Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Viera Popovičová, RNDr. Elena Goreková, Milan Šebo, Ing. Alexander Singer, Štefan Majtán, Mária Majtánová, RNDr. Elena Kubáčková, RNDr. Dalibor Kubáček, Štefan Ostracký, Marta Ostracká, PhDr. Zuzana Liptayova, Ing. Richard Jonáš, Ing. Ľuboš Náhlik, Ing. Dagmar Matějíčková, Mgr. Božena Zajacová, Margita Ďurišková, Milan Kapusta, Róbert Homola, JUDr. Věra Homolová, Ing. Marián Hanták, Mgr. Darina Hantáková, Ing. Peter Volařík, Marián Kordik, JUDr. Katarína Kordiková, Vojtech Čech, Dagmar Čechová, Pavel Hudák, Mgr. Mikuláš Gazdík, Marta Gazdíková, Tatiana Kotábová, Mária Špačková, Katarína Bachratá, Andrea Císarová, Marta Danielová, Rudolf Brunclík, Mária Brunclíková, Ing. Martin Pivarči, Ing. Katarína Reginová, Anna Černáková, Agnesa Schauerová, Barbara Schauerová, Adam Schauer, Mária Korbellová, Dáša Krajčovičová, Daniel Gazdag, Daša Gazdagová, Herta Sládečková, Ján Heczko, Mária Heczková, Emília Formelová, Pavel Slivka, Adriana Jucková, Ing. Pavel Krchnák, Mgr. Mariana Belošovičová, MUDr. Miroslav Macek, Alžbeta Maceková, RNDr. Oľga Bertová, Ing. Peter Bert, Ing. Martin Hlavatý, Roman Mravúch, Katarína Mravúchová, JUDr. Juraj Anetta, Ing. Jana Železníková, Valéria Ondrušová, Ing. Martin Pavlinský, MUDr. Mária Košťálová, Margita Berényiová, Milada Magálová, JUDr. Jela Mikušková, Ing. Roman Trebichavský, Helena Hucklová, Ing. Andrej Szemes, Ing. Mária Szemesová, Ing. Richard Špirek, Marta Špireková, PharmDr. Monika Hücklová, Michal Ilavský, Michal Mikuška
Záložný dlžník: Viera Popovičová, RNDr. Elena Goreková, Milan Šebo, Ing. Alexander Singer, Štefan Majtán, Mária Majtánová, RNDr. Elena Kubáčková, RNDr. Dalibor Kubáček, Štefan Ostracký, Marta Ostracká, PhDr. Zuzana Liptayova, Ing. Richard Jonáš, Ing. Ľuboš Náhlik, Ing. Dagmar Matějíčková, Mgr. Božena Zajacová, Margita Ďurišková, Milan Kapusta, Róbert Homola, JUDr. Věra Homolová, Ing. Marián Hanták, Mgr. Darina Hantáková, Ing. Peter Volařík, Marián Kordik, JUDr. Katarína Kordiková, Vojtech Čech, Dagmar Čechová, Pavel Hudák, Mgr. Mikuláš Gazdík, Marta Gazdíková, Tatiana Kotábová, Mária Špačková, Katarína Bachratá, Andrea Císarová, Marta Danielová, Rudolf Brunclík, Mária Brunclíková, Ing. Martin Pivarči, Ing. Katarína Reginová, Anna Černáková, Agnesa Schauerová, Barbara Schauerová, Adam Schauer, Mária Korbellová, Dáša Krajčovičová, Daniel Gazdag, Daša Gazdagová, Herta Sládečková, Ján Heczko, Mária Heczková, Emília Formelová, Pavel Slivka, Adriana Jucková, Ing. Pavel Krchnák, Mgr. Mariana Belošovičová, MUDr. Miroslav Macek, Alžbeta Maceková, RNDr. Oľga Bertová, Ing. Peter Bert, Ing. Martin Hlavatý, Roman Mravúch, Katarína Mravúchová, JUDr. Juraj Anetta, Ing. Jana Železníková, Valéria Ondrušová, Ing. Martin Pavlinský, MUDr. Mária Košťálová, Margita Berényiová, Milada Magálová, JUDr. Jela Mikušková, Ing. Roman Trebichavský, Helena Hucklová, Ing. Andrej Szemes, Ing. Mária Szemesová, Ing. Richard Špirek, Marta Špireková, PharmDr. Monika Hücklová, Michal Ilavský, Michal Mikuška
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 25437/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia