Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2024 podľa krajov
12126
2,35%
-216
10872
2,60%
-354
11031
2,62%
-502
14421
2,81%
-237
15872
3,00%
-411
28670
5,51%
-225
41057
6,24%
-583
33444
5,16%
-304
167493
3,88%
-2832
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Alexander Zverka, Anna Zverková, Kvetoslava Krencová, Ivanka Tučná, Pavel Tučný, Peter Bako, Melánia Baková, Alexandra Gulášová, Peter Guláš, Mgr. Štefan Maják, Vladimír Behinský, Božena Behinská, Margita Dunajská, Eva Stodolová, Zuzana Vlčková, Mária Klučárová, Antónia Doganová, Martin Krištofič, Margita Žitná, Karol Homola, Marián Ježík, Helena Ježíková, Martin Sedmák, Emília Sedmáková, Irena Šarkozyová, Anton Hudok, Emília Hudoková, Erika Dragúňová, Štefan Dragúň, Július Bakai, Helena Bakaiová, Ing. Kamil Hájnik, Alena Hájniková, Karol Žitný, Elena Žitná, Viera Karasová, Štefan Karas, Ing. Bronislava Bereczová, Radoslav Slamka, Martina Slamková, Mária Krajčová, Michal Krajčo, Darina Gombíková, Katarína Hrnčiarová, Ing. Henrieta Ballonová, Ing. Marcela Dandelová, Ján Dandel, Renáta Sviatková, Ing. Kamil Lacko-Bartoš, Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová CSc., Alžbeta Joštová, Juraj Šatura, Jitka Šaturová, Ing. Janka Petreková, Marián Benc, Mária Bencová, Ľudovít Depeš, Helena Depešová, Lýdia Hrušková, Hanna Vlčáková, Stanislav Vlčák, Radoslav Kochan, Silvia Kiselová, Zdena Gadušová, Ján Gaduš, Darina Kiššová, Ing. Jaroslav Jánošík, Ing. Michal Jánošík, Ing. Peter Jánošík, Peter Zelíska, Ing. Milada Bakošová, František Drahoš, Elena Drahošová, Ing. Mária Budínska, Oľga Šodelová, Jana Tomanková, Vladimír Ševčík, Veronika Ševčíková, Mgr. Jana Levčíková, Katarína Švarbová, Jana Kutišová, Margita Kucková, Ján Mikulášik, Marta Mikulášiková, Jozef Krčmár, Renata Krčmárová, Miroslav Hanus, Milan Lauko, Jozefa Lauková, Valéria Velčická, Ing. Miloslav Kramár, PaedDr. Mária Kramárová, Anna Jeneyová, Dušan Jeney, Ľuboš Lipták, Martin Funta, Dr. Juraj Glovňa, Mgr. Jarmila Glovňová, Milan Arpáš, Mária Arpášová, Karol Dirnbach, Pavol Klenko, Pavel Klenko, Jaroslava Pallová, Alžbeta Füleová, Mária Charizopulosová, MUDr. Gabriel Hajaš, MUDr. Anita Hajašová, Rozália Duchoňová, Peter Chudý, Elena Chudá, Anna Rapavá, Alžbeta Vendéghová, Peter Himler, Zuzana Himlerová, Alžbeta Orlíková, Andrea Haverová, Ing. Oľga Lojdová, Ivan Sečanský, Anna Patorajová, Ing. Juraj Horváth, MUDr. Daniela Horváthová, Ján Melo, Erika Melová, Patrícia Škerlová, Alžbeta Turányiová, Ing. Martina Lednická, Ján Kavický, Emília Kavická, Martin Farkaš, Mgr. Natália Charizopulosová, Július Repík, JUDr. Gabriela Donnerová, Viera Foltýnová, Ing. Jozef Paľo, Jozef Paľo, Radovan Paľo, Juraj Baldovský, Ing. Božena Baldovská, Ján Karkoška, Eliška Karkošková, Marián Kilian, Margaréta Terlandayová, Peter Nagy, Mária Nagyová, PhDr. Klára Nagyová, Zoltán Nagy, Ľudmila Grenušová, Július Pintér, Anna Pintérová, Zita Šándorová, Valéria Pintérová, Ľuboš Pintér, PaedDr. Darina Husáková, Jozef Líška, Kristína Líšková, Michal Magic, Ing. Kristína Bátorová, Emil Motúz, Mária Motúzová, Soňa Obertová, Ing. František Žitný, Mária Žitná, Mgr. Lucia Čikelová, Vladimír Hosťanský, Ing. Ľudovít Bajla, Mgr. Katarína Bajlová, Erich Liko, Petra Liková, Monika Líšková, Mgr. Ladislav Zuzák, Zdenka Zuzáková, Edita Bašová, Mgr. Janka Lorinczová Hauptvógelová, Jozefa Kováčiková, Viera Mikulová, JUDr. Štefan Mikula, Lýdia Žákovičová, Ing. Radovan Ižold, Rastislav Kunkela, Janka Kunkelová, Judita Kečkešová, Miroslav Švihorík, Viera Remeňová, Terézia Bedeová, Mgr. Martin Paška, Janka Vedrödyová, Marián Vedrödy, Katarína Bojová, Richard Paul, Soňa Paulová, Slovenská kreditná a finančná, s.r.o., Tibor Jošt, Ladislav Čitáry, Veronika Čitáryová, Milan Baša
Záložný dlžník: Alexander Zverka, Anna Zverková, Kvetoslava Krencová, Ivanka Tučná, Pavel Tučný, Peter Bako, Melánia Baková, Alexandra Gulášová, Peter Guláš, Mgr. Štefan Maják, Vladimír Behinský, Božena Behinská, Margita Dunajská, Eva Stodolová, Zuzana Vlčková, Mária Klučárová, Antónia Doganová, Martin Krištofič, Margita Žitná, Karol Homola, Marián Ježík, Helena Ježíková, Martin Sedmák, Emília Sedmáková, Irena Šarkozyová, Anton Hudok, Emília Hudoková, Erika Dragúňová, Štefan Dragúň, Július Bakai, Helena Bakaiová, Ing. Kamil Hájnik, Alena Hájniková, Karol Žitný, Elena Žitná, Viera Karasová, Štefan Karas, Ing. Bronislava Bereczová, Radoslav Slamka, Martina Slamková, Mária Krajčová, Michal Krajčo, Darina Gombíková, Katarína Hrnčiarová, Ing. Henrieta Ballonová, Ing. Marcela Dandelová, Ján Dandel, Renáta Sviatková, Ing. Kamil Lacko-Bartoš, Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová CSc., Alžbeta Joštová, Juraj Šatura, Jitka Šaturová, Ing. Janka Petreková, Marián Benc, Mária Bencová, Ľudovít Depeš, Helena Depešová, Lýdia Hrušková, Hanna Vlčáková, Stanislav Vlčák, Radoslav Kochan, Silvia Kiselová, Zdena Gadušová, Ján Gaduš, Darina Kiššová, Ing. Jaroslav Jánošík, Ing. Michal Jánošík, Ing. Peter Jánošík, Peter Zelíska, Ing. Milada Bakošová, František Drahoš, Elena Drahošová, Ing. Mária Budínska, Oľga Šodelová, Jana Tomanková, Vladimír Ševčík, Veronika Ševčíková, Mgr. Jana Levčíková, Katarína Švarbová, Jana Kutišová, Margita Kucková, Ján Mikulášik, Marta Mikulášiková, Jozef Krčmár, Renata Krčmárová, Miroslav Hanus, Milan Lauko, Jozefa Lauková, Valéria Velčická, Ing. Miloslav Kramár, PaedDr. Mária Kramárová, Anna Jeneyová, Dušan Jeney, Ľuboš Lipták, Martin Funta, Dr. Juraj Glovňa, Mgr. Jarmila Glovňová, Milan Arpáš, Mária Arpášová, Karol Dirnbach, Pavol Klenko, Pavel Klenko, Jaroslava Pallová, Alžbeta Füleová, Mária Charizopulosová, MUDr. Gabriel Hajaš, MUDr. Anita Hajašová, Rozália Duchoňová, Peter Chudý, Elena Chudá, Anna Rapavá, Alžbeta Vendéghová, Peter Himler, Zuzana Himlerová, Alžbeta Orlíková, Andrea Haverová, Ing. Oľga Lojdová, Ivan Sečanský, Anna Patorajová, Ing. Juraj Horváth, MUDr. Daniela Horváthová, Ján Melo, Erika Melová, Patrícia Škerlová, Alžbeta Turányiová, Ing. Martina Lednická, Ján Kavický, Emília Kavická, Martin Farkaš, Mgr. Natália Charizopulosová, Július Repík, JUDr. Gabriela Donnerová, Viera Foltýnová, Ing. Jozef Paľo, Jozef Paľo, Radovan Paľo, Juraj Baldovský, Ing. Božena Baldovská, Ján Karkoška, Eliška Karkošková, Marián Kilian, Margaréta Terlandayová, Peter Nagy, Mária Nagyová, PhDr. Klára Nagyová, Zoltán Nagy, Ľudmila Grenušová, Július Pintér, Anna Pintérová, Zita Šándorová, Valéria Pintérová, Ľuboš Pintér, PaedDr. Darina Husáková, Jozef Líška, Kristína Líšková, Michal Magic, Ing. Kristína Bátorová, Emil Motúz, Mária Motúzová, Soňa Obertová, Ing. František Žitný, Mária Žitná, Mgr. Lucia Čikelová, Vladimír Hosťanský, Ing. Ľudovít Bajla, Mgr. Katarína Bajlová, Erich Liko, Petra Liková, Monika Líšková, Mgr. Ladislav Zuzák, Zdenka Zuzáková, Edita Bašová, Mgr. Janka Lorinczová Hauptvógelová, Jozefa Kováčiková, Viera Mikulová, JUDr. Štefan Mikula, Lýdia Žákovičová, Ing. Radovan Ižold, Rastislav Kunkela, Janka Kunkelová, Judita Kečkešová, Miroslav Švihorík, Viera Remeňová, Terézia Bedeová, Mgr. Martin Paška, Janka Vedrödyová, Marián Vedrödy, Katarína Bojová, Richard Paul, Soňa Paulová, Slovenská kreditná a finančná, s.r.o., Tibor Jošt, Ladislav Čitáry, Veronika Čitáryová, Milan Baša, Etela Horváthová, Miroslava Marková, Adela Maškinová, Alena Homolová, Zuzana Kučerková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 25622/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia