Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Slavko Bucko, Kristína Hostovčáková, Margita Hrubšiová, Karol Bene, Daša Beneová, Iveta Juhásová, Mária Semanová, Anna Magyarová, Mária Dezorzová, Bartolomej Veselovský, Helena Repková, Michal Rodák, Mária Rodáková, Ing. Ivan Hammel, Erika Hammelová, Mária Hlavatá, Anna Cinkaničová, Marek Maurer, Andrea Maurerová, Klaudia Tokarčíková, Anna Fortunová, Peter Barila, Monika Barilová
Záložný dlžník: Slavko Bucko, Kristína Hostovčáková, Margita Hrubšiová, Karol Bene, Daša Beneová, Iveta Juhásová, Mária Semanová, Anna Magyarová, Mária Dezorzová, Bartolomej Veselovský, Helena Repková, Michal Rodák, Mária Rodáková, Ing. Ivan Hammel, Erika Hammelová, Mária Hlavatá, Anna Cinkaničová, Marek Maurer, Andrea Maurerová, Klaudia Tokarčíková, Anna Fortunová, Peter Barila, Monika Barilová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 2974/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia