Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2021 podľa krajov
18333
5,00%
-152
14223
4,56%
-692
15094
4,64%
-700
19134
5,00%
-663
21271
5,61%
-812
32881
9,16%
-953
46827
10,98%
-1131
42693
10,39%
-1588
210456
7,09%
-6691
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: MESTO ŽILINA, Jozef Helo, Božena Helová, Marta Kováčová, Magdaléna Krivulčíková, Danka Tojčíková, Ing. Jozef Paľo, Ing. Miriam Paľová, Ing. Miroslav Haviar, Mária Kubovčíková, Viera Mrázková, Štefan Šramčík, Helena Chabadová, Ing. Nadežda Bajová, MUDr. Mária Čičútová, Zdeněk Beliančin, Rudolf Hunčák, Hildegarda Hunčáková, Júlia Adamcová, Alena Adamušková, Ján Adamuško, Rozália Vršanská, Mária Balkóciová, JUDr. Jozef Hrdina, Mgr. Jarmila Hrdinová, Pavol Hrnko, Karol Jakubčanin, Ing. Margita Jakubčaninová, Erika Sedláčiková, Mária Bartošová, Ing. Oľga Sokolíková, Michal Sedmák, Štefan Žiaček, Zuzana Žiačková, Igor Kocian, Katarína Kocianová, Antónia Šulavíková, Vladimír Mackovčák, PhDr. Jarmila Mackovčáková, Jozefa Plšková, Jozef Rudinec, Stanislava Rudincová, Ľubica Barčíková, Viera Suchárová, Vladimír Bugala, Viera Bugalová, Miroslav Kormaník, Milan Seidl, Ing. Anna Seidlová, Pavel Surovec, Anna Surovcová, Miroslav Halabica, Ondrej Krížovský, Helena Krížovská, Danica Maňková, Lenka Niepelová, Jozef Janoška, Peter Záborský, Ing. Ján Slivka, Ladislav Češek, Jozefina Beliančinová, Oľga Jančíková, Mgr. Soňa Sklenárová
Záložný dlžník: MESTO ŽILINA, Jozef Helo, Božena Helová, Marta Kováčová, Magdaléna Krivulčíková, Danka Tojčíková, Ing. Jozef Paľo, Ing. Miriam Paľová, Ing. Miroslav Haviar, Mária Kubovčíková, Viera Mrázková, Štefan Šramčík, Helena Chabadová, Ing. Nadežda Bajová, MUDr. Mária Čičútová, Zdeněk Beliančin, Rudolf Hunčák, Hildegarda Hunčáková, Júlia Adamcová, Alena Adamušková, Ján Adamuško, Rozália Vršanská, Mária Balkóciová, JUDr. Jozef Hrdina, Mgr. Jarmila Hrdinová, Pavol Hrnko, Karol Jakubčanin, Ing. Margita Jakubčaninová, Erika Sedláčiková, Mária Bartošová, Ing. Oľga Sokolíková, Michal Sedmák, Štefan Žiaček, Zuzana Žiačková, Igor Kocian, Katarína Kocianová, Antónia Šulavíková, Vladimír Mackovčák, PhDr. Jarmila Mackovčáková, Jozefa Plšková, Jozef Rudinec, Stanislava Rudincová, Ľubica Barčíková, Viera Suchárová, Vladimír Bugala, Viera Bugalová, Miroslav Kormaník, Milan Seidl, Ing. Anna Seidlová, Pavel Surovec, Anna Surovcová, Miroslav Halabica, Ondrej Krížovský, Helena Krížovská, Danica Maňková, Lenka Niepelová, Jozef Janoška, Peter Záborský, Ing. Ján Slivka, Ladislav Češek, Jozefina Beliančinová, Oľga Jančíková, Mgr. Soňa Sklenárová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 28011/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia