Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2024 podľa krajov
12126
2,35%
-216
10872
2,60%
-354
11031
2,62%
-502
14421
2,81%
-237
15872
3,00%
-411
28670
5,51%
-225
41057
6,24%
-583
33444
5,16%
-304
167493
3,88%
-2832
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Roman Maga, Mgr. Stanislava Nemcová, Pavol Felix, Helena Felixová, Ivana Pajtinková, Helena Holecová, Miroslav Holec, Kristína Pintérová, Ján Kadlec, Valéria Kadlecová, Anna Gažová, Jozef Gažo, Karol Poslušný, Eva Poslušná, Miloslav Tulinský, Mgr. Žaneta Rybanská, Martin Zahradník, Anton Blahunka, Ing. Andrea Blahunková, Ing. Rudolf Bori, Milan Depeš, Dáša Depešová, Ján Popluhár, Danica Popluhárová, Jozef Ďuriš, Lýdia Ďurišová, Jozef Škultéty, Ľudmila Škultétyová, Dušan Višňovec, Miroslava Ingeliová, Jozef Líškay, Gabriela Habrmanová, Gabriela Magová, Anna Šmigurová, Nataša Bezáková, Ing. Juraj Bób, Viliam Mikle, Helena Mikleová, Kvetoslava Polievková, Khemais Aboudi, Miloš Dudík, Elena Višňovcová, Terézia Boriová, Ing. Miloš Formel, Ladislav Héczei, Hermína Héczeiová, Ing. Milan Maga, Helena Magová, PaedDr. Jan Hajíček, Mgr. Vlasta Hajíčková, Ing. Juraj Štefanka, Mgr. Miroslava Štefanková, Ondrej Kapitán, Zuzana Kapitánová, Ján Polyák, Eva Polyáková
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Roman Maga, Mgr. Stanislava Nemcová, Pavol Felix, Helena Felixová, Ivana Pajtinková, Helena Holecová, Miroslav Holec, Kristína Pintérová, Ján Kadlec, Valéria Kadlecová, Anna Gažová, Jozef Gažo, Karol Poslušný, Eva Poslušná, Miloslav Tulinský, Mgr. Žaneta Rybanská, Martin Zahradník, Anton Blahunka, Ing. Andrea Blahunková, Ing. Rudolf Bori, Milan Depeš, Dáša Depešová, Ján Popluhár, Danica Popluhárová, Jozef Ďuriš, Lýdia Ďurišová, Jozef Škultéty, Ľudmila Škultétyová, Dušan Višňovec, Miroslava Ingeliová, Jozef Líškay, Gabriela Habrmanová, Gabriela Magová, Anna Šmigurová, Nataša Bezáková, Ing. Juraj Bób, Viliam Mikle, Helena Mikleová, Kvetoslava Polievková, Khemais Aboudi, Miloš Dudík, Elena Višňovcová, Terézia Boriová, Ing. Miloš Formel, Ladislav Héczei, Hermína Héczeiová, Ing. Milan Maga, Helena Magová, PaedDr. Jan Hajíček, Mgr. Vlasta Hajíčková, Ing. Juraj Štefanka, Mgr. Miroslava Štefanková, Ondrej Kapitán, Zuzana Kapitánová, Ján Polyák, Eva Polyáková
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 283/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia