Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Slavko Bucko, Kristína Hostovčáková, Margita Hrubšiová, Karol Bene, Daša Beneová, Iveta Juhásová, Mária Semanová, Anna Magyarová, Mária Dezorzová, Bartolomej Veselovský, Helena Repková, Michal Rodák, Mária Rodáková, Ing. Ivan Hammel, Erika Hammelová, Mária Hlavatá, Anna Cinkaničová, Marek Maurer, Andrea Maurerová, Klaudia Tokarčíková, Anna Fortunová, Peter Barila, Monika Barilová
Záložný dlžník: Slavko Bucko, Kristína Hostovčáková, Margita Hrubšiová, Karol Bene, Daša Beneová, Iveta Juhásová, Mária Semanová, Anna Magyarová, Mária Dezorzová, Bartolomej Veselovský, Helena Repková, Michal Rodák, Mária Rodáková, Ing. Ivan Hammel, Erika Hammelová, Mária Hlavatá, Anna Cinkaničová, Marek Maurer, Andrea Maurerová, Klaudia Tokarčíková, Anna Fortunová, Peter Barila, Monika Barilová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 2974/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia