Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Janka Hodurová, Dirk Rou Hodur, Gabriel Daňko, Tomáš Szabó, Anna Osifová, Peter Brunácky, Pavel Koptašík, Alžbeta Pučkaňová, Gabriel Koptašik, Oskár Hireš, Ing. Helena Hirešová, Ing. Veronika Sirilo Körösi, Ing. Róbert Nemčík, Kateřina Nemčíková, Eva Kotrasová, Magdaléna Hučková, Daniela Tegdová Ružínska 1, Lucia Pečovská, Viera Remeteiová, Roman Mužík, Peter Mužík, Marta Pillárová, Renáta Vašková, Stanislav Vaško, Ľubomír Petro, Štefan Vlasatý, Marta Vlasatá, Helena Lizancová, Magdaléna Suchá, Eva Jarošová, Ing. František Jaroš, Pavel Blicha, Jarmila Blichová, Vladimír Bradáč, Gabriela Bradáčová, Irena Oršíková, Imrich Mečiar, Gabriel Jerga, Ing. Monika Jergová, Ing. Branko Cap, MVDr. Ján Holovský, Katarína Holovská, Vladimír Tomič, Daša Tomičová, Mgr. Ľubomír Pacanovský, Ladislav Danko, Mária Danková, Mária Hoptová, Ing. Jana Horinková, Pavol Horinka, Ján Bibko, Soňa Bibková, MUDr. Karol Müller, Helena Bancsová, Mária Müllerová, Ing. Tibor Katocs, RNDr. Terézia Katocsová, Anna Suchá, MVDr. Katarína Holovská, Pavel Ouzký, Darina Ouzká, Ing. Miroslav Bittner, Dušan Bittner, Anna Polašková, Jozef Polaško, Ing. Silvia Bancsová, Ing. Janka Galajdová, František Sabol, Jana Sabolová
Záložný dlžník: Janka Hodurová, Dirk Rou Hodur, Gabriel Daňko, Tomáš Szabó, Anna Osifová, Peter Brunácky, Pavel Koptašík, Alžbeta Pučkaňová, Gabriel Koptašik, Oskár Hireš, Ing. Helena Hirešová, Ing. Veronika Sirilo Körösi, Ing. Róbert Nemčík, Kateřina Nemčíková, Eva Kotrasová, Magdaléna Hučková, Daniela Tegdová Ružínska 1, Lucia Pečovská, Viera Remeteiová, Roman Mužík, Peter Mužík, Marta Pillárová, Renáta Vašková, Stanislav Vaško, Ľubomír Petro, Štefan Vlasatý, Marta Vlasatá, Helena Lizancová, Magdaléna Suchá, Eva Jarošová, Ing. František Jaroš, Pavel Blicha, Jarmila Blichová, Vladimír Bradáč, Gabriela Bradáčová, Irena Oršíková, Imrich Mečiar, Gabriel Jerga, Ing. Monika Jergová, Ing. Branko Cap, MVDr. Ján Holovský, Katarína Holovská, Vladimír Tomič, Daša Tomičová, Mgr. Ľubomír Pacanovský, Ladislav Danko, Mária Danková, Mária Hoptová, Ing. Jana Horinková, Pavol Horinka, Ján Bibko, Soňa Bibková, MUDr. Karol Müller, Helena Bancsová, Mária Müllerová, Ing. Tibor Katocs, RNDr. Terézia Katocsová, Anna Suchá, MVDr. Katarína Holovská, Pavel Ouzký, Darina Ouzká, Ing. Miroslav Bittner, Dušan Bittner, Anna Polašková, Jozef Polaško, Ing. Silvia Bancsová, Ing. Janka Galajdová, František Sabol, Jana Sabolová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 4018/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia