Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mária Gašová, Anton Alexander, Oľga Alexanderová, Zuzana Oravcová, Ľubomír Paulenka, Mária Paulenková, Rastislav Heško, Denisa Hešková, Ing. Zdenko Nekvasil, Ing. Eva Nekvasilová, Milota Torňošová, Eva Kollárová, Ján Orem, Dana Oremová, Jozef Jančoško, Eva Jančošková, Ing. Hubert Kušnír, Ing. Monika Kušnírová, Elena Gajdošová, Zita Benáčková, Anna Kopčanová, Miroslav Škuta, Mária Škutová, Alžbeta Važanová, Miroslav Červeň, Ľuboslava Červeňová, Anna Gajdošová, Anna Chovancová, Mgr.art. Silvia Kotková, Peter Slivka, Zuzana Slivková, Ľubomír Krkoška, Gabriela Krkošková, Marián Marichel, Žaneta Marichelová, Peter Hodermarský, Andrea Hodermarská, Vladimír Švihlík, Pavel Volko, Mária Volková, Hana Poórová, Terézia Adamkovičová, Anna Slančíková, Peter Kalamár, Slavka Kalamárová, Iveta Porvažníková - Adlerová, Ing. Miron Dutkijevič, Mgr. Viera Dutkijevičová, Ján Longauer, Eva Longauerová, Marián Almáši, Zuzana Almášiová, Magdaléna Makóniová, Ľubomír Humaj, Zuzana Humajová, Martina Borčinová, Ivan Knocha, Denisa Knochová, Ing. Gréta Axmannová, Vilma Klesniaková, Ing. Miroslav Ivan, Viera Ivanová, Janka Giertlová, Ing. Igor Štefančík CSc., MUDr. Zdena Štefančíková, Eva Prokeinová, Juraj Gergeľ, Amália Gergeľová, Mária Grajciarová, Jana Tomašovičová, Pavol Dudok, Eva Dudoková, Mgr. Eva Puškárová, Ondrej Vodnák, Ľubica Vodnáková, Ivan Mamojka, Marta Mamojková, Pavel Ivanič, Gabriela Ivaničová, Ján Hulina, Daniela Hulinová, Ľubica Minková, Igor Pecháč, JUDr. Jana Pecháčová, Ing. Marián Bukovský, Tatiana Bukovská, Ing. Peter Ondris, Marta Ondrisová, Miroslav Kapusta, Jana Kapustová, Stanislav Kminiak, Jana Kminiaková, Slávka Lietavová, Eduard Sorkovský, Milota Sorkovská, Juraj Mojžiš, Antónia Výbošťoková, Gabriel Šalgo, Ing. Helena Šalgová, Zuzana Köverová, Jozef Jucha, Mária Juchová, Ján Pavlanda, Marianna Pavlandová, Jozef Kyša, Ľubica Kyšová, Gabriel Bečkei, Zlata Bečkeiová, Vlasta Dudová, Ing. Milan Mojžiš, Stanislav Kovács, Tatiana Kovácsová, Jozef Štutika, Iveta Štutiková, Jozef Píš, Renáta Píšová, Ján Horváth, Ivana Horváthová, Dagmar Sélešová, Milan Žilka, Darina Graindová, Mária Ďurianová, Anna Hybská, MUDr. Jana Horňáková, Ing. Jaroslav Rabatin, Mária Rabatinová, Ján Vachalík, Mária Vachalíková, Bartolomej Klobušický, Pavel Kvetan, Ing. Mária Kvetanová, Ing. Tomáš Švantner, Slávka Švantnerová, Mariana Vilhančeková, Ing. Michal Sirota, Zdenka Sirotová, Katarína Melichová, Milan Ivan, Mária Ivanová, Elena Makovická, Vladimír Kukolík, Eva Kukolíková, MUDr. Milan Ďuriančík, Peter Sliacky, Tatiana Ssliacka, Ján Paučo, Eva Paučová, Ing. Adriana Zuzinová
Záložný dlžník: Mária Gašová, Anton Alexander, Oľga Alexanderová, Zuzana Oravcová, Ľubomír Paulenka, Mária Paulenková, Rastislav Heško, Denisa Hešková, Ing. Zdenko Nekvasil, Ing. Eva Nekvasilová, Milota Torňošová, Eva Kollárová, Ján Orem, Dana Oremová, Jozef Jančoško, Eva Jančošková, Ing. Hubert Kušnír, Ing. Monika Kušnírová, Elena Gajdošová, Zita Benáčková, Anna Kopčanová, Miroslav Škuta, Mária Škutová, Alžbeta Važanová, Miroslav Červeň, Ľuboslava Červeňová, Anna Gajdošová, Anna Chovancová, Mgr.art. Silvia Kotková, Peter Slivka, Zuzana Slivková, Ľubomír Krkoška, Gabriela Krkošková, Marián Marichel, Žaneta Marichelová, Peter Hodermarský, Andrea Hodermarská, Vladimír Švihlík, Pavel Volko, Mária Volková, Hana Poórová, Terézia Adamkovičová, Anna Slančíková, Peter Kalamár, Slavka Kalamárová, Iveta Porvažníková - Adlerová, Ing. Miron Dutkijevič, Mgr. Viera Dutkijevičová, Ján Longauer, Eva Longauerová, Marián Almáši, Zuzana Almášiová, Magdaléna Makóniová, Ľubomír Humaj, Zuzana Humajová, Martina Borčinová, Ivan Knocha, Denisa Knochová, Ing. Gréta Axmannová, Vilma Klesniaková, Ing. Miroslav Ivan, Viera Ivanová, Janka Giertlová, Ing. Igor Štefančík CSc., MUDr. Zdena Štefančíková, Eva Prokeinová, Juraj Gergeľ, Amália Gergeľová, Mária Grajciarová, Jana Tomašovičová, Pavol Dudok, Eva Dudoková, Mgr. Eva Puškárová, Ondrej Vodnák, Ľubica Vodnáková, Ivan Mamojka, Marta Mamojková, Pavel Ivanič, Gabriela Ivaničová, Ján Hulina, Daniela Hulinová, Ľubica Minková, Igor Pecháč, JUDr. Jana Pecháčová, Ing. Marián Bukovský, Tatiana Bukovská, Ing. Peter Ondris, Marta Ondrisová, Miroslav Kapusta, Jana Kapustová, Stanislav Kminiak, Jana Kminiaková, Slávka Lietavová, Eduard Sorkovský, Milota Sorkovská, Juraj Mojžiš, Antónia Výbošťoková, Gabriel Šalgo, Ing. Helena Šalgová, Zuzana Köverová, Jozef Jucha, Mária Juchová, Ján Pavlanda, Marianna Pavlandová, Jozef Kyša, Ľubica Kyšová, Gabriel Bečkei, Zlata Bečkeiová, Vlasta Dudová, Ing. Milan Mojžiš, Stanislav Kovács, Tatiana Kovácsová, Jozef Štutika, Iveta Štutiková, Jozef Píš, Renáta Píšová, Ján Horváth, Ivana Horváthová, Dagmar Sélešová, Milan Žilka, Darina Graindová, Mária Ďurianová, Anna Hybská, MUDr. Jana Horňáková, Ing. Jaroslav Rabatin, Mária Rabatinová, Ján Vachalík, Mária Vachalíková, Bartolomej Klobušický, Pavel Kvetan, Ing. Mária Kvetanová, Ing. Tomáš Švantner, Slávka Švantnerová, Mariana Vilhančeková, Ing. Michal Sirota, Zdenka Sirotová, Katarína Melichová, Milan Ivan, Mária Ivanová, Elena Makovická, Vladimír Kukolík, Eva Kukolíková, MUDr. Milan Ďuriančík, Peter Sliacky, Tatiana Ssliacka, Ján Paučo, Eva Paučová, Ing. Adriana Zuzinová
Veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 33016/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia