Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Štefan Gall, Iveta Gallová, Marián Varhoľák, Bohuslav Roněk, Ivana Roněková, Anna Roněková, Slavomír Antol, Jolana Antolová, Róbert Blicha, Georgína Blichová, Bc. Jaroslav Udič, Vladimír Filipovič, Marta Mičjanová, Jozef Mičjan, Juraj Bereščák, Iveta Bereščáková, Ing. Ľubomír Perger, Eva Pergerová, Gabriela Šulíková, Stanislav Valenga, Ružena Valengová, Ľubomír Fignár, Tatiana Fignárová, Anna Vasilišinová, Jozef Hudák, Alena Hudáková, Gabriela Smreková, Ing. Marián Draganovský, Iveta Draganovská, Ing. Jozef Hric, Mária Hricová, Pavol Vujčík, Ľuboš Prusák, Mária Prusáková, Lukáš Červenický, Zuzana Hanišová, Juraj Marušin, Božena Marušinová, Mgr. Anna Varholová, Marek Serva, Andrea Servaová
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Štefan Gall, Iveta Gallová, Marián Varhoľák, Bohuslav Roněk, Ivana Roněková, Anna Roněková, Slavomír Antol, Jolana Antolová, Róbert Blicha, Georgína Blichová, Bc. Jaroslav Udič, Vladimír Filipovič, Marta Mičjanová, Jozef Mičjan, Juraj Bereščák, Iveta Bereščáková, Ing. Ľubomír Perger, Eva Pergerová, Gabriela Šulíková, Stanislav Valenga, Ružena Valengová, Ľubomír Fignár, Tatiana Fignárová, Anna Vasilišinová, Jozef Hudák, Alena Hudáková, Gabriela Smreková, Ing. Marián Draganovský, Iveta Draganovská, Ing. Jozef Hric, Mária Hricová, Pavol Vujčík, Ľuboš Prusák, Mária Prusáková, Lukáš Červenický, Zuzana Hanišová, Juraj Marušin, Božena Marušinová, Mgr. Anna Varholová, Marek Serva, Andrea Servaová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 24688/2007

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia