Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Veronika Juriková, Dušan Pinter, JUDr. Darina Ištoková, Ľudovít Šebo, Ľudmila Šebová, Martin Páleník, Mgr. Dorota Kulová, Božena Popelková, Ing. Rastislav Štubniak, Katarína Štubniaková, Ladislav Bebko, Dagmar Pichoňská, Bernardína Havránková, Mgr. Marcel Sedlák, Mgr. Zuzana Sedláková, Ing. Peter Zvara, Dana Šelcová, Ing. Ivan Jamnický, Mgr. Silvia Hlinková, Ivan Šimunek, Zuzana Hrabcová, Juraj Jánošík, Marta Jánošíková, Jarmila Michaličková, Eva Jankovičová, Ing. Milan Veselka, Marta Veselková, Ing. Juraj Polák, Ing. Ingrid Poláková, Terézia Mikesková, Ing. Pavol Sulo, Eduard Marianek, Viliam Roth, Vilma Rothová, Istrochem Reality, a.s., Jozef Munda, Libuša Mundová, Veronika Országhová, Miroslav Budín, Vladimír Budín, Štefan Štefančin, Anna Štefančinová, Zuzana Veselková, Anton Horváth, Anton Stankovič, Vladimíra Koprlová, Michal Kulifaj, Terézie Kulifajová, Ján Salva, Tatiana Lieskovská, Ing. Róbert Jurových, Ing. Jaroslava Jurovýchová, Ing. Ján Mašek, PhDr. Marta Mašeková, Otto Velický, Helena Velická, JUDr. Jozef Masaryk, Soňa Masaryková, Ivana Paninárová, Ivan Kviečinský, Libor Oliva, Anna Olivová, Alexandra Baroková, Mário Šúň, Tomáš Turanský, Mária Miková, Helena Dobrovičová, Ing. Vladimír Košč, Ing. Silvia Koščová, Ing. Pavel Hruška, Eva Hrušková, Miroslav Malík, Ingrid Malíková, RNDr. Igor Maťko, Ing. Štefan Petrovič, Oľga Petrovičová, Dušan Mikolaj, Marek Belica, Eva Belicová, Tomáš Tvarožek, Emília Galléová, Margita Lizicsková, Marta Martinovičová, František Ambrus, Alexander Grančič, Alena Grančičová, Alojz Radocha, Daniela Radochová, Mária Galovičová
Záložný dlžník: Veronika Juriková, Dušan Pinter, JUDr. Darina Ištoková, Ľudovít Šebo, Ľudmila Šebová, Martin Páleník, Mgr. Dorota Kulová, Božena Popelková, Ing. Rastislav Štubniak, Katarína Štubniaková, Ladislav Bebko, Dagmar Pichoňská, Bernardína Havránková, Mgr. Marcel Sedlák, Mgr. Zuzana Sedláková, Ing. Peter Zvara, Dana Šelcová, Ing. Ivan Jamnický, Mgr. Silvia Hlinková, Ivan Šimunek, Zuzana Hrabcová, Juraj Jánošík, Marta Jánošíková, Jarmila Michaličková, Eva Jankovičová, Ing. Milan Veselka, Marta Veselková, Ing. Juraj Polák, Ing. Ingrid Poláková, Terézia Mikesková, Ing. Pavol Sulo, Eduard Marianek, Viliam Roth, Vilma Rothová, Istrochem Reality, a.s., Jozef Munda, Libuša Mundová, Veronika Országhová, Miroslav Budín, Vladimír Budín, Štefan Štefančin, Anna Štefančinová, Zuzana Veselková, Anton Horváth, Anton Stankovič, Vladimíra Koprlová, Michal Kulifaj, Terézie Kulifajová, Ján Salva, Tatiana Lieskovská, Ing. Róbert Jurových, Ing. Jaroslava Jurovýchová, Ing. Ján Mašek, PhDr. Marta Mašeková, Otto Velický, Helena Velická, JUDr. Jozef Masaryk, Soňa Masaryková, Ivana Paninárová, Ivan Kviečinský, Libor Oliva, Anna Olivová, Alexandra Baroková, Mário Šúň, Tomáš Turanský, Mária Miková, Helena Dobrovičová, Ing. Vladimír Košč, Ing. Silvia Koščová, Ing. Pavel Hruška, Eva Hrušková, Miroslav Malík, Ingrid Malíková, RNDr. Igor Maťko, Ing. Štefan Petrovič, Oľga Petrovičová, Dušan Mikolaj, Marek Belica, Eva Belicová, Tomáš Tvarožek, Emília Galléová, Margita Lizicsková, Marta Martinovičová, František Ambrus, Alexander Grančič, Alena Grančičová, Alojz Radocha, Daniela Radochová, Mária Galovičová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 25568/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia