Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: MUDr. Alena Marková, Jaroslav Sýkora, Martin Grajciar, Katarína Grajciarová, Milan Riečan, Silvia Riečanová, Vladimír Fabian, Iveta Fabianová, Anna Dovčíková, Jozef Agh, Zdenka Aghová, Ľubomír Palečka, Eva Močková, Miroslav Hubinský, Ing. Alena Hubinská, Ing. Soňa Dubovská, Štefan Jedlička, Gabriela Jedličková, MUDr. Ľubomír Marišin, Ing. Helena Marišinová, Martin Puliš, Petra Pulišová, Jana Almášyová, Rudolf Adamkovič, Mária Adamkovičová, Anna Holíková, Anna Volfová, Ing. Adriana Kupcová, Emília Luptáková, Petronela Lendacká, Zdeno Očenáš, Mária Očenášová, Miloš Novák, Jozef Oláh, Nataša Oláhová, Marek Mikuláš, Pavel Kožehuba, Alena Kožehubová, Jozef Káčerek, Mária Mojžišová, Miroslav Obert, Marta Obertová, Peter Sekerka, Magdaléna Sekerková, Ing. Ľubica Kollárová, Viliam Repa, Jarmila Repová, Juraj Zachar, Juraj Kubinec, Anna Kubincová, Jaroslav Ďurčík, Oľga Ďurčíková, Milan Gašpar, Katarína Gašparová, Ferdinand Birkuš, Ing. Peter Prokia, Emília Prokiová, Jozef Fekiač, Anna Fekiačová, Alena Štefanidesová, Zoltán Beck, Ing. Jana Becková, Ivan Slúka, Denisa Moravčíková, Miroslav Ivan, Vlasta Ivanová, MUDr. Eva Dedičová, Jozef Gorči, Ing. Roman Melicherčík, Zdenka Melicherčíková, Emília Trubinská, Tatiana Pecníková, Juraj Šufliarsky, Božena Šufliarska, Ivica Mistríková, Anna Luptáková, Jaroslav Šidla, Elena Šidlová, Emília Konopková, Ján Šimkovič, Marta Šimkovičová, Nataša Bogáňová, Marian Kaštier, Mária Kaštierová, Róbert Cerha, Danica Cerhová, Jozef Brzula, Anna Brzulová, Vladimíra Peničková, Jana Gáliková, Ing. Ladislav Szatmári, Dana Szatmáriová, Oľga Lehoťanová, Anna Kotianová, Vladimír Mózer, Júlia Mózerová, Jarolím Ambruš, Jana Ambrušová, Ing. Peter Šugár CSc., Ing. Jana Šugárová, Mária Šmálová, Daniela Končeková, Eva Mikušová, Martin Mikuš, Soňa Jančíková, Kvetoslav Kačáni, Ľubomíra Kačániová, Miroslav Kráľ, Peter Brezáni, Ľubica Gaálová, Jana Brázdová, Ing. Jiří Brázda, Eva Brázdová, Peter Jablonský, Mária Jablonská, Marian Píš, Milan Grajciar, Martina Grajciarová, Marián Vozár, Štefan Sklienka, MUDr. Dezider Šťavina, MUDr. Ľudmila Šťavinová, Oľga Lalíková, Ján Voskár, Jarmila Voskárová, Soňa Petríková, Miroslav Šimo, Gabriela Šimová, Anna Selecká, Peter Burjeta, Imrich Csáki, Jana Csákiová, Peter Volf, Ľubomíra Volfová, Koloman Benčat, Anna Benčatová, Darina Brzová, Miroslav Forgáč, Jana Forgáčová, Mária Bišturová, Vladimír Darida, Alena Daridová, Vladislav Malček, Jaroslava Malčeková, Jana Wagnerová, Zdeno Bartoš, Zdenka Bartošová, Ľubomír Saxon, Emília Saxonová, Miroslav Šimun, Mgr. Eva Šimunová, František Hudec, Helena Hudecová, Alica Kalauzová, Marián Slaný, Adrian Misiewicz
Záložný dlžník: MUDr. Alena Marková, Jaroslav Sýkora, Martin Grajciar, Katarína Grajciarová, Milan Riečan, Silvia Riečanová, Vladimír Fabian, Iveta Fabianová, Anna Dovčíková, Jozef Agh, Zdenka Aghová, Ľubomír Palečka, Eva Močková, Miroslav Hubinský, Ing. Alena Hubinská, Ing. Soňa Dubovská, Štefan Jedlička, Gabriela Jedličková, MUDr. Ľubomír Marišin, Ing. Helena Marišinová, Martin Puliš, Petra Pulišová, Jana Almášyová, Rudolf Adamkovič, Mária Adamkovičová, Anna Holíková, Anna Volfová, Ing. Adriana Kupcová, Emília Luptáková, Petronela Lendacká, Zdeno Očenáš, Mária Očenášová, Miloš Novák, Jozef Oláh, Nataša Oláhová, Marek Mikuláš, Pavel Kožehuba, Alena Kožehubová, Jozef Káčerek, Mária Mojžišová, Miroslav Obert, Marta Obertová, Peter Sekerka, Magdaléna Sekerková, Ing. Ľubica Kollárová, Viliam Repa, Jarmila Repová, Juraj Zachar, Juraj Kubinec, Anna Kubincová, Jaroslav Ďurčík, Oľga Ďurčíková, Milan Gašpar, Katarína Gašparová, Ferdinand Birkuš, Ing. Peter Prokia, Emília Prokiová, Jozef Fekiač, Anna Fekiačová, Alena Štefanidesová, Zoltán Beck, Ing. Jana Becková, Ivan Slúka, Denisa Moravčíková, Miroslav Ivan, Vlasta Ivanová, MUDr. Eva Dedičová, Jozef Gorči, Ing. Roman Melicherčík, Zdenka Melicherčíková, Emília Trubinská, Tatiana Pecníková, Juraj Šufliarsky, Božena Šufliarska, Ivica Mistríková, Anna Luptáková, Jaroslav Šidla, Elena Šidlová, Emília Konopková, Ján Šimkovič, Marta Šimkovičová, Nataša Bogáňová, Marian Kaštier, Mária Kaštierová, Róbert Cerha, Danica Cerhová, Jozef Brzula, Anna Brzulová, Vladimíra Peničková, Jana Gáliková, Ing. Ladislav Szatmári, Dana Szatmáriová, Oľga Lehoťanová, Anna Kotianová, Vladimír Mózer, Júlia Mózerová, Jarolím Ambruš, Jana Ambrušová, Ing. Peter Šugár CSc., Ing. Jana Šugárová, Mária Šmálová, Daniela Končeková, Eva Mikušová, Martin Mikuš, Soňa Jančíková, Kvetoslav Kačáni, Ľubomíra Kačániová, Miroslav Kráľ, Peter Brezáni, Ľubica Gaálová, Jana Brázdová, Ing. Jiří Brázda, Eva Brázdová, Peter Jablonský, Mária Jablonská, Marian Píš, Milan Grajciar, Martina Grajciarová, Marián Vozár, Štefan Sklienka, MUDr. Dezider Šťavina, MUDr. Ľudmila Šťavinová, Oľga Lalíková, Ján Voskár, Jarmila Voskárová, Soňa Petríková, Miroslav Šimo, Gabriela Šimová, Anna Selecká, Peter Burjeta, Imrich Csáki, Jana Csákiová, Peter Volf, Ľubomíra Volfová, Koloman Benčat, Anna Benčatová, Darina Brzová, Miroslav Forgáč, Jana Forgáčová, Mária Bišturová, Vladimír Darida, Alena Daridová, Vladislav Malček, Jaroslava Malčeková, Jana Wagnerová, Zdeno Bartoš, Zdenka Bartošová, Ľubomír Saxon, Emília Saxonová, Miroslav Šimun, Mgr. Eva Šimunová, František Hudec, Helena Hudecová, Alica Kalauzová, Marián Slaný, Adrian Misiewicz
Veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 33029/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia