Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mariana Kelbelová, Jozef Demčák, Viera Joobová, Pavel Šalváry, Helena Probalová, Peter Popély, Jaroslav Urban, Mária Urbanová, Valéria Erbyová, Vladimír Erby, Hedviga Kremlová, Ľubomír Olejár, MUDr. Zuzana Veseliniová, Gustáv Illés, Július Illés, Dagmar Boosová, Róbert Illés, Anežka Vargová, Mária Tatarková, Mgr. Rastislav Krajník, RNDr. Annamária Krajníková, Doc., Ing. Beatrice Plešingerová CSc., Pavol Krištofik, Karol Krištofik, Ema Alexanderčiková, RNDr. Stanislav Alexanderčik, Ing. Dušan Hrabčák, Alena Krajňáková, Mgr. Yvetta Šoltýsová, Viera Škrivánková, Ján Buči, Anna Jantaková, MUDr. Tatiana Schnellyová, Ing. Zuzana Franeková, Pavol Falat, Magdaléna Falatová, Pavol Chovan, Margita Chovanová, Magdaléna Durcová, Jozef Franko, Iveta Franková, Marek Kelbel, Irena Hajdučeková, Mária Bohucká, MUDr. Maria Rokiczka, JUDr. Pavla Bučeková, František Petrila, Anna Petrilová, Soňa Čonková, Marián Čonka, Darina Knappová, Ivan Čonka, Ján Bók, Edit Bók, Mgr. Katarína Kovalčiková, Peter Fečanin, Rastislav Mihalik, Eva Mihaliková, Alojz Brunovský, Oľga Brunovská, Zuzana Daxnerová, Jozef Rušičin, Jolana Rušičinová, Ing. Alexandra Augustínska, RNDr. Juraj Ševc, Danica Bartková, Ing. Ján Tomáš, Ing. Daniela Tomášová, Oto Salatnay, Eva Salatnayová, MUDr. Eduard Veseliny
Záložný dlžník: Mariana Kelbelová, Jozef Demčák, Viera Joobová, Pavel Šalváry, Helena Probalová, Peter Popély, Jaroslav Urban, Mária Urbanová, Valéria Erbyová, Vladimír Erby, Hedviga Kremlová, Ľubomír Olejár, MUDr. Zuzana Veseliniová, Gustáv Illés, Július Illés, Dagmar Boosová, Róbert Illés, Anežka Vargová, Mária Tatarková, Mgr. Rastislav Krajník, RNDr. Annamária Krajníková, Doc., Ing. Beatrice Plešingerová CSc., Pavol Krištofik, Karol Krištofik, Ema Alexanderčiková, RNDr. Stanislav Alexanderčik, Ing. Dušan Hrabčák, Alena Krajňáková, Mgr. Yvetta Šoltýsová, Viera Škrivánková, Ján Buči, Anna Jantaková, MUDr. Tatiana Schnellyová, Ing. Zuzana Franeková, Pavol Falat, Magdaléna Falatová, Pavol Chovan, Margita Chovanová, Magdaléna Durcová, Jozef Franko, Iveta Franková, Marek Kelbel, Irena Hajdučeková, Mária Bohucká, MUDr. Maria Rokiczka, JUDr. Pavla Bučeková, František Petrila, Anna Petrilová, Soňa Čonková, Marián Čonka, Darina Knappová, Ivan Čonka, Ján Bók, Edit Bók, Mgr. Katarína Kovalčiková, Peter Fečanin, Rastislav Mihalik, Eva Mihaliková, Alojz Brunovský, Oľga Brunovská, Zuzana Daxnerová, Jozef Rušičin, Jolana Rušičinová, Ing. Alexandra Augustínska, RNDr. Juraj Ševc, Danica Bartková, Ing. Ján Tomáš, Ing. Daniela Tomášová, Oto Salatnay, Eva Salatnayová, MUDr. Eduard Veseliny
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 25229/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia