Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ľubomír Mrva, Ivan Mrva, Ján Barančík, Edita Barančíková, Mária Geriaková, Štefan Hinca, Anna Hincová, Ján Strapko, Anna Krošláková, Anton Molnár, Božena Molnárová, Ing. Andrea Molnárová, Viera Vojtková, Mária Slaná, Milan Gala, Ján Chlebničan, Mária Chlebničanová, Ing. Jozef Malankevič Mgr., Janka Malankevičová, Janka Hozzánová, Zuzana Suranovská, Katarína Kročitá, Peter Švejda, Mgr. Iveta Strapcová, Mária Kováčová, Marian Lalik, Jarmila Laliková, JUDr. Oto Polakovič, Karol Hrycko, Mgr. Jana Hrycková, Jana Dravecká, Andrej Kincses, Peter Kianička, Ing. Iveta Langová, Ing. Ľubomír Šurányi, Ing. Ladislav Hačko
Záložný dlžník: Ľubomír Mrva, Ivan Mrva, Ján Barančík, Edita Barančíková, Mária Geriaková, Štefan Hinca, Anna Hincová, Ján Strapko, Anna Krošláková, Anton Molnár, Božena Molnárová, Ing. Andrea Molnárová, Viera Vojtková, Mária Slaná, Milan Gala, Ján Chlebničan, Mária Chlebničanová, Ing. Jozef Malankevič Mgr., Janka Malankevičová, Janka Hozzánová, Zuzana Suranovská, Katarína Kročitá, Peter Švejda, Mgr. Iveta Strapcová, Mária Kováčová, Marian Lalik, Jarmila Laliková, JUDr. Oto Polakovič, Karol Hrycko, Mgr. Jana Hrycková, Jana Dravecká, Andrej Kincses, Peter Kianička, Ing. Iveta Langová, Ing. Ľubomír Šurányi, Ing. Ladislav Hačko
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 26672/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia