Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo
Záložný dlžník: Juraj Bryndžák, Ing. Rudolf Čvirik, Viera Čviriková, PaedDr. Eva Baricová, Karol Humenský, Marian Janovec, Eva Janovcová, Ing. Emília Trnková, Mariana Konkolová, Pavol Rusnák, Zuzana Hofierková, Ľuboš Falis, Anna Falisová, Štefan Slovinec, Elena Slovincová, Lenka Gardoňová, Ing. Miroslav Cekul, Natália Cekulová, Miriam Gajdošíková, Ing. Ladislav Paliesek, Jana Hurtová, Marian Kuchta, Martina Kuchtová, Jozef Hudec, Ivan Juris, Mária Jurisová, Renáta Šeptáková, Oľga Kováčiková, Miroslav Papan, Marian Macek, Lenka Maceková, Ľuboš Kubirita, Mgr. Jozef Urban, Erika Urbanová, Eva Kvasnicová, Ľuboš Ondrišík, Jarmila Ondrišíková, Zita Kršíková, František Vlk, Jana Vlková, Ivan Pekař, Alena Pekařová, Daniela Hantáková, Alena Markovičová, Ing. Ladislav Molitor, Anna Molitorová, Rajmund Rudinec, Zdena Rudincová, Rudolf Habšuda, Anastázia Habšudová, Daniel Nemček, Ing. Helmut Súra, Magdaléna Súrová, Milan Líma, Ľudmila Límová, Anton Murárik, Mária Muráriková, Ľubomír Mařák, Mária Papanová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 26508/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia