Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: RNDr. Viera Nagyová, Michal Vajči, Ing. Vladimír Štuk, Brigita Kubranská, Vladimír Ferienc, Jarmila Feriancová, Miroslav Balog, Ján Žilavý, Emília Šutorová, Peter Žilavý, Jana Hornáčková, Ing. Michal Mravec, Mgr. Elena Hybská, Ing. Ján Král, Matej Gergel, Eva Janíková, Alena Malek, Milada Laholová, Ing. Filip Ležovič, Ronald Filo, Soňa Javorská, Igor Koudelka, Ivana Šebestová, Mária Chudíková, Tibor Kusý, Rastislav Vajgel, Anton Ondrušek, Monika Ondrušková, Zdenka Surovčeková, Ing. Taňa Paholíková, Daniela Flaková, Ján Bona, Tatiana Bona, Jozefína Kristova, Peter Rjapoš, Ľudovít Maruniak, Anna Maruniaková, Ing. Roman Fojtík, Anna Beierová, Jana Hederová, Janka Markovičová, Zväz branných a technických činnosti SR, Mária Branisová, RNDr. Arpád Nagy CSc., Ladislav Sedlárik, Viera Lowenbergerová, Emil Bizon, Helena Závodná, František Richter, Daniela Čierna, Pavel Vajči, Eva Lisková, Jozef Opát, Gabriela Opátová, Miroslav Faix, Ing.PhD. Jana Chalachanová, Daniela Mihoková, Ivan Mihok, Katarína Križanová, Flores s.r.o, Alena Čupecová, Alojz Vychodil, Peter Singhofer, Bedrich Singhofer, Tibor Singhofer, Ján Vulgán, Ján Lipka, Mária Lipková, Oľga Wendlová, Petra Wendlová, Margita Omelková, Miloš Prekopa, Jarmila Prekopová, Ing. Margita Korbelová, Zuzana Benediktová, Marta Švajdlenková, Gabriel Chocholák, Juraj Kendera, Hermína Gírethová, Juraj Trnovský, Iveta Pečeňová, Štefan Kormendy, Emília Hatosová, Ondrej Pavlov, Mária Pavlovová, Janette Kitková, Marián Polák, Anna Pipová, Ivan Kolandra, Katarína Dodrvová, Ing. Peter Simonka, PaedDr.PhD. Zsolt Simonka, Ivan Balko, Ing. Margareta Balková, Alexander Bence, Oľga Bence, Daniela Kohútová, Mária Benovičová, Mária Gieciová, Nikoleta Matulová, Terezia Jatiová, Andrej Farkaš, Kvetoslava Krčmariková, Ing. Tibor Matejiček, Mgr. Juliana Matejičková, Jozef Pikali, Mária Pikaliová, Ján Ondras, Ing. Jozef Legéň, Stanislav Baďura, Ing.arch.PhD. Ján Pavúk, Anna Králová, Frigo Slovakia s.r.o, RNDr. Pavol Galik, RNDr. Viera Galiková, Ing. Ervin Molnar, Ing. Julia Molnarová, Anna Martinková, Ladislav Junas, Mária Miháliková, Ludevit Csermak, Mária Csermaková, Terézia Metonová, MUDr. Ľudmila Klčová, Dušan Červený, Rudolf Kadlečík, Svetlana Kadlečíková, Helena Ťuláková, Pavel Okánik, Jozef Fischer, Ing. Patrik Kollár, Michal Červenák, Mária Červenáková, Ing. Lucia Senciová, Ildiko Oroszová, Monika Urbanová, Anton Siekel, Irena Siekelová, Juliana Maneková, Ing. Ladislav Manek, Zuzana Pavlásková, Michal Geschwandtner, Veronika Geschwandtnerová, Branislav Klíma, Jozefína Osvaldová, Alexander Pliešovský, Ľudmila Pliešovská, Mária Hladíková, Viktor Denko, Dominik Markusek, Ing. Vladimír Markusek, Ing. Ján Markusek, Rudolf Kollárik, Alena Kolláriková, PhDr. Elena Londaková CSc., Ladislav Bartoš, Eva Bartošová, Vladimír Sladký, Jana Sladká, Daniela Rosová, Alena Slováková, Terezia Meteovichová, Alojzia Meteovichová, Ľubica Reinerová, Silvia Hlubíková, Katarína Hanesová, Andrej Kollárik, Ľubica Majtánová, Jana Gajdošová, Monika Kuzmová, Emília Hegyiová, Marián Tegen, Mária Fléglová, Ján Bordáč, Magda Bordáčová, Veronika Tökölyová, Viktor Mikulášek, Mgr. Eva Horváthová, Mgr. Dagmar Hytková, Oldrich Zemánek, Stanislav Zemánek, Mária Petríková, Marianna Petríková, Margita Sochuľáková, Miroslava Záhorská, Ing. Štefan Mikulášek, Jana Prüglerová
Záložný dlžník: RNDr. Viera Nagyová, Michal Vajči, Ing. Vladimír Štuk, Brigita Kubranská, Vladimír Ferienc, Jarmila Feriancová, Miroslav Balog, Ján Žilavý, Emília Šutorová, Peter Žilavý, Jana Hornáčková, Ing. Michal Mravec, Mgr. Elena Hybská, Ing. Ján Král, Matej Gergel, Eva Janíková, Alena Malek, Milada Laholová, Ing. Filip Ležovič, Ronald Filo, Soňa Javorská, Igor Koudelka, Ivana Šebestová, Mária Chudíková, Tibor Kusý, Rastislav Vajgel, Anton Ondrušek, Monika Ondrušková, Zdenka Surovčeková, Ing. Taňa Paholíková, Daniela Flaková, Ján Bona, Tatiana Bona, Jozefína Kristova, Peter Rjapoš, Ľudovít Maruniak, Anna Maruniaková, Ing. Roman Fojtík, Anna Beierová, Jana Hederová, Janka Markovičová, Zväz branných a technických činnosti SR, Mária Branisová, Ladislav Sedlárik, Viera Lowenbergerová, Emil Bizon, Helena Závodná, František Richter, Daniela Čierna, Pavel Vajči, Eva Lisková, Jozef Opát, Gabriela Opátová, Miroslav Faix, Ing.PhD. Jana Chalachanová, Daniela Mihoková, Ivan Mihok, Katarína Križanová, Flores s.r.o, Alena Čupecová, Alojz Vychodil, Peter Singhofer, Bedrich Singhofer, Tibor Singhofer, Ján Vulgán, Ján Lipka, Mária Lipková, Oľga Wendlová, Petra Wendlová, Margita Omelková, Miloš Prekopa, Jarmila Prekopová, Ing. Margita Korbelová, Zuzana Benediktová, Marta Švajdlenková, Gabriel Chocholák, Juraj Kendera, Hermína Gírethová, Juraj Trnovský, Iveta Pečeňová, Štefan Kormendy, Emília Hatosová, Ondrej Pavlov, Mária Pavlovová, Janette Kitková, Marián Polák, Anna Pipová, Ivan Kolandra, Katarína Dodrvová, Ing. Peter Simonka, PaedDr.PhD. Zsolt Simonka, Ivan Balko, Ing. Margareta Balková, Alexander Bence, Oľga Bence, Daniela Kohútová, Mária Benovičová, Mária Gieciová, Nikoleta Matulová, Terezia Jatiová, Andrej Farkaš, Kvetoslava Krčmariková, Ing. Tibor Matejiček, Mgr. Juliana Matejičková, Jozef Pikali, Mária Pikaliová, Ján Ondras, Ing. Jozef Legéň, Stanislav Baďura, Ing.arch.PhD. Ján Pavúk, Anna Králová, Frigo Slovakia s.r.o, RNDr. Pavol Galik, RNDr. Viera Galiková, Ing. Ervin Molnar, Ing. Julia Molnarová, Anna Martinková, Ladislav Junas, Mária Miháliková, Ludevit Csermak, Mária Csermaková, Terézia Metonová, MUDr. Ľudmila Klčová, Dušan Červený, Rudolf Kadlečík, Svetlana Kadlečíková, Helena Ťuláková, Pavel Okánik, Jozef Fischer, Ing. Patrik Kollár, Michal Červenák, Mária Červenáková, Ing. Lucia Senciová, Ildiko Oroszová, Monika Urbanová, Anton Siekel, Irena Siekelová, Juliana Maneková, Ing. Ladislav Manek, Zuzana Pavlásková, Michal Geschwandtner, Veronika Geschwandtnerová, Branislav Klíma, Jozefína Osvaldová, Alexander Pliešovský, Ľudmila Pliešovská, Mária Hladíková, Viktor Denko, Dominik Markusek, Ing. Vladimír Markusek, Ing. Ján Markusek, Rudolf Kollárik, Alena Kolláriková, PhDr. Elena Londaková CSc., Ladislav Bartoš, Eva Bartošová, Vladimír Sladký, Jana Sladká, Daniela Rosová, Alena Slováková, Terezia Meteovichová, Alojzia Meteovichová, Ľubica Reinerová, Silvia Hlubíková, Katarína Hanesová, Andrej Kollárik, Ľubica Majtánová, Jana Gajdošová, Monika Kuzmová, Emília Hegyiová, Marián Tegen, Mária Fléglová, Ján Bordáč, Magda Bordáčová, Veronika Tökölyová, Viktor Mikulášek, Mgr. Eva Horváthová, Mgr. Dagmar Hytková, Oldrich Zemánek, Stanislav Zemánek, Mária Petríková, Marianna Petríková, Margita Sochuľáková, Miroslava Záhorská, Ing. Štefan Mikulášek, Jana Prüglerová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 28575/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia