Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: MUDr. Jana Marcinčáková, Okresné stavebné bytové družstvo v Michalovciach, Mgr. Monika Pavlíková, Ľubomír Babjak, Martina Babjaková, Eva Becová, Marianna Čornaničová, Roman Macko, Štefánia Demková, Vladimír Feldman, Mgr. Ján Olexa, RNDr. Lýdia Olexová, Mária Čornaničová, Valéria Ivanková, Ing. František Szuperák, Judita Szuperáková, Jozef Čižmárik, Katarína Čižmáriková, Jozef Katinger, Irena Katingerová, Ladislav Bubernák, Darina Bubernáková, JUDr. Tibor Sisol, Oľga Balická, Mgr. Marek Balogh, Mgr. Ivana Baloghová, Anna Furdová, Ing. Marek Ihnát, Janka Ihnatová, Lucia Pekárová, Marián Pekár, Jozef Hrúz, Marta Hrúzová, Helena Tilňáková, Jaroslav Hrubý, Ružena Hrubá, Anna Bujnovská, Štefan Prada, Slavomíra Pradová, Ing. Miroslav Pásztor, Silvia Pásztorová, Viera Mošková, Květoslava Niklasová, Miroslav Tirpák, Jaroslav Mašek, Gabriela Mašeková, Lenka Bigaňová, Mária Sulejová, Eva Raškovská, Ľudmila Homlitašová, RNDr. Mariana Šariková, Michal Roško, Zuzana Rošková, Michal Poľaško, Mária Poľašková, Vlasta Rudolfová, Michal Činčár, Júlia Činčárová, Ján Bedrava, Tatiana Bedravová, Ján Ščambora, Renáta Ščamborová, Jozef Molnár, Mária Molnárová, Tibor Hamadej, Jaroslav Adamčík, Emília Adamčíková, Ing. Radoslav Černega, Jana Černegová, Zlatica Kmecová, Stanislav Kmec, Ľudovít Hric, Anna Hricová, Judita Fenciková, Ing. Ľudmila Pirčová, Mária Pirčová, Milena Martonová, Agnesa Koščová, MUDr. Diana Šandrejová, Ing. Marián Šandrej, Anna Bodnárová, Daniel Čollák, Mária Čolláková, Bohuslav Feher, Helena Feherová, Alžbeta Pčolinská, Ján Bali Jenčik, Ibolya Bali Jenčiková, Nadežda Ďurečková, Mária Lupjanová, Milan Balog, Mária Astrabová, Antónia Kinkorová, Martina Matthewsová, Ján Rákoš, Kvetoslava Rákošová, Mgr. Mária Vanátová, Ján Celušňák, Mária Celušňáková
Záložný dlžník: MUDr. Jana Marcinčáková, Okresné stavebné bytové družstvo v Michalovciach, Mgr. Monika Pavlíková, Ľubomír Babjak, Martina Babjaková, Eva Becová, Marianna Čornaničová, Roman Macko, Štefánia Demková, Vladimír Feldman, Mgr. Ján Olexa, RNDr. Lýdia Olexová, Mária Čornaničová, Valéria Ivanková, Ing. František Szuperák, Judita Szuperáková, Jozef Čižmárik, Katarína Čižmáriková, Jozef Katinger, Irena Katingerová, Ladislav Bubernák, Darina Bubernáková, JUDr. Tibor Sisol, Oľga Balická, Mgr. Marek Balogh, Mgr. Ivana Baloghová, Anna Furdová, Ing. Marek Ihnát, Janka Ihnatová, Lucia Pekárová, Marián Pekár, Jozef Hrúz, Marta Hrúzová, Helena Tilňáková, Jaroslav Hrubý, Ružena Hrubá, Anna Bujnovská, Štefan Prada, Slavomíra Pradová, Ing. Miroslav Pásztor, Silvia Pásztorová, Viera Mošková, Květoslava Niklasová, Miroslav Tirpák, Jaroslav Mašek, Gabriela Mašeková, Lenka Bigaňová, Mária Sulejová, Eva Raškovská, Ľudmila Homlitašová, Michal Roško, Zuzana Rošková, Michal Poľaško, Mária Poľašková, Vlasta Rudolfová, Michal Činčár, Júlia Činčárová, Ján Bedrava, Tatiana Bedravová, Ján Ščambora, Renáta Ščamborová, Jozef Molnár, Mária Molnárová, Tibor Hamadej, Jaroslav Adamčík, Emília Adamčíková, Ing. Radoslav Černega, Jana Černegová, Zlatica Kmecová, Stanislav Kmec, Ľudovít Hric, Anna Hricová, Judita Fenciková, Ing. Ľudmila Pirčová, Mária Pirčová, Milena Martonová, Agnesa Koščová, MUDr. Diana Šandrejová, Ing. Marián Šandrej, Anna Bodnárová, Daniel Čollák, Mária Čolláková, Bohuslav Feher, Helena Feherová, Alžbeta Pčolinská, Ján Bali Jenčik, Ibolya Bali Jenčiková, Nadežda Ďurečková, Mária Lupjanová, Milan Balog, Mária Astrabová, Antónia Kinkorová, Martina Matthewsová, Ján Rákoš, Kvetoslava Rákošová, Mgr. Mária Vanátová, Ján Celušňák, Mária Celušňáková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 26783/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia