Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Tomáš Urban, Maroš Pomajbo, Ľubica Pomajbová, Ľubica Košťálová, Eva Hulinská, Jozef Vystrčil, Jarmila Vystrčilová, Emil Vido, Helena Vidová, Roman Kalivoda, Ing. Vlasta Sadloňová, Štefan Staňo, Oľga Masárová, Mária Matuláková, Jozef Adam, Anna Adamová, Rudolf Bies, Anna Biesová, Marta Fraňová, Stanislav Barančík, Alena Barančíková, Ľudovít Rehák, Jozefa Reháková, Peter Marák, Mária Maráková, František Bredík, Štefánia Bredíková, Mgr. Tibor Ukropec, Ing. Šimon Ukropec, Ing. Slavomír Ukropec PhD., Ondrej Mačák, Igor Predný, Jozef Hedera, Anna Hederová, Terézia Coníková, Ing. Michal Surman, Ing. Milan Petrovič, Katarína Štefíková, Andrea Muráriková, Jaroslav Bandura, Ing. Marek Štuller, Juraj Blaško, Ing. Štefan Mézeš, Milena Mézešová
Záložný dlžník: Tomáš Urban, Maroš Pomajbo, Ľubica Pomajbová, Ľubica Košťálová, Eva Hulinská, Jozef Vystrčil, Jarmila Vystrčilová, Emil Vido, Helena Vidová, Roman Kalivoda, Ing. Vlasta Sadloňová, Štefan Staňo, Oľga Masárová, Mária Matuláková, Jozef Adam, Anna Adamová, Rudolf Bies, Anna Biesová, Marta Fraňová, Stanislav Barančík, Alena Barančíková, Ľudovít Rehák, Jozefa Reháková, Peter Marák, Mária Maráková, František Bredík, Štefánia Bredíková, Mgr. Tibor Ukropec, Ing. Šimon Ukropec, Ing. Slavomír Ukropec PhD., Ondrej Mačák, Igor Predný, Jozef Hedera, Anna Hederová, Terézia Coníková, Ing. Michal Surman, Ing. Milan Petrovič, Katarína Štefíková, Andrea Muráriková, Jaroslav Bandura, Ing. Marek Štuller, Juraj Blaško, Ing. Štefan Mézeš, Milena Mézešová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 3477/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia