Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mesto Trenčín, Ing. Peter Mezej, Blanka Mezejová, Ing. Dominik Slušný, Peter Sýkora, Anna Sýkorová, Marián Kaleja, Ivica Novosadová, Rudolf Skalický, Ing. Marta Slušná, MUDr. Eva Skalická, PhDr. Dušan Samuel, Beata Samuelová, Mgr. Daniel Koňušík, Zuzana Koňušíková, Ivana Králová, Vladimír Král, Jana Cigániková, Ing. Mariana Bajčíková, Ružena Lukelová, Terézia Gregušová, Eva Reháková, Vladimíra Gregušová, Ľubomír Greguš, Katarína Gregušová, Martina Gregušová, Mgr. Mária Gregušová, Štefan Mankovič, Ing. František Mikulka, Alena Mikulková, Jozef Daňo, Pavla Daňová, Ing. Katarína Vidalová, Leonard Ulman, Zita Ulmanová, Milan Pivovarník, Ing. Milan Bobák, Jana Bobáková, Milan Paška, Mária Pašková, Anna Mankovičová, Martin Mitošinka, Mária Pivovarníková, Ján Bydžovský, Oľga Bydžovská, Ivan Leitmann, Štefánia Leitmannová, Ing. Peter Novák, Eva Nováková, MUDr. Peter Prekop, Emília Prekopová, Ing. Ján Sokol, Margita Sokolová, Ing. Viera Mičudová, Ing. Daniel Birás, Ing. Pavol Mičuda, Mgr. Dominika Birásová, Milan Sýkora, Martina Sýkorová, Božena Neumannová, Július Zámocký, Miriam Gregová, Jozef Spaček, Mária Spačeková, Marta Hoštáková, Emília Stanislavová, Stanislav Mikota, Marta Ahmed Abouelyazeid Abdelkarim, Štefan Mikuš, Milan Zemanovič, Božena Zemanovičová, Magdaléna Zemanovičová, Lenka Stančíková, Eva Julenyiová, Danka Samuelová, Jana Koutská, Jaroslav Belobrad, Martin Zaťko, Karol Pšenčík, Denisa Pšenčíková
Záložný dlžník: Mesto Trenčín, Ing. Peter Mezej, Blanka Mezejová, Ing. Dominik Slušný, Peter Sýkora, Anna Sýkorová, Marián Kaleja, Ivica Novosadová, Rudolf Skalický, Ing. Marta Slušná, MUDr. Eva Skalická, PhDr. Dušan Samuel, Beata Samuelová, Mgr. Daniel Koňušík, Zuzana Koňušíková, Ivana Králová, Vladimír Král, Jana Cigániková, Ing. Mariana Bajčíková, Ružena Lukelová, Terézia Gregušová, Eva Reháková, Vladimíra Gregušová, Ľubomír Greguš, Katarína Gregušová, Martina Gregušová, Mgr. Mária Gregušová, Štefan Mankovič, Ing. František Mikulka, Alena Mikulková, Jozef Daňo, Pavla Daňová, Ing. Katarína Vidalová, Leonard Ulman, Zita Ulmanová, Milan Pivovarník, Ing. Milan Bobák, Jana Bobáková, Milan Paška, Mária Pašková, Anna Mankovičová, Martin Mitošinka, Mária Pivovarníková, Ján Bydžovský, Oľga Bydžovská, Ivan Leitmann, Štefánia Leitmannová, Ing. Peter Novák, Eva Nováková, MUDr. Peter Prekop, Emília Prekopová, Ing. Ján Sokol, Margita Sokolová, Ing. Viera Mičudová, Ing. Daniel Birás, Ing. Pavol Mičuda, Mgr. Dominika Birásová, Milan Sýkora, Martina Sýkorová, Božena Neumannová, Július Zámocký, Miriam Gregová, Jozef Spaček, Mária Spačeková, Marta Hoštáková, Emília Stanislavová, Stanislav Mikota, Marta Ahmed Abouelyazeid Abdelkarim, Štefan Mikuš, Milan Zemanovič, Božena Zemanovičová, Magdaléna Zemanovičová, Lenka Stančíková, Eva Julenyiová, Danka Samuelová, Jana Koutská, Jaroslav Belobrad, Martin Zaťko, Karol Pšenčík, Denisa Pšenčíková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 346/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia