Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Lenka Rošincová, Peter Mažarik, Viera Mažariková, Bohdan Vanát, Ing.arch. František Drapák, Marta Slivková, Vladimír Kračuník, Ladislav Nagy, Jekaterina Thúroczyová, Ing. Miroslav Panuščík, Anna Panuščíková, Miroslava Panuščíková, Helena Grundzová, Michal Babinčák, Vilma Babinčáková, Marie Slivková, Ivana Mindžáková, Tomáš Babják, Monika Babjáková, Miroslav Panuščík, Andrej Blicha, Helena Blichová, Anna Janáková, Mgr. Danka Michalivová, Olena Schnitzerová, Ing. Henrieta Tomášová, Jozefína Molnárová, Viera Lazárová, Peter Hujdič, Zuzana Hermanová, Marek Jenčík, Ing. Ľuboš Soták, Zlatuše Pirčová, Eva Ličková, Dušan Stuľák, Eva Stuľáková, Peter Niský, Rastislav Mičaník, Andrej Činčár, Zdenka Činčárová, Marek Šalacha, Monika Šalachová, Ružena Jančiková, Štefan Olajec, Eva Olajecová, Valéria Astalošová, Emília Matejčíková, Jozef Pliško, Darina Plišková, Magdaléna Petrovská-Paulovčáková, Mgr. Alžbeta Smišková, Mgr. Jana Guláková, Mária Kicová, Emília Rovňáková, Ján Seman, Zdenka Semanová, Natália Sabolová, Mária Závadská, Cyril Saboslaj, Mgr. Henrieta Saboslajová, Jarmila Luncarová, Žaneta Sninská, Anna Tomová, Marek Bigaň, Anna Balážová, Marek Haluška, Eva Halušková, Magdaléna Mažariková, Juraj Ružinský, Hana Ružinská, Ján Kováč, Mária Kováčová, Marianna Vagašová, Oľga Bliščáková, Štefan Horváth, Ladislav Jaroš, Helena Jarošová, Vladimír Vajs, Stanislava Vajsová, Milan Berta, Gabriela Bertová, Peter Baraník, Mária Baraníková, MVDr. Juraj Borko, Matúš Ondík, Alexander Hocman, Ing. Miroslav Haník, Ing. Mária Haníková, Zoltán Mida, Iveta Midová
Záložný dlžník: Lenka Rošincová, Peter Mažarik, Viera Mažariková, Bohdan Vanát, Ing.arch. František Drapák, Marta Slivková, Vladimír Kračuník, Ladislav Nagy, Jekaterina Thúroczyová, Ing. Miroslav Panuščík, Anna Panuščíková, Miroslava Panuščíková, Helena Grundzová, Michal Babinčák, Vilma Babinčáková, Marie Slivková, Ivana Mindžáková, Tomáš Babják, Monika Babjáková, Miroslav Panuščík, Andrej Blicha, Helena Blichová, Anna Janáková, Mgr. Danka Michalivová, Olena Schnitzerová, Ing. Henrieta Tomášová, Jozefína Molnárová, Viera Lazárová, Peter Hujdič, Zuzana Hermanová, Marek Jenčík, Ing. Ľuboš Soták, Zlatuše Pirčová, Eva Ličková, Dušan Stuľák, Eva Stuľáková, Peter Niský, Rastislav Mičaník, Andrej Činčár, Zdenka Činčárová, Marek Šalacha, Monika Šalachová, Ružena Jančiková, Štefan Olajec, Eva Olajecová, Valéria Astalošová, Emília Matejčíková, Jozef Pliško, Darina Plišková, Magdaléna Petrovská-Paulovčáková, Mgr. Alžbeta Smišková, Mgr. Jana Guláková, Mária Kicová, Emília Rovňáková, Ján Seman, Zdenka Semanová, Natália Sabolová, Mária Závadská, Cyril Saboslaj, Mgr. Henrieta Saboslajová, Jarmila Luncarová, Žaneta Sninská, Anna Tomová, Marek Bigaň, Anna Balážová, Marek Haluška, Eva Halušková, Magdaléna Mažariková, Juraj Ružinský, Hana Ružinská, Ján Kováč, Mária Kováčová, Marianna Vagašová, Oľga Bliščáková, Štefan Horváth, Ladislav Jaroš, Helena Jarošová, Vladimír Vajs, Stanislava Vajsová, Milan Berta, Gabriela Bertová, Peter Baraník, Mária Baraníková, MVDr. Juraj Borko, Matúš Ondík, Alexander Hocman, Ing. Miroslav Haník, Ing. Mária Haníková, Zoltán Mida, Iveta Midová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 24388/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia