing. Marcel Suško, Ing. Elena Penevova, Mária Klinsbergova, Katarína Klinsbergova, Peter Ruscin, Ing. Marián Arendáč, Ladislav Bartko, Bc. Ferdinand Kozma, František Novotný, Vladimír Varga, Jozef Goč, Anna Gajdošová, RNDr. Jozef Gajdoš, Mária Lešková, Anna Honkova, František Kovaľ, Ing. Igor Cimerman, Ľudmila Cimermanová, Štefan Knuth, Vladimír Fedorko, JUDr. Alexander Iľaščík, Martin Kyseľa, Ing. Pavol Cisarik, Dr. Anna Kapišinská, Marek Namešpetra, Žofia Gajdošová, Františka Balunová, Katarína Dzubakova, Štefan Tabiš, Jarmila Barenyiová, Albína Urdová, Nicole Johanidesová, Božena Marcinová, Mgr. Katarína Timková, Eva Cajková, Lucia Sušková, Mária Stupakova, Božena Petijova, Gabriela Kačmárová, Mária Arendáčová, Mgr. Eva Kozmová, Eva Fabianová, Anna Michalová, Janka Farkašová, Mária Kovaľová, Mária Bartková, Mária Kandrová, Mária Knuthová, Mária Ruppová, Edita Iľaščíková, Slavka Kvašňáková, Peter Kvašňak, Mária Horváthová, Ivana Argayová, Mária Kurtová, Emília Kanaková, Mária Krehlová, Mária Alibová, Mária Cilliková
Záložný dlžník: Mgr. Larisa Hrabiková, Bytové družstvo Prešov, Ján Kábrt, Štefánia Sováková, František Bicko, Anton Droppa, Zuzana Droppová, Rastislav Kron, Peter Jaco, Vladimír Novysedlák, Adriana Kronová, Ragína Jacová, Mária Viničenková, Ing.arch. Peter Viničenko, Ing.arch. Marek Viničenko, Milan Goga, Andrej Čižmár, Ing. Jaroslav Smolko, Alžbeta Smolková, Bruno Galeštok, František Cicoň, Elena Vargova, Helena Straková, Júlia Cicoňová, Ladislav Maďar, Ján Olejnik, Ján Velas, Jaroslav Michalička, Radoslav Krupa, Jozef Bernát, Jozef Fabian, Marta Maďarová, Marta Velasová, Martin Mertinko, Anna Hricová, Ján Cipka, Mgr. Anna Nováková - Marcinčínová, Mgr. Terézia Kulková, Margita Pankuchova, Mikuláš Sovak, Andrej Zubrický, Anna Beluchova, Mária Zubrická, Eva Krupová, Mária Kandravá, Iveta Bernátová, Mgr. Júlia Krupová, Milan Chamrad, Mária Chamradová, Helena Kicova, Ing. Jozef Oslanec, Václav Anderko, Katarína Havadejová, Milan Grich, Ing. Mária Krištofová, PhDr. Vladimír Baran, Richard Majer, Dušan Timko, Andrej Zimmermann, Ivan Tomaščík, Zdenko Kubík, Anna Romanova, MUDr. Soňa Bazlerova, Milan Alexovič, Ing. Jozef Seman, Martin Baran, Jozef Blažovský, Ing. Stanislav Štefančin, Mária Fabianova, Beáta Balaziova, MUDr. Jozef Balazi, Ing. Oľga Oslancová, Magdaléna Anderková, Mária Semanová, Irena Grichová, Ľudmila Baranová, Alena Majerová, Katarína Blažovská, Anna Timková, Zlata Zimmermannová, Monika Štefančinová, Lucia Tomaščíková, Dana Kábrtová, Jana Krasnicanová, Silvia Pavuková Lenhardtová, Helena Novotná, Lenka Alexovičová, Anna Drsmanova, Anna Hromjaková, Danica Olejniková, Ľudmila Borzova, Zuzana Lichvárová, Ing. Ladislav Balara, Valentín Argay, Marián Barenyi, Ľudmila Melegová, Ľubomír Kráľ, Ing. Martin Murcko, Viera Blaščáková, Ing. Marcel Suško, Ing. Elena Penevova, Mária Klinsbergova, Katarína Klinsbergova, Peter Ruscin, Ing. Marián Arendáč, Ladislav Bartko, Bc. Ferdinand Kozma, František Novotný, Vladimír Varga, Jozef Goč, Anna Gajdošová, RNDr. Jozef Gajdoš, Mária Lešková, Anna Honkova, František Kovaľ, Ing. Igor Cimerman, Ľudmila Cimermanová, Štefan Knuth, Vladimír Fedorko, JUDr. Alexander Iľaščík, Martin Kyseľa, Ing. Pavol Cisarik, Dr. Anna Kapišinská, Marek Namešpetra, Žofia Gajdošová, Františka Balunová, Katarína Dzubakova, Štefan Tabiš, Jarmila Barenyiová, Albína Urdová, Nicole Johanidesová, Božena Marcinová, Mgr. Katarína Timková, Eva Cajková, Lucia Sušková, Mária Stupakova, Božena Petijova, Gabriela Kačmárová, Mária Arendáčová, Mgr. Eva Kozmová, Eva Fabianová, Anna Michalová, Janka Farkašová, Mária Kovaľová, Mária Bartková, Mária Kandrová, Mária Knuthová, Mária Ruppová, Edita Iľaščíková, Slavka Kvašňáková, Peter Kvašňak, Mária Horváthová, Ivana Argayová, Mária Kurtová, Emília Kanaková, Mária Krehlová, Mária Alibová, Mária Cilliková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4081/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia