Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Lena Képešová, Dezider Drucker, Róbert Oubrecht, Zuzana Oubrechtová, Anna Šipošová, Janka Minčíková, Jaroslav Stefurik, Iveta Stefuriková, Pavol Regula, Alžbeta Regulová, Mária Jakabčinová, Martin Franko, Helena Girovská, Eva Pohlyová, Gabriela Bučáková, František Kulasa, Eva Kulasová, Igor Turianský, Zuzana Turianská, Mgr. Miroslav Javor, Augustín Nagy, Helena Nagyová, Rudolf Icina, Mária Icinová, MVDr. Mária Bojčíková, Ing. Jozef Országh, Marta Országhová, Štefan Ligart, Alžbeta Ligartová, Ing. Miloš Semančo, Ing. Štefan Racek, Anastázia Raceková, Ing. Ladislav Balent, Ľudmila Balentová, Ľuboš Engel, Zuzana Engelová, Ing. Iveta Kovalčíková, Ladislav Novák, Mária Nováková, Tatiana Bachnáková, Peter Dzupka, Dezider Matyi, Mária Matyiová, Mgr. Jana Zeľová, Dana Bosíková, Andrej Gargalovič, Magdaléna Gargalovičová, Aleš Vadel, Monika Vadelová, Ferdinand Schneider, Milada Schneiderová, Marta Kadelová, Maroš Vasiľ, Mária Zabovská, Pavol Hudák, Marek Takáč, Irena Dluhošová, Anna Debnárová, Anna Kožejová, Jaroslav Tomčo
Záložný dlžník: Lena Képešová, Dezider Drucker, Róbert Oubrecht, Zuzana Oubrechtová, Anna Šipošová, Janka Minčíková, Jaroslav Stefurik, Iveta Stefuriková, Pavol Regula, Alžbeta Regulová, Mária Jakabčinová, Martin Franko, Helena Girovská, Eva Pohlyová, Gabriela Bučáková, František Kulasa, Eva Kulasová, Igor Turianský, Zuzana Turianská, Mgr. Miroslav Javor, Augustín Nagy, Helena Nagyová, Rudolf Icina, Mária Icinová, MVDr. Mária Bojčíková, Ing. Jozef Országh, Marta Országhová, Štefan Ligart, Alžbeta Ligartová, Ing. Miloš Semančo, Ing. Štefan Racek, Anastázia Raceková, Ing. Ladislav Balent, Ľudmila Balentová, Ľuboš Engel, Zuzana Engelová, Ing. Iveta Kovalčíková, Ladislav Novák, Mária Nováková, Tatiana Bachnáková, Peter Dzupka, Dezider Matyi, Mária Matyiová, Mgr. Jana Zeľová, Dana Bosíková, Andrej Gargalovič, Magdaléna Gargalovičová, Aleš Vadel, Monika Vadelová, Ferdinand Schneider, Milada Schneiderová, Marta Kadelová, Maroš Vasiľ, Mária Zabovská, Pavol Hudák, Marek Takáč, Irena Dluhošová, Anna Debnárová, Anna Kožejová, Jaroslav Tomčo
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 28976/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia