Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Pavol Hluchý, Milan Strelník, Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá, Rudolf Herák, Viera Heráková, Irena Potfajová, Milan Mikulec, Elena Mikulcová, Alena Hučková, Peter Jurčo, Mária Jurčová, Ján Blaško, Paulína Blašková, Milan Trúsik, Anna Trúsiková, Emília Jansová, Dana Durcová, Branislav Gajdoš, Miroslav Durec, Elena Tischlerová, Milan Tinka, Ľubica Tinková, Ján Majtáz, Emília Majtázová, Peter Tinka, Emília Krajčovičová, Jaroslav Ragan, Jaroslav Šedovič, Vlasta Šedovičová, Branislav Medňanský, Eva Medňanská, Helena Ježíková, Tibor Lindtner, Ján Benda, Adela Bačová, Elena Bachárová, Eva Jurkovičová, Ján Lajzo, Iveta Lajzová, RNDr. Pavol Koprivňanský, RNDr. Jiřina Koprivňanská, Antonie Durcová, Miroslav Hargaš, Marta Hargašová, Soňa Sláviková, Veronika Klognerová, Miloslav Čudrnák, Darina Uhrová, Ladislav Horna, Viera Hornová, Ing. Eva Múdra, Pavel Zvědelík, Ing. Dagmar Madudová, Jaromír Zorn, Dáša Zornová, Drahomír Zámečník, Miroslava Bendová, Oľga Horáková, Ing. Ján Hulman, Daniela Hulmanová, Ing. Július Eisele, Nadežda Eiselová, Ľuboš Ivančík, Ľudmila Ivančíková, Ing. Vladimír Vitek, Alena Vitková, Dušan Blanár, Alžbeta Blanárová, Igor Urbanič, Ľubica Urbaničová, Juraj Valach, Miriam Valachová, Michal Stančík, Zlata Stančíková, Mária Mikušová, Ján Volár, Danka Volárová, Miloš Ochodnický, Vladimír Hladký, Elena Hladká, Jozef Saukulič, Božena Saukuličová, Ľudmila Zámečníková, Ján Pollák, Eva Polláková, Dušan Klimo, Miluše Šimnová, Ján Naď, Jana Rayová, Svetozár Koritšánsky, Darina Strelníková, Michal Podolský, Janka Podolská, Jaromír Mikulec, Anna Mikulcová, Ivan Galbavý, Renáta Galbavá, Vladimír Jurda, Jarmila Majtásová, Miroslav Knápek, Vladislav Stacho, Mária Stachová, Jiří Hering, Darina Heringová, Vladislav Štefula, Ľubica Štefulová, Dušan Magál, Ing. Vladtimír Čepela, Ing. Jana Čepelová, Pavel Hvožďara, Edita Hvožďarová, Lenka Pagáčová, Viera Jurdová, Dušan Suchý, Eva Suchá, Michal Hanták, Oľga Hantáková, Miroslav Hluchý, Anna Hluchá, Ľubomír Pribiš, Marcela Pribišová, Oľga Blažová, Ing. Ján Gulán, Želmíra Gulánová, Ivan Durec, Anna Gajdošová, Marta Baranovičová, Ing. Vladimír Bača, Juraj Alušic, Zlata Alušicová, Anna Peťkovová, Ing. Daniel Mazúr, Zlata Mikulinová, Ing. Milada Pfefferová, Michal Udvorka, Petra Udvorková, Ivan Vlado, Milan Kýška, Marek Bača, Emil Šimna, Dana Naďová, Ľubica Slimáková, Jarmila Koritšánska, Dana Tinková
Záložný dlžník: Pavol Hluchý, Milan Strelník, Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá, Rudolf Herák, Viera Heráková, Irena Potfajová, Milan Mikulec, Elena Mikulcová, Alena Hučková, Peter Jurčo, Mária Jurčová, Ján Blaško, Paulína Blašková, Milan Trúsik, Anna Trúsiková, Emília Jansová, Dana Durcová, Branislav Gajdoš, Miroslav Durec, Elena Tischlerová, Milan Tinka, Ľubica Tinková, Ján Majtáz, Emília Majtázová, Peter Tinka, Emília Krajčovičová, Jaroslav Ragan, Jaroslav Šedovič, Vlasta Šedovičová, Branislav Medňanský, Eva Medňanská, Helena Ježíková, Tibor Lindtner, Ján Benda, Adela Bačová, Elena Bachárová, Eva Jurkovičová, Ján Lajzo, Iveta Lajzová, RNDr. Pavol Koprivňanský, RNDr. Jiřina Koprivňanská, Antonie Durcová, Miroslav Hargaš, Marta Hargašová, Soňa Sláviková, Veronika Klognerová, Miloslav Čudrnák, Darina Uhrová, Ladislav Horna, Viera Hornová, Ing. Eva Múdra, Pavel Zvědelík, Ing. Dagmar Madudová, Jaromír Zorn, Dáša Zornová, Drahomír Zámečník, Miroslava Bendová, Oľga Horáková, Ing. Ján Hulman, Daniela Hulmanová, Ing. Július Eisele, Nadežda Eiselová, Ľuboš Ivančík, Ľudmila Ivančíková, Ing. Vladimír Vitek, Alena Vitková, Dušan Blanár, Alžbeta Blanárová, Igor Urbanič, Ľubica Urbaničová, Juraj Valach, Miriam Valachová, Michal Stančík, Zlata Stančíková, Mária Mikušová, Ján Volár, Danka Volárová, Miloš Ochodnický, Vladimír Hladký, Elena Hladká, Jozef Saukulič, Božena Saukuličová, Ľudmila Zámečníková, Ján Pollák, Eva Polláková, Dušan Klimo, Miluše Šimnová, Ján Naď, Jana Rayová, Svetozár Koritšánsky, Darina Strelníková, Michal Podolský, Janka Podolská, Jaromír Mikulec, Anna Mikulcová, Ivan Galbavý, Renáta Galbavá, Vladimír Jurda, Jarmila Majtásová, Miroslav Knápek, Vladislav Stacho, Mária Stachová, Jiří Hering, Darina Heringová, Vladislav Štefula, Ľubica Štefulová, Dušan Magál, Ing. Vladtimír Čepela, Ing. Jana Čepelová, Pavel Hvožďara, Edita Hvožďarová, Lenka Pagáčová, Viera Jurdová, Dušan Suchý, Eva Suchá, Michal Hanták, Oľga Hantáková, Miroslav Hluchý, Anna Hluchá, Ľubomír Pribiš, Marcela Pribišová, Oľga Blažová, Ing. Ján Gulán, Želmíra Gulánová, Ivan Durec, Anna Gajdošová, Marta Baranovičová, Ing. Vladimír Bača, Juraj Alušic, Zlata Alušicová, Anna Peťkovová, Ing. Daniel Mazúr, Zlata Mikulinová, Ing. Milada Pfefferová, Michal Udvorka, Petra Udvorková, Ivan Vlado, Milan Kýška, Marek Bača, Emil Šimna, Dana Naďová, Ľubica Slimáková, Jarmila Koritšánska, Dana Tinková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 3833/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia