Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Jozef Dobiaš, Eva Dobiašová, Pavol Streňo, Martina Streňová, Jozef Zubko, Ing. Trecák Jozef, Tatiana Trecáková, Mgr. Ľuboš Guman, Monika Gumanová, Mgr. Oľga Koudelková, Tomáš Hermanovský, Marián Soták, Mgr. Viera Sotáková, Pavol Rákocy, Gabriela Rákocyová, Mgr. Dušan Siman, Klára Simanová, Pavol Madura, Marta Madurová, Mikuláš Host, Mária Hostová, Peter Vancák, Anna Labancová, Peter Šamo, Andrej Didič, Alžbeta Didičová, Ján Gulík, Mária Gulíková, Mgr. Štefan Ocilka, Mgr. Beáta Ocilková, Michal Maruščák, Anna Maruščáková, Jozef Markovič, Mária Markovičová, Ján Krizsan, Anna Krizsanová, Miroslav Frena, Iveta Frenová, Jozef Kozenko, Mária Kozenková, Vladimír Stulančák, Mgr. Libuša Stulančáková, Peter Imro, Mária Imrová, Anton Varga, Irena Vargová, Róbert Kotvas, Martina Kotvasová, Mgr. Rudolf Kľučár, PaedDr. Lýdia Kľučárová, Mgr. Lenka Sabovíková, Michal Čižmár, Ing. Marcel Širák, MUDr. Mirosalva Širáková, Miroslav Miškovič, Andrej Varga, Marta Vargová, Miroslava Hurná, Slavko Kuca, Jana Kucová, Mgr. Štefan Štefanko
Záložný dlžník: Ing. Jozef Dobiaš, Eva Dobiašová, Pavol Streňo, Martina Streňová, Jozef Zubko, Ing. Trecák Jozef, Tatiana Trecáková, Mgr. Ľuboš Guman, Monika Gumanová, Mgr. Oľga Koudelková, Tomáš Hermanovský, Marián Soták, Mgr. Viera Sotáková, Pavol Rákocy, Gabriela Rákocyová, Mgr. Dušan Siman, Klára Simanová, Pavol Madura, Marta Madurová, Mikuláš Host, Mária Hostová, Peter Vancák, Anna Labancová, Peter Šamo, Andrej Didič, Alžbeta Didičová, Ján Gulík, Mária Gulíková, Mgr. Štefan Ocilka, Mgr. Beáta Ocilková, Michal Maruščák, Anna Maruščáková, Jozef Markovič, Mária Markovičová, Ján Krizsan, Anna Krizsanová, Miroslav Frena, Iveta Frenová, Jozef Kozenko, Mária Kozenková, Vladimír Stulančák, Mgr. Libuša Stulančáková, Peter Imro, Mária Imrová, Anton Varga, Irena Vargová, Róbert Kotvas, Martina Kotvasová, Mgr. Rudolf Kľučár, PaedDr. Lýdia Kľučárová, Mgr. Lenka Sabovíková, Michal Čižmár, Ing. Marcel Širák, MUDr. Mirosalva Širáková, Miroslav Miškovič, Andrej Varga, Marta Vargová, Miroslava Hurná, Slavko Kuca, Jana Kucová, Mgr. Štefan Štefanko
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 29667/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia