Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza, družstvo, Miroslav Zedek, Ján Svoboda, Ján Pavlík, Ján Bondor, Alena Bondorová, Mária Okenková, Jozef Gross, Eva Grossová, Jozef Košecký, Janka Košecká, Monika Šimurková, Iva Kršiaková, Ľubomír Zelenický, Alžbeta Zelenická, Jaromír Janák, Eva Janáková, Miroslav Adamovič, Dana Adamovičová, Igor Košč, Michal Miklas, Ing. Ivan Dražo, Jaroslava Koščová, Eva Dražová, Jozef Adamčík, Jana Adamčíková, Ladislav Moravčík, Erika Moravčíková, Ľubomír Buša, Alena Bušová, Kvetoslav Jánošov, Miriam Jánošová, Rudolf Zedek, Ľudmila Šuranská, Financial Solutions Group, s.r.o., Ondrej Briatka, Renáta Briatková, Štefan Olejník, Juraj Blaško, Eva Mazáňová, Jozef Majgot, Marcela Majgotová, Jozef Lačný, Emília Lačná, Ľudmila Olejníková, Marek Kmeť, Marta Lukáčová, Marek Luptovský, Viliam Brezovský, Ing. Margita Talapková, Silvia Peťková, Viera Hofferová, Žaneta Kostecká, Slavomíra Adamčíková, Emília Brezovská
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza, družstvo, Miroslav Zedek, Ján Svoboda, Ján Pavlík, Ján Bondor, Alena Bondorová, Mária Okenková, Jozef Gross, Eva Grossová, Jozef Košecký, Janka Košecká, Monika Šimurková, Iva Kršiaková, Ľubomír Zelenický, Alžbeta Zelenická, Jaromír Janák, Eva Janáková, Miroslav Adamovič, Dana Adamovičová, Igor Košč, Michal Miklas, Ing. Ivan Dražo, Jaroslava Koščová, Eva Dražová, Jozef Adamčík, Jana Adamčíková, Ladislav Moravčík, Erika Moravčíková, Ľubomír Buša, Alena Bušová, Kvetoslav Jánošov, Miriam Jánošová, Rudolf Zedek, Ľudmila Šuranská, Financial Solutions Group, s.r.o., Ondrej Briatka, Renáta Briatková, Štefan Olejník, Juraj Blaško, Eva Mazáňová, Jozef Majgot, Marcela Majgotová, Jozef Lačný, Emília Lačná, Ľudmila Olejníková, Marek Kmeť, Marta Lukáčová, Marek Luptovský, Viliam Brezovský, Ing. Margita Talapková, Silvia Peťková, Viera Hofferová, Žaneta Kostecká, Slavomíra Adamčíková, Emília Brezovská
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 3831/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia