Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2021 podľa krajov
16845
4,61%
-1488
13429
4,27%
-794
14278
4,34%
-816
18437
4,74%
-697
20400
5,35%
-871
32029
8,91%
-852
45854
10,72%
-973
41347
10,01%
-1346
202619
6,79%
-7837
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ing. Andrej Jančuška, Stanislav Mankovický, Daniela Mankovická, Stanislav Parák, Ing. Pavol Parák, Jaroslav Majtan, Ing. Miroslav Parák, Oľga Majtanová, Augustin Ovcarovic, Paulina Ovcarovicová, Jaroslava Uškrtová, Ľuboš Beko, Zuzana Hornáčková, Ing. Rastislav Tomasta, Martin Hornik, Vilma Cermakova, Ing. Mária Tothova, Ing. Julius Babcan, Jirina Babcanova, Ing. Martin Kožej, Ing. Jana Kožejová, Danusa Cobejova, Ing. Miroslav Kristofcak, Slavomira Kristofcakova, Ružena Špirková, RNDr. Rastislav Silný, RNDr. Anna Silná, Mária Bzduchová, Ing. Roman Skušek, RNDr. Peter Kvasnička, RNDr. Ima Dovinová, Martin Horník, Gabriela Marett, Jela Rosenbergová, Mária Zudelova, Ing. Patrik Buzgo, Ing. Ľudmila Buzgová, Mária Sirotová, Ing. Milos Revus, MUDr. Viera Revusová, Elena Garajová, Helena Hricová, Jan Sutka, Jana Prommersberger, Beáta Mondoková, Valéria Ochodničanová, Ing. Karol Janosi, Judita Janosiová, Renata Vlachynska, Ing. Alojz Vodansky, Ing. Eva Vodanska, Barbora Králičková, Ottmar Deutsch, Jolana Deutschová, Viliam Kukan, Ing. Stanislav Dobrovodsky, Ing. Oľga Dobrovodská, Ing. Igor Hornák CSc., Ing. Eva Hornáková, Ing. Jozef Ondrejkovic, Ing. Jana Ondrejkovicová, Ing. Ivana Lohynska, Ing. Jan Sventek, MUDr. Anna Sventeková, Ivan Nemček, Jozef Kunkela, Ing. Pavol Požgay, Marta Požgayová, Marcela Šátorová, Mária Herenyiova, Marta Hečková, Ing. Miloslav Hečko, Eduard Simon, Terezia Simonová, Ing. Pavel Matuška, Mgr. Ľuboš Kubín, Mgr. Miroslava Kubínová, Tomáš Oldřich, Mária Oldřichová, Ing. Darina Kancírová, Ing. Marianna Mesíková, Margita Fehérová, Alica Bugárová, Dana Dvořáková, Ing. Štefan Húska, Júlia Húsková, Peter Michač, Štefan Kadnár, Darina Kadnárová, Miloš Alex, Denisa Lukáčová, MUDr. Nadežda Hudecová, Ing. Danica Krajčíková, Ján Ferko, Oľga Ferková, Etela Almásyová, Stanislav Myjavský, Mgr. Ľubica Egryová, Ing. Miroslav Egry, Katarína Čerhitová, Blažena Lángová, Oľga Balogová, Irena Hajdinová, Anna Mihálová, Eva Pšenková, Soňa Jobbágyová, Ing. Marek Branderský, Ing. Denisa Sorby, Janka Budovičová, Martin Majer, Marián Korgo, Gabriela Prekopová, Ing. Peter Sádovský, Daniela Špirková, Viola Pojzlová, MUDr. Juraj Danys CSc., MUDr. Jana Danysová, Arpád Nagy, Ing. Zuzana Nagyová, Dušan Čelustka, Branislav Čierny, MUDr. Stojanka Anderlová, Ing. Andrej Čechovský, PhDr. Alžbeta Slováková, Mgr. Ivica Benušová, Jarmila Schäfferová, Miroslav Mára, Valéria Márová, Ing. Marta Nagyová, Ing. Juraj Nagy, Ing. Mária Kolláriková, Ing. Ivica Dibáková, Ing. Silvia Hyžová, Darina Ruženská, PaedDr. Dušan Kostrub PhD., Zora Korimová, Anna Ďurigová, Vojtech Slavík, Dana Knížová, Ľudmila Pucherová, Naděžda Wolfová, JUDr. Ján Furák, Jana Bečková, Ing. Martin Bečka
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ing. Andrej Jančuška, Stanislav Mankovický, Daniela Mankovická, Stanislav Parák, Ing. Pavol Parák, Jaroslav Majtan, Ing. Miroslav Parák, Oľga Majtanová, Augustin Ovcarovic, Paulina Ovcarovicová, Jaroslava Uškrtová, Ľuboš Beko, Zuzana Hornáčková, Ing. Rastislav Tomasta, Martin Hornik, Vilma Cermakova, Ing. Mária Tothova, Ing. Julius Babcan, Jirina Babcanova, Ing. Martin Kožej, Ing. Jana Kožejová, Danusa Cobejova, Ing. Miroslav Kristofcak, Slavomira Kristofcakova, Ružena Špirková, RNDr. Rastislav Silný, RNDr. Anna Silná, Mária Bzduchová, Ing. Roman Skušek, RNDr. Peter Kvasnička, RNDr. Ima Dovinová, Martin Horník, Gabriela Marett, Jela Rosenbergová, Mária Zudelova, Ing. Patrik Buzgo, Ing. Ľudmila Buzgová, Mária Sirotová, Ing. Milos Revus, MUDr. Viera Revusová, Elena Garajová, Helena Hricová, Jan Sutka, Jana Prommersberger, Beáta Mondoková, Valéria Ochodničanová, Ing. Karol Janosi, Judita Janosiová, Renata Vlachynska, Ing. Alojz Vodansky, Ing. Eva Vodanska, Barbora Králičková, Ottmar Deutsch, Jolana Deutschová, Viliam Kukan, Ing. Stanislav Dobrovodsky, Ing. Oľga Dobrovodská, Ing. Igor Hornák CSc., Ing. Eva Hornáková, Ing. Jozef Ondrejkovic, Ing. Jana Ondrejkovicová, Ing. Ivana Lohynska, Ing. Jan Sventek, MUDr. Anna Sventeková, Ivan Nemček, Jozef Kunkela, Ing. Pavol Požgay, Marta Požgayová, Marcela Šátorová, Mária Herenyiova, Marta Hečková, Ing. Miloslav Hečko, Eduard Simon, Terezia Simonová, Ing. Pavel Matuška, Mgr. Ľuboš Kubín, Mgr. Miroslava Kubínová, Tomáš Oldřich, Mária Oldřichová, Ing. Darina Kancírová, Ing. Marianna Mesíková, Margita Fehérová, Alica Bugárová, Dana Dvořáková, Ing. Štefan Húska, Júlia Húsková, Peter Michač, Štefan Kadnár, Darina Kadnárová, Miloš Alex, Denisa Lukáčová, MUDr. Nadežda Hudecová, Ing. Danica Krajčíková, Ján Ferko, Oľga Ferková, Etela Almásyová, Stanislav Myjavský, Mgr. Ľubica Egryová, Ing. Miroslav Egry, Katarína Čerhitová, Blažena Lángová, Oľga Balogová, Irena Hajdinová, Anna Mihálová, Eva Pšenková, Soňa Jobbágyová, Ing. Marek Branderský, Ing. Denisa Sorby, Janka Budovičová, Martin Majer, Marián Korgo, Gabriela Prekopová, Ing. Peter Sádovský, Daniela Špirková, Viola Pojzlová, MUDr. Juraj Danys CSc., MUDr. Jana Danysová, Arpád Nagy, Ing. Zuzana Nagyová, Dušan Čelustka, Branislav Čierny, MUDr. Stojanka Anderlová, Ing. Andrej Čechovský, PhDr. Alžbeta Slováková, Mgr. Ivica Benušová, Jarmila Schäfferová, Miroslav Mára, Valéria Márová, Ing. Marta Nagyová, Ing. Juraj Nagy, Ing. Mária Kolláriková, Ing. Ivica Dibáková, Ing. Silvia Hyžová, Darina Ruženská, PaedDr. Dušan Kostrub PhD., Zora Korimová, Anna Ďurigová, Vojtech Slavík, Dana Knížová, Ľudmila Pucherová, Naděžda Wolfová, JUDr. Ján Furák, Jana Bečková, Ing. Martin Bečka
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 29152/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia