Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mesto Banská Štiavnica, Peter Kmeť, Ivana Kmeťová, Milan Andel, Zuzana Slúková, Ján Slúka, Beata Šemodová, Karolína Tomajová, Nina Tomajová, Stanislav Skladan, Jana Mojžišová, Lívia Palková, Kamil Kmeť, Jozef Weiss, Aneta Biela, Peter Biely, Ľudovít Mĺkvy, Milan Celder, Ida Celderová, Jarmila Mĺkva, Ľubica Kostlánová, Jozef Koreň, Bohuslava Koreňová, Eva Rerichová, Ľubomír Ciesar, Jana Ciesarová, Stanislava Danišková, Ján Sentínek, Iveta Sentíneková, Eva Šipková, Dušan Habala, Jozef Bačík, Monika Didiová, Jozef Bačík, Andrea Štirblová, Jozef Žilka, Milan Toček, Viera Točeková, Jana Zurianová, Karol Skalník, Vilma Skalníková
Záložný dlžník: Mesto Banská Štiavnica, Peter Kmeť, Ivana Kmeťová, Milan Andel, Zuzana Slúková, Ján Slúka, Beata Šemodová, Karolína Tomajová, Nina Tomajová, Stanislav Skladan, Jana Mojžišová, Kamil Kmeť, Jozef Weiss, Aneta Biela, Peter Biely, Ľudovít Mĺkvy, Milan Celder, Ida Celderová, Jarmila Mĺkva, Ľubica Kostlánová, Jozef Koreň, Bohuslava Koreňová, Eva Rerichová, Ľubomír Ciesar, Jana Ciesarová, Stanislava Danišková, Ján Sentínek, Iveta Sentíneková, Eva Šipková, Dušan Habala, Jozef Bačík, Monika Didiová, Jozef Bačík, Andrea Štirblová, Jozef Žilka, Milan Toček, Viera Točeková, Jana Zurianová, Karol Skalník, Vilma Skalníková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 2542/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia