Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2021 podľa krajov
18485
5,05%
-167
14915
4,83%
-577
15794
4,91%
-813
19797
5,25%
-763
22083
5,88%
-954
33834
9,52%
-1124
47958
11,31%
-1515
44281
10,82%
-1326
217147
7,37%
-7239
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo II. Košice, Anna Pavlíková, Peter Lazorčik, Zuzana Lazorčiková, Samuel Linkesch, Anna Linkeschová, Dana Vrančiková, Gabriel Slíž, Karol Molnár, Iveta Molnárová, Jolana Kráľovská, Mária Iglodyová, Ing. Silvia Mitrová, Ing. Pavol Kochan, MAXIMA FINANCE s.r.o., Ing. Ivan Húska, Mária Húsková, Helena Rundel, Mikuláš Kožlej, Emília Kožlejová, Jolana Findurová, Štefan Sliva, Valéria Slivová, Jolana Bátoriová, Gabriela Považanová, Miroslava Staneková, Martin Ondrej, Zita Ondrejová, Eva Kubová, Ing. Štefan Zeltvay, Ľudmila Sciranková, Eva Körtvelyová, Ján Strišovský, Helena Strišovská, Ildikó Palenčárová, Ing. Jarmila Krafčiková, Arpád Klema, Mgr. Soňa Klemová, Mgr. Zuzana Oravcová, Ján Hamadák, Marta Hamadáková, Miroslav Lukáč, Mária Lukáčová, Monika Fedorová, Lýdia Jedináková, Katarína Beniačová, Ing. Petra Cholpová, Lukáš Cholp, Mgr. Marcela Seidenglazová, Martin Šesták, Milan Šesták, Andrej Buchner, Ladislav Tulai, Marta Tulaiová, Ing. Marek Dudra, Karol Kucsera, Jozef Vozár, RNDr. Marián Macko, Eva Nagyová, Vasiľ Vaňko, Ing. Jozef Voroňák CSc., Helena Voroňáková, Eva Cicková, Marta Jelčová, Katarína Weiserová, Anna Venceľová, Ing. Marián Boga, Soňa Bogová, Pavol Olšavský, Ing. Milan Kozub
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo II. Košice, Anna Pavlíková, Peter Lazorčik, Zuzana Lazorčiková, Samuel Linkesch, Anna Linkeschová, Dana Vrančiková, Gabriel Slíž, Karol Molnár, Iveta Molnárová, Jolana Kráľovská, Mária Iglodyová, Ing. Silvia Mitrová, Ing. Pavol Kochan, MAXIMA FINANCE s.r.o., Ing. Ivan Húska, Mária Húsková, Helena Rundel, Mikuláš Kožlej, Emília Kožlejová, Jolana Findurová, Štefan Sliva, Valéria Slivová, Jolana Bátoriová, Gabriela Považanová, Miroslava Staneková, Martin Ondrej, Zita Ondrejová, Eva Kubová, Ing. Štefan Zeltvay, Ľudmila Sciranková, Eva Körtvelyová, Ján Strišovský, Helena Strišovská, Ildikó Palenčárová, Ing. Jarmila Krafčiková, Arpád Klema, Mgr. Soňa Klemová, Mgr. Zuzana Oravcová, Ján Hamadák, Marta Hamadáková, Miroslav Lukáč, Mária Lukáčová, Monika Fedorová, Lýdia Jedináková, Katarína Beniačová, Ing. Petra Cholpová, Lukáš Cholp, Mgr. Marcela Seidenglazová, Martin Šesták, Milan Šesták, Andrej Buchner, Ladislav Tulai, Marta Tulaiová, Ing. Marek Dudra, Karol Kucsera, Jozef Vozár, RNDr. Marián Macko, Eva Nagyová, Vasiľ Vaňko, Ing. Jozef Voroňák CSc., Helena Voroňáková, Eva Cicková, Marta Jelčová, Katarína Weiserová, Anna Venceľová, Ing. Marián Boga, Soňa Bogová, Pavol Olšavský, Ing. Milan Kozub
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 27060/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia