Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Milan Kukan, Gabriela Kukanová, Jaroslav Kahan, Alena Kahanová, Eva Trnovcová, Zoltán Nyiri, Anastázia Nyiriová, Ing. Ján Dragúň, Alžbeta Dragúňová, Jozef Krivosudský, Peter Benko, Ing. Aurélia Benková, Ing. Štefan Štang, Marianna Štangová, Peter Broďáni, Daniela Broďániová, Milan Šimek, Henrieta Šimeková, Jozef Látečka, Anna Látečková, Peter Popelka, Otília Popelková, Igor Sklenár, Ing. Oľga Sklenárová, Karol Bulla, Alicja Bullová, Jozef Valko, Vlasta Valková, Ing. Anton Lahučký, Eva Lahučká, Jozef Strigač, Ing. Ľubomír Gabaj, Henrieta Gabajová, Ivo Kružliak, Dana Kružliaková, Ema Timková, Ing. Ján Gábriš, Elena Gábrišová, Jozef Cabadaj, Marta Cabadajová, Lukáš Kováčik, Lucia Klečková, Jozef Čápek, Jozefína Čápeková, Štefan Klenka, Mária Klenková, Ing. Jozef Hatala, Mária Hatalová, Ing. Miroslav Slančík, Mgr. Anežka Slančíková, Anton Suchán, Klára Suchanová, Peter Novotný, Marta Novotná, Milan Tóth, Šimon Tóth, Jozef Adámek, Marta Adámeková, Alena Pindešová, Terézia Šottníková, Karel Bejček, Magdaléna Bejčeková, Ing. Ondrej Gamboš, Eva Gambošová, Ing.arch. Milan Csanda, Mgr. Martina Csandová, Jaroslav Blickling, Antonia Blicklingová, Ing. Milan Doleš, PaedDr. Darina Dolešová, Ing. Ľubomír Kubina, Zuzana Kubinová, Peter Prekop, Mária Prekopová, Štefan Štefák, Viera Štefáková, Mgr. Marek Lauko, Silvia Lauková, Ing. Miroslav Zedník, Helena Zedníková, Jaroslav Kijác, Eva Kijácová, Katarína Gajdošová, Andrea Mihálková, Iveta Brlášová, Anna Bédiová, Miroslav Bédi, Milada Štefánková, Peter Bédi, Tibor Vágai, Dáša Vágaiová, Andrej Ormis, Gabriela Hajtmánková, Stanislav Líška, Daniela Líšková, Patrik Molnár, Viola Hrnčiariková, František Antalík, Margita Antalíková, Richard Behinský, Lenka Behinská, Ing. Ľubomír Fraňo, PaedDr. Ivona Fraňová, František Čagala, Ing. Mária Čagalová, Peter Lauko, Antonia Lauková, Martin Lievaj, MUDr. Vladimíra Lievajová, Helena Čentéšová, Magdaléna Hamarová, Magdaléna Hamarová, Andrea Vöröšová, Pavel Kompas, Edita Kompasová, Ján Varga, Anna Vargová, Milan Mikula, Alena Mikulová
Záložný dlžník: Milan Kukan, Gabriela Kukanová, Jaroslav Kahan, Alena Kahanová, Eva Trnovcová, Zoltán Nyiri, Anastázia Nyiriová, Ing. Ján Dragúň, Alžbeta Dragúňová, Jozef Krivosudský, Peter Benko, Ing. Aurélia Benková, Ing. Štefan Štang, Marianna Štangová, Peter Broďáni, Daniela Broďániová, Milan Šimek, Henrieta Šimeková, Jozef Látečka, Anna Látečková, Peter Popelka, Otília Popelková, Igor Sklenár, Ing. Oľga Sklenárová, Karol Bulla, Alicja Bullová, Jozef Valko, Vlasta Valková, Ing. Anton Lahučký, Eva Lahučká, Jozef Strigač, Ing. Ľubomír Gabaj, Henrieta Gabajová, Ivo Kružliak, Dana Kružliaková, Ema Timková, Ing. Ján Gábriš, Elena Gábrišová, Jozef Cabadaj, Marta Cabadajová, Lukáš Kováčik, Lucia Klečková, Jozef Čápek, Jozefína Čápeková, Štefan Klenka, Mária Klenková, Ing. Jozef Hatala, Mária Hatalová, Ing. Miroslav Slančík, Mgr. Anežka Slančíková, Anton Suchán, Klára Suchanová, Peter Novotný, Marta Novotná, Milan Tóth, Šimon Tóth, Jozef Adámek, Marta Adámeková, Alena Pindešová, Terézia Šottníková, Karel Bejček, Magdaléna Bejčeková, Ing. Ondrej Gamboš, Eva Gambošová, Ing.arch. Milan Csanda, Mgr. Martina Csandová, Jaroslav Blickling, Antonia Blicklingová, Ing. Milan Doleš, PaedDr. Darina Dolešová, Ing. Ľubomír Kubina, Zuzana Kubinová, Peter Prekop, Mária Prekopová, Štefan Štefák, Viera Štefáková, Mgr. Marek Lauko, Silvia Lauková, Ing. Miroslav Zedník, Helena Zedníková, Jaroslav Kijác, Eva Kijácová, Katarína Gajdošová, Andrea Mihálková, Iveta Brlášová, Anna Bédiová, Miroslav Bédi, Milada Štefánková, Peter Bédi, Tibor Vágai, Dáša Vágaiová, Andrej Ormis, Gabriela Hajtmánková, Stanislav Líška, Daniela Líšková, Patrik Molnár, Viola Hrnčiariková, František Antalík, Margita Antalíková, Richard Behinský, Lenka Behinská, Ing. Ľubomír Fraňo, PaedDr. Ivona Fraňová, František Čagala, Ing. Mária Čagalová, Peter Lauko, Antonia Lauková, Martin Lievaj, MUDr. Vladimíra Lievajová, Helena Čentéšová, Magdaléna Hamarová, Magdaléna Hamarová, Andrea Vöröšová, Pavel Kompas, Edita Kompasová, Ján Varga, Anna Vargová, Milan Mikula, Alena Mikulová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 29015/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia